Om den här filen

Ägare av SEP-30BT erbjuds nedladdningstjänsten för Rolly Remote 1.0.

Läs informationen nedan noggrant.

Om du laddar ned och installerar Rolly Remote 1.0 på datorn och uppgraderar den inbyggda programvaran i Rolly-enheten kan du fjärrstyra Rolly från datorn.

Om du upprättar en BLUETOOTH-anslutning i BLUETOOTH-kontrolläget mellan datorn* och Rolly kan du använda följande funktioner när du fjärrstyr Rolly från datorn*:

 • Du kan öppna låtlistan i Rolly och se titeln på det spår som spelas.
 • Du kan spela upp musik efter att ha valt ett musikspår i Rolly och låta Rolly-enheten röra sig fritt (framåt, bakåt, rotera osv.) i takt med musiken.
 • Du kan njuta av musik och rörelse genom att ansluta upp till sju Rolly-enheter samtidigt**.

* Ladda först ned och installera Rolly Remote på datorn. Den BLUETOOTH-utrustade datorn måste stödja en SSP-profil för att kunna upprätta en BLUETOOTH-anslutning i BLUETOOTH-kontrolläget. Det är inte garanterat att BLUETOOTH-anslutningen stöds av alla datorer som har samma profiler som denna enhet.

** Beroende på datorn kan Rolly Remote inte alltid ansluta upp till sju Rolly-enheter samtidigt.

Klicka här för att gå till nedladdningstjänsten för uppgraderingsprogrammet för den inbyggda programvaran i SEP-30BT.

Målprodukter

Sound Entertainment Player Rolly SEP-30BT

Avsedda datormiljöer

Operativsystem
 • Windows Vista® Ultimate (inklusive Service Pack 1)
 • Windows Vista® Business (inklusive Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Premium (inklusive Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Basic (inklusive Service Pack 1)
 • Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller senare)

De operativsystem som stöds är begränsade till den engelska versionen. Operativsystem i 64-bitarsversion stöds inte. Andra operativsystem än de som anges ovan stöds inte.

Maskinvarukrav
Processor:

För Windows Vista: 800 MHz Pentium III-processor eller högre. För Windows XP: 450 MHz Pentium III-processor eller högre.

Minne:

För Windows Vista: 512 MB eller mer (1 GB eller mer rekommenderas). För Windows XP: 265 MB eller mer (512 MB eller mer rekommenderas).

Skärm:

1024 x 768 punkter eller mer och High Color (16-bitars) eller mer (Om du ställer in på 256 färger eller mindre kan det leda till sämre funktion.).

Installera

För att installera denna programvara i Windows XP/Windows Vista måste du logga in med ett användarnamn med administratörsbehörighet.

Följ stegen nedan för att ladda ned installationsfilen för Rolly Remote 1.0:

 1. Anslut datorn till Internet.

 2. Skapa en mapp så att du kan spara filen som laddas ned på hårddisken. Här antas att mappen döps till rr10_dl och att den ligger under C-enheten.

 3. Ladda ned följande fil i mappen som skapades i steg 2: RollyRemoteInstaller_EU.exe (17 511 kB).

 4. Normal tid för nedladdning är cirka 3 minuter med en överföringshastighet på 1 Mbit/s och cirka 45 minuter med en överföringshastighet på 56 kbit/s. Beroende på Internetmiljön kan det ta längre tid och vi hoppas att du har förståelse för detta. (När du har läst instruktionerna och klickat på "Ladda ned" längst ned på denna sida startar nedladdningen av ovannämnda fil. Följ anvisningarna som visas i dialogrutan på skärmen.)

 5. När nedladdningen är klar väljer du Visa-Information i Utforskaren för att kontrollera filstorleken. Om filstorleken stämmer har nedladdningen lyckats. Om filstorleken inte stämmer tar du bort filen och provar att ladda ned den igen.
Obs!

Lämna inte datorn i standby- eller viloläge medan filen laddas ned.

Installation

När nedladdningen av RollyRemoteInstaller_EU.exe har slutförts följer du stegen nedan för att installera programvaran i Windows.

 1. Stäng alla öppna program och koppla bort all kringutrustning (Rolly osv.) från datorn.

 2. Klicka på Start i aktivitetsfältet och sedan på Kör. Då visas dialogrutan KÖR.

  I Windows Vista klickar du på Start - Alla program - Tillbehör - Kör för att öppna dialogrutan Kör.

 3. Ange C:\rr10_dl\RollyRemoteInstaller_EU.exe och klicka på OK för att starta installationen.

 4. Följ uppmaningarna på skärmen.

 5. När ett meddelande att installationen är klar visas klickar du på Slutför och startar om datorn.

 6. Starta Rolly Remote 1.0. Om Rolly Remote version 1.0.00.12050 visas i dialogrutan Version Information of Rolly Remote [Information om Rolly Remote-version] följt av Hjälp har installationen av programmet lyckats.

Filinformation

Filnamn

 • ROLLYREMOTEINSTALLER_EU.EXE

Filstorlek

 • 17.51 Mb