Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • NWZ-F886

Om den här filen

 • Namn: Uppdatering av inbyggd programvaruversion 1.23 för NWZ-F886
 • Utgivningsdatum: 29-10-2014
 • Behöver jag ladda ned uppdateringen?Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om din Walkman redan har uppdaterats till programversion 1.23 via den automatiska uppdateringsfunktionen för inbyggd programvara.
  Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:
  1. På startskärmen trycker du på och sedan på (Inställningar)
  2. Tryck på About device [Om enheten]
  3. Bekräfta modellnumret och build-numret.
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättrar uppspelning av WAV-filer

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande Macintosh-versioner:
 • Mac OS X v10.6 eller senare

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Processor:
  • 1 GHz eller mer
 • Minne:
  • 1 GB eller mer (32-bitarsversionen)/2 GB eller mer (64-bitarsversionen)

Hämta

Innan du uppdaterar

Under uppdateringen måste det finnas ca 350 MB ledigt utrymme på enheten. Bekräfta storleken i stegen nedan.

 1. På startskärmen trycker du på och sedan på (Inställningar)
 2. Tryck på About device [Om enheten]
 3. Bekräfta mängden tillgängligt utrymme på USB-minnet.

Överför alla låtar och data från enheten till datorn i förväg eftersom det finns risk för att låtar och data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten.
Vi kan inte garantera att låtar eller data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen.

Installera

 1. Koppla bort din Walkman från datorn
 2. Förbered din Walkman för uppdateringen genom att följa stegen nedan.
  1. På startskärmen trycker du på och sedan på Settings [Inställningar] - Storage [Lagring]
  2. Tryck på och sedan på USB Computer Connection [USB-anslutning till datorn]
  3. Tryck på USB storage [USB-lagring] för att markera
  4. Tryck på Connection settings [Anslutningsinställningar] och sedan på USB auto connection [USB-autoanslutning] för att avmarkera
 3. Du startar hämtningen av uppdateringsprogrammet genom att klicka på knappen Download [Hämta] längst ned i det här meddelandet.
  Spara NWZ-F880_V1_23_002.dmg på datorn enligt dialogrutan som visas
 4. Stäng alla program som körs på datorn
 5. När filen laddats ned dubbelklickar du på den sparade filen och följer anvisningarna.
  Anslut din Walkman till datorn när meddelandet "Connect the device to update the software" [Anslut enheten för att uppdatera programvaran] visas. Tryck sedan på Turn on USB Storage [Aktivera USB-lagring] (*1) på Walkman-enhetens skärm och tryck på [OK].
  Obs! Om Turn on USB storage [Aktivera USB-lagring] inte visas kan du dra med fingret över statusfältet och trycka på USB Connected [USB-ansluten] på meddelandeskärmen. Tryck sedan på Turn on USB storage [Aktivera USB-lagring] och på OK
 6. När ett meddelande visas som berättar att uppdateringen är klar klickar du på knappen Finish [Slutför]
 7. När uppdateringsprogrammet visar "1.23" på Walkman trycker du på [OK]
 8. Aktivera USB Auto Connection [USB-autoanslutning] igen genom att följa stegen nedan.
  1. På startskärmen trycker du på och sedan på Settings [Inställningar] - Storage [Lagring]
  2. Tryck på och sedan på USB Computer Connection [USB-anslutning till datorn]
  3. Tryck på Connection settings [Anslutningsinställningar] och sedan på USB auto connection [USB-autoanslutning] för att markera
Efter uppdateringen

Kontrollera programversionen när uppdateringsprogrammet har installerats enligt följande steg:

 • På startskärmen trycker du på och sedan på (Inställningar)
 • Tryck på About device [Om enheten]
Installationen av uppdateringsprogrammet har gått bra om 1.23 visas på skärmen.