Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • Objektiv: SEL35F14Z
 • Kamerahus: Alla kameror med E-fattning utom NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10 och PXW-FS7

Om den här filen

 • Namn: Uppdatering av objektivsystemprogramvara v. 02 för SEL35F14Z (Windows)
 • Utgivningsdatum: 14/07/2016
 • Fördelar och förbättringar
  • När du kontinuerligt och under en längre tid använder kameran i MF-läge, i syfte att förbättra fokuspositionen (t.ex. för att använda säkerhetskameran, för spela in extern uteffekt och så vidare).

Kontrollera objektivsystemprogramvarans versionsnummer

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera objektivsystemprogramvarans versionsnummer.

 • Objektivsystemprogramvarans versionsnummer [version 01] bör uppdateras.
 • Om systemprogramvaran för objektivet är i v. 02 behöver den inte uppdateras.

 1. Välj MenuSetup Version (Meny > Inställning > Version) på kameran.
 2. Objektivsystemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.


 3. Om du använder QX-serien, ska du starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran på datorn och kontrollera versionsnumret genom att köra uppdateringen.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:

 • Windows 10®
 • Windows 8.1®
 • Windows 7® SP1
 • Windows Vista®* SP2Obs!
  *Starter-versionen stöds inte.

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar objektivsystemprogramvaran.
 • Övrig utrustning till α-kameror med utbytbart objektiv
  • Strömkälla till kameran: Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50
   eller nätadapter AC-PW20 (säljs separat)

   Obs! Uppdateringen kan göras endast när den återstående batterinivån uppgår till minst (tre staplar). Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat). Ta loss det vertikala greppet när du uppdaterar systemprogramvaran till objektivet.
  • USB-kabel som medföljer kameran
   Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.
 • Övrig utrustning till kameran – sändning och produktion
  • Strömkälla till kameran: Särskild nätadapter
  • USB-kabel

Hämta

Viktig information:

 • Denna uppdatering av objektivets programvara kan endast genomföras när objektivet har monterats på kameran. Du kan inte utföra uppdateringen av objektivets programvara med en annan kamera.
 • Montera objektivet på kameran innan du utför uppdateringen av objektivsystemprogramvaran. Kontrollera att kameran är avstängd.
 • När du utför uppdateringen av objektivets programvara, se till att använda ett fulladdat laddningsbart NP-FW50-batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).(för α-kamera med utbytbart objektiv)
 • Använd särskilt avsedd nätadapter när du utför uppdateringen av objektivets programvara. (för Kamera – Sändning och produktion)
 • Ta inte ut batteriet medan uppdateringen pågår, eftersom kameran kan sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.
 • Förhindra att datorn sätts i viloläge. Om datorn sätts i viloläge och uppdateringen avbryts, måste du göra om hela uppdateringsprocessen från början.

Hämta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran:

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att markera kryssrutan. Klicka på knappen Download (Hämta).
 3. Filen [Update_SEL35F14ZV2D.exe] hämtas.
 4. Spara filen på skrivbordet på datorn (rekommenderas).

  För Windows 8.1- och Windows 10-användare:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen [Downloads] (Hämtade filer). Klicka på [Desktop] (Skrivbord) på startskärmen och leta reda på den hämtade filen i mappen [Downloads] (Hämtade filer) i Utforskaren.

Installera

När filen har hämtats, kan du installera uppdatering v. 02 av objektivsystemprogramvaran för SEL35F14Z.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_SEL35F14ZV2D.exe] som du hämtade för att starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran.


  Uppdateringsfönstret visas.

 3. Slå på kameran. Följ uppdateringsanvisningarna och välj [Menu] -> [Setup] -> [USB Connection] (Meny > Inställning > USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att [Mass Storage] (Masslagring) har valts. Om ett annat läge än [Mass Storage] har valts, ska du ändra det till [Mass Storage].

 4. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln.
  Försök med följande metoder om ett felmeddelande på datorskärmen.
  - Koppla ifrån kamerans USB-kabel och anslut den sedan igen.
  - Om det finns en annan ledig USB-port på datorn ska du koppla USB-kabeln till den porten.

 5. Kontrollera att visas i aktivitetsfältet längst ned till höger på datorskärmen.
  Obs! Om inte visas i aktivitetsfältet, ska du fortsätta med nästa steg.
 6. Klicka på Next (Nästa) i uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran. Uppdateringsfönstret visas på datorn och meddelandet ”Follow computer instructions." (Följ anvisningarna på datorn) visas på kameraskärmen.
  PC:

  Kamera:

  Obs! Från och med nu får kameran inte stängas av förrän uppdateringen av objektivets systemprogramvara är klar.
  Beroende på kameramodellen kan det ta några minuter innan skärmen ändras.

 7. Felsökning:
  • Om meddelandet ”The update is not available for your model.” (Uppdateringen är inte tillgänglig för din modell.) visas, ska du kontrollera om filen du försöker installera är rätt fil för objektivet på kameran.
   Om rätt uppdateringsprogram körs, ska du stänga det, koppla från USB-kabeln, stänga av kameran och upprepa steg 1 ”Starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran”.
  • Om meddelandet ”Could not find camera with the lens for this update mounted.” (Kunde inte hitta kameran med objektivet för denna uppdatering monterat”) visas, ska du kontrollera att kameran finns med i förteckningen i avsnittet ”Relevanta produkter” samt att kameran är ansluten till datorn via USB-kabel.
 8. Klicka på Next (Nästa) i uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran. Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen. Om versionsnumret på den befintliga objektivsystemprogramvaran är v. .02 eller senare, behöver den inte uppdateras. Stoppa i så fall USB-anslutningen och klicka på Finish (Slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet och/eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern igen och slå på kameran.
 9. Klicka på Next (Nästa). Informationen överförs till kameran (tar cirka fem sekunder).
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 10. När dataöverföringen är klar, visas följande skärm:


  Klicka på Finish (Slutför).
 11. Uppdateringen startar och förloppsindikatorn visas på kameran i cirka 30 sekunder.
 12. Uppdateringen är klar när meddelandet ”Lens update complete.” (Objektivuppdateringen är klar) visas på kameran.
  Om du använder QX-serien, är uppdateringen klar när displayen slocknar.
 13. Klicka på i aktivitetsfältet längst ned till höger på datorskärmen för att avbryta USB-anslutningen.
  Obs! Om inte visas i aktivitetsfältet, ska du fortsätta med nästa steg.
 14. Koppla bort USB-kabeln.
  Obs! När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran, ta bort batteriet och/eller nätkontakten, sätt i batteriet/återanslut nätkontakten samt slå på kameran igen.

Steg 2: Kontrollera att objektivsystemprogramvarans versionsnummer är v. 02.

 1. Välj MenuSetup Version (Meny > Inställning > Version) på kameran.
 2. Objektivsystemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.