Om den här filen

För dig som äger en musikspelare i Walkman E-serien erbjuder vi en nedladdningstjänst för uppdatering av den inbyggda programvaran i NWZ-E435F/E436F/E438F.
Vi tillhandahåller en uppdatering till den senaste versionen 1.02 för den inbyggda programvaran i NWZ-E435F/E436F/E438F. Läs följande anvisningar noggrant.

Berörd enhet

Följande enheter berörs av denna tjänst, om programvaruversionen är 1.01 eller tidigare.

Berörda produkter

 • NWZ-E435F/E436F/E438F

Åtgärdade symtom

Ovanstående produkter kan uppvisa följande symtom. Den här programvaruuppdateringen åtgärdar dessa symtom.

 • Titel- och albuminformation för musikfilerna visas inte korrekt på enheten.
 • Enheten stänger av sig när MP4-filer spelas i Video Library.
 • Början av filmer hoppas över under ett par sekunder när WMV-filer spelas i Video Library.
 • Ibland synkroniseras inte ljudet med bilden vid uppspelning av filmer.

Så här kontrollerar du modellen och programvaruversionen

Följ nedanstående steg för att kontrollera modellen och programvaruversionen.

 1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [tillbaka/hem] tills menyn Home [hem] visas.
 2. Tryck på knappen för att välja (inställningar) och tryck sedan på .
 3. Tryck på knappen för att välja Common Settings [vanliga inställningar] och tryck sedan på .
 4. Tryck på knappen för att välja Unit Information [enhetsinformation] och tryck sedan på .
  Bekräfta modellen och programvaruversionen.

Avsedda datormiljöer

Avsedda operativsystem

 • Windows Vista® Ultimate (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows Vista® Business (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows Vista® Home Premium (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller senare)
  (64-bitarsversionen av operativsystemet stöds inte.)

MaskinvarukravProcessor: Pentium 4 1,0 GHz eller högre
Minne: 512 MB eller mer
Skärm: 800 x 600 punkter eller bättre (1024 x 768 punkter eller bättre rekommenderas)
Skärmfärg: High Color (16 bitar) eller högre

Före nedladdning

När du hämtar uppdateringen och uppdaterar programvaran ska du vara inloggad som administratör på datorn eller som en användare med administratörsrättigheter.
Om du använder Windows Vista® visas meddelandet "Windows® behöver din tillåtelse för att fortsätta" i dialogrutan Kontroll av användarkonto. Klicka på Fortsätt för att gå vidare och följ instruktionerna.

Installera

Följ stegen nedan för att hämta programmet.

 1. Skapa en mapp med namnet "FWUP" på datorns C-enhet där den hämtade filen ska sparas.
 2. Hämta den följande filen och spara den i mappen som du angav i steg 1.
  NWZ-E430F_V1_02.exe (6 700 kB)
 3. När hämtningen är klar väljer du Visa-Information i Utforskaren för att kontrollera filstorleken. Om filstorleken inte är densamma som den filstorlek som anges ovan provar du att hämta filen igen.

Klicka på knappen Ladda ned längst ned på sidan när du har läst dessa instruktioner. Sedan startar filhämtningen. Följ anvisningarna i dialogrutorna för att hämta filen.

Uppdateringsprocedur

När hämtningen har slutförts följer du stegen nedan för att uppdatera programmet.

Obs!

Under uppdateringen behöver enheten cirka 20 MB ledigt utrymme.
Överför alla låtar och data från enheten till datorn i förväg eftersom det finns risk för att låtar och data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten. Vi kan inte garantera att låtar eller data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen.

 1. Stäng alla program som körs i Windows® och slutför eventuella pågående arbeten förutom uppdateringen.
  Obs! Om andra digitala musikspelare är anslutna till datorn ska dessa också kopplas bort från datorn.
 2. Anslut enheten till datorn.
  Obs! Om du använder en bärbar dator ska du ha en strömadapter ansluten till datorn för att vara säker på att datorns batteri inte dör.
 3. För Windows-användare: Klicka på Start i datorns aktivitetsfält och klicka på "Kör..." följt av Alla program-Tillbehör.
  För Windows® XP-användare: Klicka på Start i datorns aktivitetsfält och klicka på "Kör...".
  Dialogrutan "Kör..." öppnas.
 4. Bläddra till "C:\FWUP\NWZ-E430F_V1_02.exe" i textrutan "Öppna" och klicka på OK.
  Programmet startas.
 5. Bekräfta aktuell programvaruversion/Uppdatera programvaruversionen.
 6. När "Ready" [redo] visas klickar du på Start.
  Obs! Ta inte bort enheten från datorn under uppdateringen.
 7. När ett meddelande visas som berättar att uppdateringen har slutförts klickar du på knappen Stäng.

Fel vid uppdatering

 • Om den aktuella programvaruversionen visas som "0.00" ska du i steg 5 stänga alla program som är installerade på datorn (inklusive program som körs i bakgrunden). Försök sedan att uppdatera spelarens inbyggda programvara igen.

Efter uppdateringen

Kontrollera programvaruversionen när uppdateringsprogrammet har installerats i enlighet med stegen under Så här kontrollerar du modellen och programvaruversionen längre upp på den här sidan.

Installationen av uppdateringen har lyckats om "1.02" visas på skärmen.

Filinformation

Filnamn

 • NWZ-E430F_V1_02.exe

Filstorlek

 • 6.54 Mb