Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • NWZ-ZX1

Om den här filen

 • Namn: Uppdatering av inbyggd programvara 1.13 för NWZ-ZX1
 • Utgivningsdatum: 29-10-2014
 • Behöver jag ladda ned uppdateringen?Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om din Walkman redan har uppdaterats till version 1.13 av den inbyggda programvaran via den automatiska uppdateringsfunktionen för inbyggd programvara.
  Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:
  1. På startskärmen trycker du på och sedan på Settings [Inställningar]
  2. Bekräfta modellen och programvaruversionen
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättrar uppspelning av WAV-filer

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:

 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows 7 Starter (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows 7 Professional (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8.1

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Processor:
  • 1 GHz eller mer
 • Minne:
  • 1 GB eller mer (32-bitarsversionen)/2 GB eller mer (64-bitarsversionen)

Hämta

Innan du uppdaterar

Under uppdateringen måste det finnas ca 350 MB ledigt utrymme på enheten. Bekräfta storleken i stegen nedan.

 1. Tryck på på startskärmen
 2. och sedan på Settings [Inställningar]
 3. Bekräfta mängden tillgängligt utrymme på USB-minnet

Överför alla låtar och data från enheten till datorn i förväg eftersom det finns risk för att låtar och data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten.
Vi kan inte garantera att låtar eller data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen.

Installera

 1. Koppla bort din Walkman från datorn
 2. Förbered dig för uppdateringen genom att följa stegen nedan
  1. På startskärmen trycker du på och sedan på Settings [Inställningar] - Storage [Lagring]
  2. Tryck på och sedan på USB Computer Connection [USB-anslutning till datorn]
  3. Markera USB storage [USB-lagring]
  4. Tryck på Connection settings [Anslutningsinställningar] och avmarkera sedan USB auto connection [USB-autoanslutning]
 3. Du startar hämtningen av uppdateringsprogrammet genom att klicka på knappen Download [Hämta] längst ned i det här meddelandet.
  Spara NWZ-ZX1_V1_13_002.exe på datorn enligt dialogrutan som visas
 4. Stäng alla program som körs på datorn
 5. Dubbelklicka på den sparade filen NWZ-ZX1_V1_13_002.exe och följ de meddelanden som visas
  • Anslut din Walkman till datorn när meddelandet "Connect the device to update the software" [Anslut enheten för att uppdatera programvaran] visas
  • Tryck sedan på Turn on USB Storage [Aktivera USB-lagring] (*1) på Walkman-enhetens skärm. Meddelandet visas, tryck sedan på [OK]
   Obs! Om (*1) inte visas kan du dra med fingret över statusfältet och trycka på USB Connected [USB-ansluten] på meddelandeskärmen. Tryck sedan på OK
   • Koppla inte bort enheten från datorn under uppdateringen
   • Under uppdateringen kontrolleras USB-anslutningen automatiskt och meddelandet "Connecting USB" (Ansluter USB) visas inte. På en del datorer kan meddelandet "USB disconnect" [Koppla bort USB] visas
 6. När ett meddelande visas som berättar att uppdateringen är klar klickar du på knappen Finish [Slutför]
 7. När låsskärmen visas på Walkman drar du (nyckelikonen) från vänster till höger
 8. Aktivera USB Auto Connection [USB-autoanslutning] igen genom att följa stegen nedan
  1. På startskärmen trycker du på och sedan på Settings [Inställningar] - Storage [Lagring]
  2. Tryck på och sedan på USB Computer Connection [USB-anslutning till datorn]
  3. Tryck på Connection settings [Anslutningsinställningar] och markera sedan USB auto connection [USB-autoanslutning]

Obs! När du hämtar programmet och uppdaterar programvaran ska du vara inloggad som administratör på datorn eller som en användare med administratörsrättigheter. Om du använder Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista visas meddelandet Windows needs your permission to continue [Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta] i dialogrutan för kontroll av användarkonto. Klicka på Continue [Fortsätt] för att gå vidare och följ meddelandena på skärmen.

Efter uppdateringen

Bekräfta den inbyggda programvarans version när uppdateringen är slutförd. Om 1.13 visas på skärmen är uppdateringen installerad.