Om den här filen

Lyssna på musik baserat på ditt humör med SensMe. Sonys unika funktion "SensMe-kanaler" grupperar automatiskt spår efter kanaler och gör att du kan lyssna på musik på ett intuitivt sätt. Den medföljande programvaran ("SensMe Setup" och "Content Transfer") krävs för att aktivera SensMe-funktionen på enheten.

Kontrollera ditt operativsystem

Kontrollera att datorn har ett av följande operativsystem innan du börjar ladda ned och installera programvaran:

 • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1)
 • Windows 7 Professional (Service Pack 1)
 • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1)
 • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows Vista Business (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller senare)

SensMe stöds inte på 64-bitarsversioner av Windows operativsystem, på Macintosh-datorer eller på andra operativsystem som inte finns med i listan ovan.

Alla operativsystem måste vara fabriksinstallerade. Vi kan inte garantera att produkten fungerar på system som har uppgraderats, är personligt konstruerade eller existerar som ett av flera system (t.ex. i miljöer med flera installerade operativsystem).

Kontrollera din maskin- och programvara

Du behöver ha följande maskinvara på din dator för att installera och köra SensMe

 • Computer: IBM PC/AT eller kompatibel
 • Processor: Intel Pentium-processor på 450 MHz eller högre
 • RAM: 256 MB eller (för Windows XP), 512 MB eller (för Windows Vista eller Windows 7)
 • USB-port
 • High color (16-bitars färg) eller mer, 800 x 600 pixels eller mer
 • Internetanslutning

Obs! Om PC:n inte har en Internetanslutning följer du beskrivningen nedan. 1. Ladda ned filen Setup.exe till en PC som är ansluten till Internet. 2. Kopiera filen till en CD-R-skiva, ett USB-minne eller en annan minnesenhet. 3. Kopiera filen till datorns skrivbord från minnesenheten och följ instruktionerna för installation ovan.

Hämta

Spara filen Setup.exe på datorns skrivbord.

Ladda ned setup.exe för SensMe

Installera

Följ de enkla stegen nedan för att installera SensMe:

 1. När filen har hämtats dubbelklickar du på filen Setup.exe.
 2. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
  1. Klicka på Run [Kör].
  2. Följande fönster visas på skärmen. Välj I accept the terms of the license agreement [Jag accepterar villkoren i licensavtalet] och klicka på Next [Nästa].
   .
  3. Följande fönster visas. Välj Content Transfer + SensMe Setup på vänster sida.
  4. Följande fönster visas. Klicka på Install [Installera].
  5. Klicka på Install [Installera].
  6. Följande fönster visas. Vänta i någon minut.
   (Installing Content Transfer) [Content Transfer installeras]
  7. Följande fönster visas. Klicka på Next [Nästa].
  8. Välj Standard och klicka på Next [Nästa].
  9. Klicka på Install [Installera].
  10. Följande fönster visas. Vänta i någon minut.
  11. Följande fönster visas. Klicka på Finish [Slutför]. (The installation of Content Transfer is completed.) [Installationen av Content Transfer är slutförd.]
  12. Installationen fortsätter.
   (Installing SensMe Setup) [Installerar SensMe Setup]
  13. Klicka på Next [Nästa].
  14. Klicka på Install [Installera].
  15. Följande fönster visas. Vänta i någon minut.
  16. Klicka på Finish [Slutför] så slutförs installationen. Om du vill köra SensMe Setup kontinuerligt ansluter du en enhet till PC:n och kryssar i Execute SensMe Setup after installation is complete [Kör SensMe Setup efter att installationen har slutförts] och klickar på Finish [Slutför].
   (Installationen av SensMe Setup är slutförd.)
Registrering i SensMe Setup

Registrera en enhet genom att köra "SensMe Setup".

 1. Anslut en enhet till PC:n och kör "SensMe Setup".
 2. Följande skärm visas efter att du har ansluter enheten och klickar på OK.
 3. Följande skärm visas lite senare. Klicka på OK.
 4. Om du redan har låtar lagrade på enheten kan du fortsätta till Refresh Process [Uppdatera process] genom att klicka på Yes [Ja]. Om inte klickar du på No [Nej] så slutförs processen för SensMe Setup.
 5. Följande fönster kan visas om du klickar på Yes [Ja] i det föregående steget. Klicka på Yes [Ja] så kan du lägga till albumomslag till dina låtar.
 6. Följande fönster visas. Klicka på Finish [Slutför].