Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • NWZ-E584
 • NWZ-E585

Om den här filen

 • Namn: Uppdatering av inbyggd programvara 1.02 för NWZ-E584 / E585
 • Utgivningsdatum: 17-04-2014
 • Behöver jag ladda ned uppdateringen?Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om din Walkman redan har uppdaterats till programversion 1.02 via den automatiska uppdateringsfunktionen för inbyggd programvara.
  Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:
  1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [tillbaka/hem] tills menyn Home [hem] visas.
  2. Välj (Inställningar), [Vanliga inställningar] och [Unit Information] [Enhetsinformation].
  3. Bekräfta modellnummer och programvaruversion.
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättra uppspelningen av dina spellistor som förts över från Media Go (Macintosh)

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med de vanligaste Macintosh-versionerna:

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)
Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Processor:
  • 1 GHz eller högre
 • Minne:
  • 1 GB eller mer

Hämta

Innan du uppdaterar

Under uppdateringen måste det finnas ca 80 MB ledigt utrymme på enheten. Bekräfta storleken i stegen nedan.

 1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [tillbaka/hem] tills menyn Home [hem] visas
 2. Välj (Inställningar), [Vanliga inställningar] och [Unit Information] [Enhetsinformation]
 3. Kontrollera uppgifterna under "Free/Total Memory Space" [ledig/total minneskapacitet]

Överför alla låtar och data från enheten till datorn i förväg eftersom det finns risk för att låtar och data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten.
Vi kan inte garantera att låtar eller data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen.

Installera

 1. Du startar hämtningen av uppdateringsprogrammet genom att klicka på knappen Download [Hämta] längst ned i det här meddelandet.
  Följ dialogrutan och spara filen NWZ-E580_V1_02.dmg (57.5 MB (60 349 505 byte)) på datorn
 2. Efter att hämtningen är klar ansluter du enheten till datorn via en USB-port
 3. Stäng alla program som körs på datorn
 4. Dubbelklicka på den sparade filen NWZ-E580_V1_02.dmg (57.5 MB (60 349 505 byte)) och följ de meddelanden som visas
  • Ta inte bort enheten från datorn under uppdateringen.
  • Under uppdateringen kontrolleras USB-anslutningen automatiskt och meddelandet "USB Connect" [USB-ansluten] visas inte. På en del datorer kan meddelandet "USB disconnect" [Koppla bort USB] visas.
 5. När ett meddelande visas som bekräftar att uppdateringen är klar klickar du på knappen Finish [Slutför]
Efter uppdateringen

Kontrollera programversionen när uppdateringsprogrammet har installerats enligt följande

 1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [tillbaka/hem] tills menyn Home [hem] visas.
 2. Välj (Inställningar), [Vanliga inställningar] och [Unit Information] [Enhetsinformation].
 3. Bekräfta modellnummer och programvaruversion.
Installationen av uppdateringsprogrammet har gått bra om 1.02 visas på skärmen.