Om den här filen

Vi erbjuder en uppdatering av den inbyggda programvaran för alla som äger en SEP-30BT.
Läs följande information noggrant.

Om du hämtar och installerar Rolly Remote 1.0 på datorn samt uppdaterar den inbyggda programvaran i Rolly-enheten kan du fjärrstyra Rolly från datorn.
Om du skapar en BLUETOOTH-anslutning via BLUETOOTH-läget mellan datorn* och Rolly kan du använda följande funktioner genom att fjärrstyra Rolly meddatorn*:

 • Du kan öppna låtlistan i Rolly och se namnet på den låt som spelas för tillfället.
 • Du kan spela upp musik efter att du valt en låt i Rolly och sedan kan Rolly-enheten röra sig fritt i takt med musiken (framåt, bakåt och rotera osv.).
 • Du kan lyssna på musik och njuta av rörelser genom att koppla ihop upp till 7 Rolly-enheter samtidigt**.

*Du måste först hämta och installera Rolly Remote på datorn. Den BLUETOOTH-kompatibla datorn måste ha stöd för en SSP-profil för att kunna upprätta en BLUETOOTH-anslutning i BLUETOOTH-läget. Det är inte säkert att BLUETOOTH-anslutning stöds på alla datorer tillsammans med samma profiler som den här enheten använder.
**Beroende på dator kan Rolly Remote ha upp till sju Rolly-enheter anslutna samtidigt.

Klicka på här för att hämta Rolly Remote 1.0.

Berörda produkter

Sound Entertainment Player Rolly SEP-30BT

Avsedda datormiljöer

Operativsystem

 • Windows Vista® Ultimate (inklusive Service Pack 1)
 • Windows Vista® Business (inklusive Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Premium (inklusive Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Basic (inklusive Service Pack 1)
 • Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller senare)

De operativsystem som stöds är begränsade till den engelskspråkiga versionen. 64-bitarsversionen av operativsystemet stöds inte. Andra operativsystem än de som anges ovan stöds inte.

Maskinvarukrav

Processor:

För Windows Vista: 800 MHz Pentium III eller högre. För Windows XP: 450 MHz Pentium III eller högre.

Minne:

För Windows Vista: 512 MB eller mer (1 GB eller mer rekommenderas). För Windows XP: 265 MB eller mer (512 MB eller mer rekommenderas).

Skärm:

1024 × 768 punkter eller mer och high color (16 bitar) eller mer (om man ställer in på 256 färger eller färre kan det ge försämrad prestanda).

Installera

Nedladdningsprocedur

Om du vill installera denna programvara i Windows XP/Windows Vista måste du logga in med ett användarnamn med administratörsrättigheter.

Följ stegen nedan för att hämta uppdateringsprogrammet för den inbyggda programvaran:

 1. Anslut datorn till Internet.

 2. Skapa en mapp så att du kan spara filen som hämtas på hårddisken. Döp mappen till FWUP och se till att den ligger på C-enheten.

 3. Hämta följande fil och spara den i mappen som skapades i steg 2: SEP-30BT_V2_00.exe (3 115 kB)

 4. Normalt tar nedladdningstiden cirka 1 minut med en hastighet på 1 Mbit/s och cirka 8 minuter med en hastighet på 56 kBit/s. Nedladdningstiden beror också på Internetmiljön och det kan ta längre tid. Vi ber dig att ha förståelse för detta. (Hämtningen av den ovanstående filen startar när du klickar på knappen ”Ladda ned” längst ned på sidan efter att du har läst instruktionerna. Följ instruktionerna som visas i dialogrutan på skärmen.)

 5. När hämtningen är klar väljer du Visa-Information i Utforskaren för att kontrollera filstorleken. Om filstorleken stämmer överens med ovanstående har nedladdningen lyckats. Om storleken inte stämmer överens med ovanstående ska du radera filen och hämta den igen.

Obs!

Lämna inte datorn i standby eller viloläge medan filhämtningen pågår.

Uppdateringsprocedur

När hämtningen har slutförts följer du stegen nedan för att uppdatera enheten.

Obs!

Under uppdateringen behöver enheten cirka 10 MB ledigt utrymme.
Så här kontrollerar du hur mycket ledigt utrymme som finns i datorn:

 1. Starta Rolly Choreographer.
 2. Anslut Rolly till datorn.
 3. Kontrollera minnet i Rolly Status View [Rollys statusvy]

Överför alla låtar och rörelsefiler från enheten till datorn i förväg eftersom det finns risk för att låtar och rörelsefiler går förlorade när enheten uppdateras. Vi kan inte garantera att låtarna och rörelsefilerna inte skadas eller raderas om de är kvar på enheten under uppdateringen.

 1. Anslut enheten till datorn.

 2. Stäng alla program som körs i Windows.

 3. För Windows Vista-användare:  Klicka på knappen Start i datorns aktivitetsfält och klicka på Kör... och sedan Alla program-Tillbehör.

  För Windows XP-användare:

  Klicka på knappen Start i datorns aktivitetsfält och klicka på Kör... Dialogrutan "Kör..." öppnas.

 4. Bläddra till C:\FWUP\SEP-30BT_V2_00.exe i textrutan Öppna och klicka på OK. Uppdateringsprogrammet startas.

 5. Följ anvisningarna på skärmen.

  Obs!
  Ta inte bort enheten från datorn medan uppdateringen pågår.
  Under uppdateringen kontrolleras USB-anslutningen automatiskt och meddelandet "USB Connect" [USB-ansluten] visas inte. På en del datorer kan meddelandet om att koppla bort USB visas.

 6. När ett meddelande visas som berättar att uppdateringen är klar klickar du på knappen Slutför.

 7. Starta Rolly Choreographer när uppdateringen har slutförts.

 8. Klicka på Device Info [enhetsinformation] följt av menyn Tool-Rolly Settings [verktyg > Rolly-inställningar]. Kontrollera om Rollys programvaruversion visas som 2.00.Filinformation

Filnamn

 • SEP-30BT_V2_00.EXE

Filstorlek

 • 3.04 Mb