Om den här filen

09/02/2010

Om den här uppdateringen:

RDR-HXD770 / 870 / 970 / 1070 som säljs i alla länder har ett problem med att digitala kanaler försvinner. Som en lösning på problemet har vi tagit fram en uppdatering av den inbyggda programvaran, version 1.70.

Vi på Sony ber om ursäkt för de eventuella besvär du har haft på grund av detta problem. Du kan vara förvissad om att uppdateringen av den inbyggda programvaran får inspelaren att fungera optimalt. Detta är en del av vårt ständiga arbete att hålla en hög produktkvalitet.

Varning!

Kontrollera för säkerhets skull inspelarens modellnamn på frontpanelen.

 • Följ uppdateringsanvisningarna noggrant. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan avbryta uppdateringsprocessen och medföra att inspelaren inte svarar eller att den måste repareras.
 • Stäng inte av inspelaren eller koppla bort den från strömuttaget. Strömförlust under installationen av den inbyggda programvaran kan orsaka att inspelaren inte svarar eller måste repareras.

Filinformation

Filnamn

 • sr07S170.mem

Filstorlek

 • 14.16 Mb

Installera

Innan du börjar:

 • Använd en tom CD-R-skiva av god kvalitet eller en fullständigt raderad CD-RW-skiva för att bränna uppdateringen av den inbyggda programvaran.
 • Inspelaren kanske inte kan läsa en smutsig eller repad skiva korrekt.
 • Du behöver en dator med en CD-R- eller CD-RW-skrivare och bränningsprogram.


 • Kontrollera versionen på inspelarens inbyggda programvara:  • Sätt på TV:n och se till att den är inställd på att ta emot inmatning från DVD-inspelarens anslutning.
  • Sätt på DVD-inspelaren.
  • Tryck på knappen SYSTEM MENU [Systemmeny] på fjärrkontrollen.
  • Välj Initial Setup [Initial inställning].
  • Tryck på knappen ENTER.
  • Välj Audio Out [Ljud ut].
  • Tryck på knappen ENTER.
  • Välj Dolby Digital Output [Dolby Digital ut].
  • Tryck på knappen ENTER.
  • Markera Dolby Digital och tryck på knappen ANGLE [Vinkel].
  • Den version av den inbyggda programvaran som finns installerad på DVD-inspelaren visas på TV-skärmen efter VERSION:. Om versionsnumret är 1.70 eller högre behöver DVD-inspelaren inte uppdateras.
  • Avsluta genom att trycka på knappen SYSTEM MENU [Systemmeny].

Nedladdningsprocedur:

 1. Du måste acceptera friskrivningen nedan innan du hämtar filen.
  Läs all information noggrant innan du laddar ned och installerar en fil. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan orsaka att DVD-inspelaren inte svarar eller måste repareras.
 2. När du har accepterat friskrivningen sparar du uppdateringsfilen på datorns skrivbord.
  När nedladdningen är slutförd kontrollerar du att filen är 14 845 952 byte stor:
  Det gör du genom att högerklicka på filen, välja Egenskaper på menyn som visas och kontrollera att följande storleksinformation anges på fliken Allmänt:  Om storleksinformationen som visas på din dator inte stämmer tar du bort den nedladdade filen, rensar webbläsarens cacheminne och laddar ned filen på nytt.

 3. Bränn uppdateringsfilen på en ny, tom CD-R-skiva eller en fullständigt raderad CD-RW-skiva, och använd läget Disc-at-once och CD-filsystemformatet ISO 9660.

  Viktig information:
  • Kontrollera att skivsessionen har avslutats/att skivan är klar.
  • Kontrollera att skapandet av skivan har genomförts korrekt utan några fel. Om du är osäker bör du skapa en ny uppdateringsskiva.
  • Det finns inget stöd för att bränna skivan med ett Packet-skrivprogram. (Packet-skrivning är en teknik för optisk skivinspelning som används för att låta skrivbara CD- och DVD-skivor användas på ett liknande sätt som en diskett.)
  • Skapa inte uppdateringsskivan med någon annan process än den ovan beskrivna.

Uppdatering av inbyggd programvara

 • Stäng inte av eller koppla bort DVD-inspelaren från strömförsörjningen under uppdateringen.
  Om du gör det kan du skada DVD-inspelaren och göra den oanvändbar, vilket skulle kräva reparation av inspelaren.
 • Tryck inte på några knappar, såvida det inte anvisas, förrän uppdateringen är klar.
  Om du gör det kan du skada DVD-inspelaren och göra den oanvändbar, vilket skulle kräva reparation av inspelaren.
 • Uppdateringen av den inbyggda programvaran tar cirka åtta minuter. Läs igenom hela proceduren innan du påbörjar uppdateringen av inspelarens inbyggda programvara.
 • Skivfacket öppnas automatiskt under uppdateringen. Ta bort allt som eventuellt kan vara i vägen för skivfacket innan du uppdaterar.
 • DVD-inspelaren återställs till fabriksinställningarna. Efter att uppdateringen har installerats måste du konfigurera om inspelaren.
 1. Kontrollera att TV-apparaten är korrekt ansluten till DVD-inspelaren.
 2. Sätt på DVD-inspelaren genom att trycka på knappen POWER.
 3. Tryck på knappen OPEN / CLOSE [Öppna/Stäng] för att öppna skivfacket.
 4. Sätt i uppdateringsskivan i skivfacket.
 5. På DVD-inspelaren trycker du först på knappen REC-STOP och sedan samtidigt på knappen (Spela). Skivfacket stängs automatiskt.
 6. Utför inga andra åtgärder förrän uppdateringen är klar. När uppdateringen inleds försvinner bilden från TV-skärmen som blir svart.
 7. Uppdateringen startar automatiskt. "DISC-DWLD" visas på frontpanelens display.

  (tar cirka två minuter.)

 8. Skivfacket öppnas automatiskt.


 9. Ta ur skivan. Tryck inte in skivfacket.
  Lämna DVD-inspelaren som den är.
  Stäng inte av eller koppla bort DVD-inspelaren från strömförsörjningen.
 10. En rad olika meddelanden visas på frontpanelens display. Det är normalt. Använd inte inspelaren under tiden.

  (tar cirka sex minuter.)

 11. Skivfacket stängs automatiskt och inspelaren stängs av.
 12. Uppdateringen är nu slutförd.

  Obs! Om ett felmeddelande visas stänger du av DVD-inspelaren och tar om uppdateringsproceduren från början.

 13. Kontrollera versionen på inspelarens inbyggda programvara:
  • Sätt på TV:n och se till att den är inställd på att ta emot inmatning från DVD-inspelarens anslutning.
  • Sätt på DVD-inspelaren.
  • Tryck på knappen SYSTEM MENU [Systemmeny] på fjärrkontrollen.
  • Välj Initial Setup [Initial inställning].
  • Tryck på knappen ENTER.
  • Välj Audio Out [Ljud ut].
  • Tryck på knappen ENTER.
  • Välj Dolby Digital Output [Dolby Digital ut].
  • Tryck på knappen ENTER.
  • Markera Dolby Digital och tryck på knappen ANGLE [Vinkel].
  • Den version av den inbyggda programvaran som finns installerad på DVD-inspelaren visas på TV-skärmen efter VERSION:. Om versionsnumret inte är 1.70 tar du om uppdateringsproceduren från början.
  • Avsluta genom att trycka på knappen SYSTEM MENU [Systemmeny].