Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • NWZ-X1050
 • NWZ-X1060

Om den här filen

VIKTIGT!
 • Denna hämtningstjänst har avslutats. (Lades till 1-6-2018)
 • Programvaruuppdateringen NWZ-X1050/1060 (släpptes 16 december 2010) är inte längre tillgänglig från och med 31 maj 2018. (Lades till 8-3-2018)

För dig som äger en NWZ-X1050/X1060 WALKMAN erbjuder vi en nedladdningstjänst för uppdatering av inbyggd programvara.
Läs följande anvisningar noggrant.

Så här kontrollerar du modellen och programvaruversionen

 1. Tryck på och håll in knappen HOME [hem] tills menyn Home [hem] visas.
 2. Klicka på(inställningar),Common Settings[vanliga inställningar] ochUnit Information[enhetsinformation]. Bekräfta modellen och programvaruversionen.


Före nedladdning

Det behöver finnas minst 50 MB ledigt utrymme i WALKMAN-enheten för att uppdateringen ska kunna genomföras. Kontrollera hur mycket utrymme som är ledigt genom att följa stegen nedan.

 1. Tryck på och håll in knappen HOME [hem] tills menyn Home [hem] visas.
 2. Klicka på(inställningar),Common Settings[vanliga inställningar] ochUnit Information[enhetsinformation].
  Kontrollera uppgifterna under "Free/Total Memory Space" [ledig/total minneskapacitet].

Vi rekommenderar att du först säkerhetskopierar alla data (musik och andra filer) som finns på WALKMAN-enheten så att de finns sparade på datorn innan du fortsätter med uppdateringen.

Förbättringar

Den här uppdateringen bibehåller följande funktioner efter den planerade ändringen av mottagningsmetoden för YouTube-videoklipp. Om du inte uppdaterar kommer funktionerna inte att fungera.

 • Funktionerna "Nyckelordssökning" och "Relaterade videoklipp".
 • Funktionen "Relaterade länkar", som öppnas från musikuppspelningsskärmen för att söka efter YouTube-videoklipp.

Systemkrav

Maskinvara

 • Processor
  • Windows 7: Pentium III 1 GHz eller högre
  • Windows Vista: Pentium III 800 MHz eller högre
  • Windows XP: Pentium III 500 MHz eller högre
 • Minne
  • Windows 7: 1 GB eller mer (32-bitarsversionen) respektive 2 GB eller mer (64-bitarsversionen)
  • Windows Vista: 512 MB eller mer
  • Windows XP: 256 MB eller mer
 • Skärmupplösning: 800 x 600 punkter eller mer (1024 x 768 punkter eller mer rekommenderas)
 • Skärmfärg: High Color (16 bitar) eller högre

Installera

Uppdateringsprocedur

 1. Klicka på knappen Ladda ned nedan för att starta hämtningen av programmet. Spara filen NWZ-X1000_V1_11.exe (45 810 KB) på datorn.
 2. Efter att hämtningen är klar ansluter du WALKMAN-enheten till datorn via en USB-port.
 3. Stäng alla öppna program på datorn.
 4. Dubbelklicka på den sparade filen NWZ-X1000_V1_11.exe och följ instruktionerna på skärmen. Se till att WALKMAN-enheten inte kopplas bort från datorn innan uppdateringen är klar även om meddelanden om att koppla bort den USB-anslutna enheten visas på datorns skärm.
 5. I slutet av uppdateringsprocessen visas ett meddelande om att uppdateringen är klar. Klicka på Slutför.
  WALKMAN-enheten har nu uppdaterats.

Obs!
När du hämtar programmet och uppdaterar programvaran ska du vara inloggad som administratör på datorn eller som en användare med administratörsrättigheter. Om du använder Windows 7 eller Windows Vista visas meddelandet "Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta" i dialogrutan Kontroll av användarkonto. Klicka på Fortsätt för att gå vidare och följ instruktionerna.

När uppdateringen har slutförts

Kontrollera att WALKMAN-enheten har uppdaterats korrekt genom att kontrollera den inbyggda programvarans version:

 1. Tryck på och håll in knappen HOME [hem] tills menyn Home [hem] visas.
 2. Klicka på (inställningar), Common Settings [vanliga inställningar] och Unit Information [enhetsinformation]. Bekräfta modellen och programvaruversionen.

Fel som kan uppstå under uppdateringsprocessen.

 • Följande meddelande kan visas på datorn: "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device." (Uppdateringens datafil kan inte överföras eftersom det inte finns tillräckligt med diskutrymme på enheten.)
  Om detta sker ska du radera låtar på enheten eller överföra dem till en dator så att det finns mer än 50 MB ledigt diskutrymme på enheten. Försök sedan att uppdatera enheten igen.
 • Följande meddelande kan visas på datorn: The software update of the NWZ-X1050 (or NWZ-X1060) device to version 1.11 timed out. [Programvaruuppdateringen av NWZ-X1050 (eller NWZ-X1060) till version 1.11 tog för lång tid].
  Hämtningen kan ha misslyckats. Klicka på Slutför. Följ uppdateringsproceduren och försök att uppdatera enheten igen.

Filinformation

Filnamn

 • NWZ-X1000_V1_11.exe

Filstorlek

 • 44.74 Mb