Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • SA-NS310
 • SA-NS410
 • SA-NS510

Om den här filen

 • Namn:Uppdatering för nätverkets inbyggda programvara 2.01.2.16 för SA-NS310/410/510
 • Utgivningsdatum:2013-07-18
 • Fördelar och förbättringar
  • Kompatibilitet med Windows 8 har lagts till. Högtalaren visas på snabbknappen Enheter.
  • DLNA-sökning läggs till. Den här funktionen kan användas för att söka efter andra DLNA-kompatibla enheter.
  • Några andra problem har lösts.

Hämta

Genom att ladda ned den senaste versionen av systemprogrammet kan du dra nytta av de nya funktionerna. Enheten ansluter till Sonys server för att uppdatera systemet. Om en ny uppdatering finns tillgänglig lyser UPPDATERINGS-indikatorn när du är ansluten till internet. Se till att annan utrustning som är ansluten till systemet tas bort innan programvaran uppdateras.

Hur uppdaterar man?

 1. Anslut nätsladden till en väggkontakt.
 2. Sätt på enheten. När en ny uppdatering finns tillgänglig lyser UPPDATERINGS-indikatorn grönt när enheten är ansluten till internet.
 3. Tryck och håll nere knappen UPPDATERING längst ner på enheten tills indikatorn slutar lysa.Uppdateringen startar. UPPDATERINGS-indikatorn blinkar under uppdateringen.

Anmärkningar:

 • Det tar ca 5 minuter att slutföra uppdateringen.
 • Gör inte något av följande under uppdateringen.
  • Stäng av enheten
  • Dra ut stickkontakten ur vägguttaget
  • Dra ur kabeln till nätverket (LAN)
 • Du måste installera en proxyserver om du använder internet via en proxyserver.