Om den här filen

Om den här uppdateringen (05/02/2013):

Tack för fortsatt visat intresse för Sonys produkter.

Vi på Sony är angelägna om bra kvalitet och nöjda kunder och erbjuder dig därför en uppdatering av den inbyggda programvaran i kameran SLT-A37 med utbytbar lins. Mer information om hur du laddar ned och installerar uppdateringen finns i avsnittet "Nedladdning och installation" på den här sidan.

Viktigt!

Vänligen kontakta Sony om problem uppstår under uppdateringen av den inbyggda programvaran.


Kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion.
Om den inbyggda programvaruversionen är Ver.1.04 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Den inbyggda programvarans version visas enligt nedan.

Tillämpliga modeller

Denna uppdatering gäller endast för SLT-A37 som har inbyggd programvara version 1.03 eller tidigare

Förbättringar

Det här verktyget uppdaterar den inbyggda programvaran i SLT-A37 till version 1.04 och ger följande fördelar:


stöd för följande objektiv med kompatibilitet för automatisk kompensation: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Systemkrav

Förberedelse för uppdatering av inbyggd programvara

 • Datorns maskinvara
  • Hårddiskutrymme: 200MB eller mer
  • RAM: 512 MB eller mer
   Obs: Stäng alla andra program innan den inbyggda programvaran uppdateras.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50
   eller
   nätadapter AC-PW20 (säljs separat)

   Obs: Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20AM (säljs separat).
 • USB-kabeln som medföljer kameran

  Obs: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Installera

Viktig information!

 • Under uppdateringen av den inbyggda programvaran ska du antingen använda ett fulladdat batteri NP-FM50H eller nätadaptern AC-PW20AM (säljs separat).
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen. Kameran kan sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur enheten innan du börjar.
 • Täck inte över okularsensorerna (A.) under uppdateringen, annars kan LCD-skärmen byta till sökaren. Om du inte kan se något på LCD-skärmen trycker du på [FINDER / LCD-knappen] (B.).

Steg 1: Ladda ned uppdateringen för inbyggd programvara

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom frigivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka på kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Nedladdningen av filen [Update_SLTA57V104.dmg] börjar.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 2: Öppna Firmware Updater

  Stäng alla program som körs på datorn.

 1. Dubbelklicka på filen [Update_SLTA57V104.dmg] som du laddade ned för att öppna uppdateringen för inbyggd programvara.
 2. Koppla inte in kameran
 3. [Update_SLTA57V104]) packas upp.
 4. Dubbelklicka på ikonen FirmwareUpdater
 5. När du ska starta ett kerneltillägg kommer det upp ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot.


  1. Fönstret Firmware Updater MAC visas.


 6. Stäng alla öppna program.
 7. Enligt instruktionerna i Firmware Updater MAC väljer du Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> USB Connection [USB-anslutning] på kameran och kontrollerar om Mass Storage [Massvolym] är valt.
  Om ett annat läge än Mass Storage [Massvolym] är valt väljer du Mass Storage [Massvolym]. 8. Ta ut minneskortet från kameran om det inte redan är gjort.
 9. Anslut din kamera till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  Obs: USB Mode [USB-läge] visas på kamerans LCD-skärm.
 10. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater MAC. Figur 4 visas i fönstret Firmware Updater MAC och Figur 5 visas på kamerans LCD-skärm.
  • När du klickar på Next [Nästa], täck inte över okularsensorerna (A. i Figur 6) under uppdateringen, annars kan LCD-skärmen byta till sökaren. Om du inte kan se något på LCD-skärmen trycker du på [FINDER / LCD-knappen] (B. i Figur 6).
  • Om Figur 2 inte visas på kamerans LCD-skärm, koppla loss USB-kabeln från kameran, och gå vidare till "Recovery procedure" [Återställning] som beskrivs längst ned på sidan.

  Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.
  Om datorn inte kan hitta kameran visas meddelandet " Could not find the camera for this update." ["Kunde inte hitta kameran för denna uppdatering."] på datorskärmen. Försök med följande om detta händer. - Koppla från USB-kabeln och anslut den sedan igen. - Om datorn har flera USB-portar kan du försöka använda de andra USB-portarna.
  - Koppla från USB-kabeln och anslut den sedan igen.
  - Om datorn har flera USB-portar, försök med att använda de andra portarna.
  När kameran är ansluten till datorn med en USB-kabel kan ett meddelande om att starta om datorn visas på datorskärmen. I det här fallet tar du ur batteriet eller drar ur nätadaptern från kameran, startar om datorn och följer stegen från "2. Öppna Firmware Updater".

  Figure: 4

  Figur: 5

  Figur: 6

 11. När du har bekräftat att skärmbilderna i figur 4 och 5 visas klickar du på Next [Nästa]. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vnster i fönstret. (Figur 7)
 12. Efter att du har bekräftat att Current Version [Aktuell version] är Ver.1.01 eller Ver.1.02 eller Ver.1.03 klickar du på Next [Nästa].

  Figur 7: Uppdatering behövs.


 13. Tryck mitt på kontrollratten för att återställa kameran.


  Obs: Skärmen slocknar när mitten av kontrollratten trycks ned. Fortsätt till nästa steg.
 14. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater MAC (Figur 11).

 15. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i Figur 12 visas.Klicka på Kör
  för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 5 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran eller dra ur USB-kabeln under uppdateringen.

 16. När uppdateringen är klar visas skärmbilden i Figur 13. Klicka på Avsluta och dra ur USB-kabeln.
  Figur 13

 17. Obs: Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

Steg 3: Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver.1.04.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan. (Figur 14)