Om den här filen

För dig som äger en NWZ-S615F/S616F/S618F WALKMAN erbjuder vi en nedladdningstjänst för uppdatering av inbyggd programvara.
Läs följande anvisningar noggrant.

Utgivningsdatum

 • 12/11/2009

Berörda enheter

 • WALKMAN-enheter i NWZ-S615F/S616F/S618F-serien med programvaruversion 1.00 och tidigare.

Åtgärdade symtom

Vid användning i kombination med följande produkter:

* HDD Network Audio System; NAS-SC500PK
* Micro HI-FI Component System; CMT-LX50WMR
* Cradle Audio; CPF-NW001
* Active Speaker System; SRS-NWGU50, SRS-NWGM30, SRS-NWZ10
* Bluetooth Audio Transmitter; WLA-NWB1

Följande symtom kommer att åtgärdas: när WALKMAN-enheten är ansluten till någon av ovanstående enheter och fjärrkontrollen används för att styra WALKMAN-enheten kan ljudet bli för högt.

Så här kontrollerar du modellen och programvaruversionen

Följ nedanstående steg för att kontrollera modellen och programvaruversionen.

 1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [tillbaka/hem] tills menyn Home [hem] visas.
 2. Tryck på knappen för att välja [Inställningar] och tryck sedan på .
 3. Tryck på knappen för att välja Common Settings [Vanliga inställningar] och tryck sedan på .
 4. Tryck på knappen för att välja Unit Information [Enhetsinformation] och tryck sedan på .
  Bekräfta modellen och programvaruversionen.

Krav på utrustning

Operativsystem

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows Vista® 64 bitar
 • Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows® XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows® XP Media Center Edition (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 eller senare)

MaskinvaraProcessor: Pentium lll 1.0 GHz eller högre
Minne: 128 MB eller mer (512 MB eller mer rekommenderas för Windows® Vista-användare)
Skärm: 800 x 600 punkter eller bättre (1024 x 768 punkter eller bättre rekommenderas)
Skärmfärg: High Color (16 bitar) eller högre

Före nedladdning

Logga in på datorn som administratör.
Om du använder Windows Vista som operativsystem kan följande meddelande visas: "Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta". Om detta sker klickar du på Fortsätt för att gå vidare. Följ instruktionerna på skärmen.

Installera

Följ stegen nedan för att hämta programmet.

 1. Skapa en mapp med namnet "FWUP" på datorns C-enhet där du ska spara filen som laddas ned.
 2. Innan du laddar ned filen måste du godkänna villkoren längst ned på denna sida.
  Ladda ned följande fil till mappen som skapades i steg 1: NWZ-S610series_V1_01.exe (10 850 kB)
 3. När nedladdningen är klar kontrollerar du att rätt fil har hämtats: öppna Utforskaren och kontrollera att filstorleken är 10 850 kB. Ladda ned filen på nytt om filstorleken inte stämmer.

Uppdateringsprocedur

När hämtningen har slutförts följer du stegen nedan för att uppdatera programmet.

Obs!

Det behöver finnas minst 25 MB ledigt utrymme i WALKMAN-enheten för att uppdateringen ska kunna genomföras.

Vi rekommenderar att du först säkerhetskopierar alla data (musik och andra filer) som finns på WALKMAN-enheten så att de finns sparade på datorn innan du fortsätter med uppdateringen.

 1. Anslut WALKMAN-enheten till datorn.
 2. Stäng alla program som körs i Windows.
  Om Content Transfer startar automatiskt ska du avsluta programmet och stänga alla andra program som körs i Windows.
 3. Bläddra till uppdateringsfilen i mappen FWUP på datorns C-enhet. Dubbelklicka på filen NWZ-S610series_V1_01.exe. Uppdateringsprogrammet startas.
 4. Följ instruktionerna på skärmen och se till att WALKMAN-enheten inte kopplas bort från datorn innan uppdateringen är klar även om meddelanden om att koppla bort den USB-anslutna enheten visas på datorns skärm.
 5. I slutet av uppdateringsprocessen visas ett meddelande om att uppdateringen är klar. Klicka på Slutför. WALKMAN-enheten har nu uppdaterats.

Fel vid uppdatering

 • Det kan hända att datorn visar följande meddelande: "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device." (Uppdateringens datafil kan inte överföras eftersom det inte finns tillräckligt med diskutrymme på enheten.)  I så fall raderar du ett par låtar eller filer på WALKMAN-enheten eller överför dem till datorn så att det finns minst 25 MB ledigt utrymme på WALKMAN-enheten.
 • Det kan hända att datorn visar följande meddelande: "The software update of the NWZ-S615F (or NWZ-S616F, NWZ-S618F) device to version 1.01 timed out." [Programvaruuppdateringen av NWZ-S615F (eller NWZ-S616F eller NWZ-S618F) till version 1.01 tog för lång tid].

  Detta innebär att nedladdningen kan ha misslyckats. Klicka på Slutför. Följ uppdateringsproceduren och försök att uppdatera igen.

När uppdateringen har slutförtsKontrollera att WALKMAN-enheten har uppdaterats korrekt genom att kontrollera den inbyggda programvarans version:

 1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [tillbaka/hem] tills menyn Home [hem] visas.
 2. Tryck på knappen för att välja (inställningar) och tryck sedan på .
 3. Tryck på knappen för att välja Common Settings [vanliga inställningar] och tryck sedan på .
 4. Tryck på knappen för att välja Unit Information [enhetsinformation] och tryck sedan på .
  Bekräfta modellen och programvaruversionen.

Filinformation

Filnamn

 • NWZ-S610SERIES_V1_01.EXE

Filstorlek

 • 10.6 Mb