Filinformation

Filnamn

 • 1.11-p3-spi.pac

Filstorlek

 • -

Tillämpliga modeller

Den här informationen gäller för följande DVD-inspelare:

 • RDR-DC90/100/105/200/205/305/500/50

Om den här filen

 • Namn: Uppdatering av inbyggd programvara till version 1.11 (1.11-p3-spi.pac)
 • Utgivningsdatum: 06/11/2013
 • Behöver jag uppdatera? Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny DVD-inspelare. Om du är osäker är det lätt att kontrollera vilken version du har av den inbyggda programvaran, följ bara dessa anvisningar
 • Fördelar och förbättringar:
  Den här uppdateringen löser följande problem:
  • Kanalsorteringen har ändrats över natten
  • Problem med läppsynk uppstår efter kopiering av skiva
  • Blockbrus uppstår vid uppspelning av inspelningar
  • Klockan låser sig i standbyläge vid anslutning till ett tv- eller ljudsystem med HDMI
  • Inspelaren stängs av när du trycker på knappen REC på fjärrkontrollen för att spela in program från vissa kanaler (endast Spanien)
 • Begränsningar: får endast användas med DVD-inspelare som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Du behöver:

 • en dator med tillgång till internet
 • en tom inspelningsbar CD-skiva

Installera

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är vanligtvis mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noga, annars kanske DVD-inspelaren inte svarar eller måste repareras.
 • Stäng inte av DVD-inspelaren och koppla inte bort den från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i instruktionerna.
 • När du har uppdaterat ställer du in Auto Service Update [Automatisk serviceuppdatering] på On [På] i kanalinställningen.

Ladda ned uppdateringen till datorn:

 1. Läs och godkänn villkoren
 2. Ladda ned filen 1.11-p3-spi.pac till datorn och lägg på minnet vilken katalog den sparas i.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och klicka på Egenskaper. Kontrollera att storleken är 8,31 MB (8 723 652 byte).
 4. Spara filerna på en tom inspelningsbar CD-skiva. Använder du ett CD-brännarprogram? Välj universellt UDF-skivformat (UDF). Om ISO9660-formatet används kan en felaktig uppdateringsskiva skapas.

Överföra uppdateringen till inspelaren

När du har laddat ned uppdateringsfilen kan du installera den på din DVD-inspelaren. Följ stegen nedan.

Göra i ordning utrustningen:
 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som DVD-inspelaren är ansluten till. (Om inspelaren är ansluten till AV 1-uttaget väljer du AV 1 som ingång.)
 2. Sätt på DVD-inspelaren.
 3. Sätt in skivan i inspelaren och stäng skivfacket.

Installera uppdateringen

 1. När skivan har laddats visas ett meddelande på tv-skärmen där du ombeds att bekräfta uppdateringsprocessen.
 2. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
 3. Uppdateringen startar.
 4. Under uppdateringen visas en förloppsstapel på tv-skärmen. Du får inte använda eller stänga av inspelaren förrän uppdateringen har slutförts.
 5. När skivfacket öppnas tar du ut uppdateringsskivan ur inspelaren och sätter på inspelaren.
  Viktigt! Om facket inte öppnas automatiskt och ett nytt uppdateringsmeddelande visas på tv-skärmen väljer du No [Nej] med fjärrkontrollen och tar sedan ur skivan.
 6. Stäng av DVD-inspelaren. Uppdateringen är nu slutförd.
Kontrollera att uppdateringen har lyckats:
 1. Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som DVD-inspelaren är ansluten till, dvs. om inspelaren är ansluten till AV1-kontakten väljer du AV1 som ingång.
 2. Sätt på DVD-inspelaren och tryck på knappen SYSTEM MENU [Systemmeny] på fjärrkontrollen.
 3. Välj Initial Setup [Ursprungsinställning] > System1 och tryck på Enter med fjärrkontrollen.
 4. Välj Version och tryck på Enter
  Versionsnumret för den inbyggda programvaran ser ut så här på tv-skärmen: PROGRAMVARA VERSION 1.11 [SOFTWARE VERSION 1.11] – om versionsnumret är 1.11 eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Frågor och svar

Ett felmeddelande visas.
Om något felmeddelande visas startar du om DVD-inspelaren och upprepar proceduren från början.