Om den här filen

För dig som äger en musikspelare i Walkman S-serien erbjuder vi en nedladdningstjänst för uppdatering av den inbyggda programvaran i NWZ-S638NWZ-S639F.
Vi tillhandahåller en uppdatering till den senaste versionen 1.11 för den inbyggda programvaran i NWZ-S638FNWZ-S639F. Läs följande anvisningar noggrant.

Berörda produkter

Följande enheter är målprodukter för denna tjänst, om programvaruversionen är 1.10 eller tidigare.

Förbättringar

Ovanstående produkter kan uppvisa följande symtom. Den här programvaruuppdateringen åtgärdar dessa symtom.

 • Vid uppspelning av musikfiler kan det hända att vissa enheter hänger sig och sedan stängs av och sätts på automatiskt.

Så här kontrollerar du modellen och programvaruversionen

Följ nedanstående steg för att kontrollera modellen och programvaruversionen.

 1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [tillbaka/hem] tills menyn Home [hem] visas.
 2. Tryck på knappen /// för att välja (inställningar) och tryck sedan på knappen .
 3. Tryck på knappen /// för att välja Common Settings [vanliga inställningar] och tryck sedan på knappen .
 4. Tryck på knappen /// för att välja Unit information [enhetsinformation] och tryck sedan på knappen .
  Bekräfta modellen och programvaruversionen.

Avsedda datormiljöer

Operativsystem

 • Windows Vista® Ultimate (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows Vista® Business (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows Vista® Home Premium (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 eller senare)
  (64-bitarsversionen av operativsystemet stöds inte.)

MaskinvarukravProcessor: Pentium 4 1,0 GHz eller högre
Minne: 512 MB eller mer
Skärm: 800 x 600 punkter eller bättre (1024 x 768 punkter eller bättre rekommenderas)
Skärmfärg: High Color (16 bitar) eller högre

Före nedladdning

När du hämtar uppdateringen och uppdaterar programvaran ska du vara inloggad som administratör på datorn eller som en användare med administratörsrättigheter. Om du använder Windows Vista visas meddelandet "Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta" i dialogrutan Kontroll av användarkonto. Klicka på Fortsätt för att gå vidare och följ instruktionerna.

Installera

Följ stegen nedan för att hämta programmet.

 1. Skapa en mapp med namnet "FWUP" på datorns C-enhet där den hämtade filen ska sparas.
 2. Hämta följande fil som passar din modell till den mapp som du angav i steg 1.

  Modellnamn: NWZ-S638F/NWZ-S639F
  Filnamn: NWZ-S630F_V1_11.exe
  Filstorlek: 28 553 kB

 3. Klicka på knappen Ladda ned längst ned på sidan när du har läst dessa instruktioner och välj sedan lämpligt uppdateringsprogram för den produkt som du använder så startar nedladdningen. Följ anvisningarna i dialogrutorna för att hämta filen.

Uppdateringsprocedur

När hämtningen har slutförts följer du stegen nedan för att uppdatera programmet.

Obs!

Under uppdateringen behöver enheten cirka 30 MB ledigt utrymme. Överför alla låtar och data från enheten till datorn i förväg eftersom det finns risk för att låtar och data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten. Vi kan inte garantera att låtar eller data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen.

Förberedelse (grundinställning av Walkman-enheten)

Obs!

Vid en grundinställning återställs alla inställningsmenyer och lagrade FM-radiostationer till de standardmässiga fabriksinställningarna. Musik-, foto- och filmfiler raderas inte.

 1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [tillbaka/hem] tills menyn Home [hem] visas.
 2. Tryck på knappen /// för att välja (inställningar) och tryck sedan på för att bekräfta.
 3. Tryck på knappen /// för att välja "Common Settings" [vanliga inställningar] och tryck sedan på för att bekräfta.
 4. Tryck på knappen /// för att välja "Reset all Settings" [återställ alla inställningar] och tryck sedan på för att bekräfta. Bekräftelseskärmen för återställning av fabriksinställningar visas.
 5. Tryck på knappen / för att välja "Yes" [Ja] och tryck sedan på för att bekräfta. "Restored factory settings" [Fabriksinställningarna har återställts] visas.
Starta uppdateringen
 1. Anslut enheten till datorn efter förberedelsen.
 2. Stäng alla program som körs i Windows.
 3. För Windows Vista-användare: Klicka på Start i datorns aktivitetsfält och klicka på "Kör..." följt av Alla program-Tillbehör.
  För Windows XP-användare: Klicka på Start i datorns aktivitetsfält och klicka på Kör... Dialogrutan "Kör..." öppnas.
 4. Bläddra till "C:\FWUP\NWD-S630F_V1_11.exe" i textrutan "Öppna" och klicka på OK. Programmet startas.
 5. Följ instruktionerna på skärmen.
  Obs!
  • Ta inte bort enheten från datorn under uppdateringen.
  • Under uppdateringen kontrolleras USB-anslutningen automatiskt och meddelandet "USB Connect" [USB-ansluten] visas inte. På en del datorer kan meddelandet "USB disconnect" [koppla bort USB] visas.
 6. När ett meddelande visas som berättar att uppdateringen är på väg att slutföras klickar du på knappen Slutför.
Fel vid uppdatering
 • Om datorn visar ett meddelande om att uppdateringens datafil inte kan överföras eftersom det inte finns tillräckligt med diskutrymme på enhetenska du radera låtar på enheten eller överföra dem till en dator så att det finns mer än 30 MB ledigt diskutrymme på enheten. Starta sedan uppdateringsprocessen igen.
 • Det kan hända att datorn visar meddelandet "The software update of the NWZ-S638F (or NWZ-S639F) device to version 1.11 timed out." [Programvaruuppdateringen av NWZ-S638F (eller NWZ-S639F) till version 1.11 tog för lång tid].
  Detta innebär att uppdateringen kan ha misslyckats. Klicka på Slutför. Följ uppdateringsproceduren och försök att uppdatera igen.
Efter uppdateringen

Kontrollera programvaruversionen när uppdateringsprogrammet har installerats i enlighet med stegen under Så här kontrollerar du modellen och programvaruversionen längre upp på den här sidan. Installationen av uppdateringen har lyckats om "1.11" visas på skärmen.

Filinformation

Filnamn

 • NWZ-S630F_V1_11.exe

Filstorlek

 • 27.88 Mb