Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • NWZ-W274S

Om den här filen

 • Namn: Uppdatering av inbyggd programvara 1.01 för NWZ-W274S
 • Utgivningsdatum: 15/04/2014
 • Behöver jag ladda ned uppdateringen?Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om din Walkman redan har uppdaterats till version 1.01 av den inbyggda programvaran via den automatiska uppdateringsfunktionen för inbyggd programvara.

  Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:


  1. Anslut din Walkman till datorn via USB-dockan (medföljer).
  2. På datorn öppnar du filen information.txt i mappen [WALKMAN].
   "information.txt" innehåller följande information.
   01: Modellnamn
   02: Minneskapacitet
   03: Version av inbyggd programvara
   Bekräfta modellen och programvaruversionen.
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättrar starten efter att enheten har slagits på
  • Förbättrar starten av musikuppspelningen

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av programvaran är kompatibel med de vanligaste Macintosh-versionerna:
 • Mac OS X 10.6, 10.7, OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Processor:
  • 1 GHz eller högre
 • Minne:
  • 1 GB eller mer (32-bitars operativsystem) respektive 2 GB eller mer (64-bitars operativsystem)

Hämta

Innan du uppdaterar

Under uppdateringen måste det finnas ca 30 MB ledigt utrymme på enheten. Bekräfta storleken i stegen nedan.

 1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [Tillbaka/hem] tills menyn Home [Hem] visas.
 2. Klicka på Settings [Inställningar], Common Settings [Vanliga inställningar] och Unit Information [Enhetsinformation].
  Kontrollera uppgifterna under "Free/Total Memory Space" [Ledig/total minneskapacitet].

Överför alla låtar och data från enheten till datorn i förväg eftersom det finns risk för att låtar och data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten.
Vi kan inte garantera att låtar eller data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen.

Installera

 1. Du startar hämtningen av uppdateringsprogrammet genom att klicka på knappen Download [Hämta] längst ned i det här meddelandet.
  Spara NWZ-W274S_V1_01.dmg på datorn enligt dialogrutan som visas.
 2. Efter att hämtningen är klar ansluter du enheten till datorn via en USB-port.
 3. Stäng alla program som körs på datorn.
 4. Dubbelklicka på den sparade filen NWZ-W274S_V1_01.dmg och följ de meddelanden som visas.
  • Koppla inte bort enheten från datorn under uppdateringen.
  • Under uppdateringen kontrolleras USB-anslutningen automatiskt och meddelandet "Connecting USB" (Ansluter USB) visas inte. På en del datorer kan meddelandet "USB disconnect" [Koppla bort USB] visas.
 5. När ett meddelande visas som berättar att uppdateringen är klar klickar du på knappen Finish [Slutför].

Obs! När du hämtar programmet och uppdaterar programvaran ska du vara inloggad som administratör på datorn eller som en användare med administratörsrättigheter. Om du använder Windows 8/8.1, Windows 7 eller Windows Vista visas meddelandet Windows needs your permission to continue [Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta] i dialogrutan för kontroll av användarkonto. Klicka på Continue [Fortsätt] för att gå vidare och följ meddelandena på skärmen.

Efter uppdateringen

Bekräfta den inbyggda programvarans version när uppdateringen är slutförd genom att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har. Om 1.01 visas på skärmen är uppdateringen installerad.