Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • PCM-D100

Om den här filen

 • Namn: Uppdatering av inbyggd probramvara 1.02 för PCM-D100
 • Utgivningsdatum: 26/11/2014
 • Behöver jag ladda ned uppdateringen? Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om din PCM-inspelare redan har uppdaterats till version 1.02.

  Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

  1. Starta den linjära PCM-inspelaren
  2. Tryck och håll nere knappen HOME/BACK [HEM/TILLBAKA] tills HEM-menyn visas
  3. Välj Settings [Inställningar] ⇒ Common Settings [Vanliga inställningar] ⇒ System Information [Systeminformation]
  4. Bekräfta versionen av den inbyggda programvaran som visas på skärmen
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättrar uppdelningen av filer med LPCM-format som lagras på ett SDXC-kort

Systemkrav

Operativsystem


Den senaste versionen av uppdateringen av den inbyggda progamvaran är kompatibel med de flesta vanliga operativsystem:
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
 • Windows 8/Windows 8 Pro
 • Windows 8.1/Windows 8.1 Pro
 • Mac OS X (v10.5-v10.9)

Obs!Stöds ej av andra operativsystem än ovanstående. Operativsystemet måste vara förinstallerat.

Datorns maskinvara


Den senaste versionen av uppdateringen av den inbyggda progamvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Port: USB-port

Hämta

Innan du uppdaterar

 • Bekräfta att enhetens batteriindikator visar på fulladdat.
  Bekräfta att batteriindikatorn för enheten i visningsfönstret visar på fulladdat. Om batteriet tar slut under uppdateringen av den inbyggda programvaren kanske uppdateringen inte slutförs.
 • Överför alla inspelade meddelanden och data från enheten till datorn i förväg eftersom det finns risk att meddelanden och data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten.
  Vi kan inte hållas ansvariga om meddelanden eller data förstörs eller raderas av den här uppdateringen.

Installera

 1. För att starta uppdateringen av programvaran klickar du på knappen Download [Ladda ned] längst ned i detta meddelande.
  När dialogrutan har visats sparar du PCM-D100_V102.zip (Windows: 23,0 MB, Macintosh: 24,2 MB) på din dator.
 2. När nedladdningen är slutförd ansluter du din PCM-inspelare till datorn
 3. Stäng alla program som körs på datorn.
 4. Dubbelklicka på den sparade filen PCM-D100_V102.zip och zippa upp den
  • Om du använder en dator med Windows Vista/Windows 7
   1. Högerklicka på filen PCM-D100_V102.zip och klicka på Extract All [Extrahera alla].
   2. Filen "PCM-D100_V102.zip" öppnas och visas. Bekräfta att följande fil finns i zippen. Den här filen är uppdateringen av den inbyggda programvaran.
    PCM-D100.UPG
    Obs! Beroende på datorns inställningar kanske filtillägget ".UPG" i filnamnet "PCM-D100.UPG" inte visas.
  • Om du använder Mac OS X
   1. Dubbelklicka på den nedladdningsbara filen "PCM-D100_V102.zip"
   2. Bekräfta att filen har zippats upp och att filen "PCM-D100.UPG" har lagts på datorns skrivbord. Den här filen är uppdateringen av den inbyggda programvaran.
    PCM-D100.UPG
    Obs! Beroende på datorns inställningar kanske filtillägget ".UPG" i filnamnet "PCM-D100.UPG" inte visas.
 5. Kopiera den extraherade filen (filnamn: PCM-D100.UPG), som du har extraherat enligt instruktionerna ovan, till rotkatalogen som ligger direkt under "PCMRECORDER" på datorn
 6. Koppla bort PCM-inspelaren från datorn
 7. Uppdateringsskärmen öppnas i den linjära PCM-inspelarens visningsfönster och uppdateringen av den inbyggda programvaran startar. Uppdateringen av programvaran tar ungefär 1 minut och sedan visas stopplägesfönstret eller klockinställningsfönstret

Fel vid uppdatering

 • Den linjära PCM-inspelaren visar "Low battery power to Update" [Batterinivån är för låg för uppdateringen]
  Om du har alkaliska batterier ska du byta ut samtliga till nya batterier. Om du använder laddningsbara Ni-MH-batterier (nickelmetallhybridbatterier) ska du byta ut samtliga till laddade batterier Obs! Om du använder laddningsbara batterier i målprodukten (för den här uppdateringen eller för dagligt bruk) ska du bara använda antingen laddningsbara Ni-MH-batterier som följde med målprodukten, eller sådana modeller av laddningsbara Ni-MH-batterier som finns i listan med tillgängliga tillbehör i målproduktens manual.
 • Om meddelandet "Memory Full" [Minnet är fullt] visas på den linjära PCM-inspelaren
  Ta bort några av de inspelade meddelandena från enheten eller lägg över dem på datorn så att mer än 35 MB minne frigörs. Starta sedan uppdateringen igen.

Efter uppdateringen

Bekräfta versionen när det uppdaterade programmet har installerats genom att kontrollera vilken version av programvaran du har.Uppdateringen har genomförts när 1.02 visas på skärmen.