Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • NWZ-A864
 • NWZ-A865
 • NWZ- A866
 • NWZ-A867

Om den här filen

 • Namn: Programuppdatering 1.04 för NWZ-A864/A865/A866/A867
 • Utgivningsdatum: 20/11/2013
 • Behöver jag ladda ned uppdateringen?Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om din Walkman redan har uppdaterats till programversion 1.04 via den automatiska uppdateringsfunktionen för inbyggd programvara.
  Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:
  1. Tryck på och håll in knappen HOME [hem] tills menyn Home [hem] visas.
  2. Klicka på (inställningar), Common Settings [vanliga inställningar] och Unit Information [enhetsinformation].
   Bekräfta modellen och programvaruversionen.
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättra Bluetooth-anslutningen
  • Tidigare fördelar som inkluderas i den här uppdateringen: Förbättra pekskärmens funktion

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 3 eller senare)
 • Windows XP Professional (Service Pack 3 eller senare)
  Obs! (64-bitarsversionen av Windows XP Professional stöds inte.)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows 7 Starter (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows 7 Professional (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Processor:
  • Windows 8: 1 GHz eller mer
  • Windows 7: Pentium III 1 GHz eller högre
  • Windows Vista: Pentium III 800 MHz eller högre
  • Windows XP: Pentium III 500 MHz eller högre
 • Minne:
  • Windows 8: 1 GB eller mer (32-bitarsversionen)/2 GB eller mer (64-bitarsversionen)
  • Windows 7: 1 GB eller mer (32-bitarsversionen)/2 GB eller mer (64-bitarsversionen)
  • Windows Vista: 512 MB eller mer
  • Windows XP: 256 MB eller mer

Hämta

Innan du uppdaterar

Under uppdateringen behöver enheten cirka 70 MB ledigt utrymme. Bekräfta storleken i stegen nedan.

 1. Tryck på och håll in knappen HOME [hem] tills menyn Home [hem] visas.
 2. Klicka på (inställningar), Common Settings [vanliga inställningar] och Unit Information [enhetsinformation].
  Kontrollera uppgifterna under "Free/Total Memory Space" [ledig/total minneskapacitet].

Överför alla låtar och data från enheten till datorn i förväg eftersom det finns risk för att låtar och data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten.
Vi kan inte garantera att låtar eller data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen.

Installera

 1. Du startar hämtningen av uppdateringsprogrammet genom att klicka på knappen Download [hämta] längst ned i det här meddelandet.
  Följ dialogrutan och spara filen NWZ-A860_V1_04.exe (51,1 MB) på datorn.
 2. Efter att hämtningen är klar ansluter du enheten till datorn via en USB-port.
 3. Stäng alla program som körs i på datorn.
 4. Dubbelklicka på den sparade filen NWZ-A860_V1_04.exe och följ de meddelanden som visas.
  • Ta inte bort enheten från datorn under uppdateringen.
  • Under uppdateringen kontrolleras USB-anslutningen automatiskt och meddelandet "USB Connect" [USB-ansluten] visas inte. På en del datorer kan meddelandet "USB disconnect" [koppla bort USB] visas.
 5. När ett meddelande visas som berättar att uppdateringen är klar klickar du på knappen Finish [slutför].

Obs! När du hämtar programmet och uppdaterar programvaran ska du vara inloggad som administratör på datorn eller som en användare med administratörsrättigheter. Om du använder Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista visas meddelandet Windows needs your permission to continue [Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta] i dialogrutan för kontroll av användarkonto. Klicka på Continue [fortsätt] för att gå vidare och följ meddelandena på skärmen.

Efter uppdateringen

Kontrollera programvaruversionen när uppdateringsprogrammet har installerats i enlighet med stegen under Så här kontrollerar du modellen och programvaruversionen längre upp på den här sidan. Installationen av uppdateringen har lyckats om 1.04 visas på skärmen.