Om den här filen

För dig som äger en NWZ-A726/A728/A729 WALKMAN erbjuder vi en nedladdningstjänst för uppdatering av inbyggd programvara. Läs följande anvisningar noggrant.

Utgivningsdatum

 • 12/11/2009

Berörda enheter

WALKMAN-enheter i NWZ-A726/A728/A729-serien med programvaruversion 1.02 och tidigare.

Åtgärdade symtom

Vid användning i kombination med följande produkter:
*HDD Network Audio System; NAS-SC500PK
*Micro HI-FI Component System; CMT-LX50WMR
*Cradle Audio; CPF-NW001
*Active Speaker System; SRS-NWGU50, SRS-NWGM30, SRS-NWZ10
*Bluetooth Audio Transmitter; WLA-NWB1

åtgärdas följande symtom: när WALKMAN-enheten är ansluten till någon av ovanstående enheter och fjärrkontrollen används för att styra WALKMAN-enheten kan ljudet bli för högt.

Så här kontrollerar du modellen och programvaruversionen

Följ nedanstående steg för att kontrollera modellen och programvaruversionen.

 1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [tillbaka/hem] tills menyn Home [hem] visas.
 2. Tryck på knappen för att välja (inställningar) och tryck sedan på .
 3. Tryck på knappen för att välja Common Settings [vanliga inställningar] och tryck sedan på .
 4. Tryck på knappen för att välja Unit Information [enhetsinformation] och tryck sedan på .
  Bekräfta modellen och programvaruversionen.

Krav på utrustning

Operativsystem

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows Vista® 64 bitar
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 eller senare)

MaskinvaraProcessor: Pentium 4 1,0 GHz eller högre
Minne: 512 MB eller mer
Skärm: 800 x 600 punkter eller bättre (1024 x 768 punkter eller bättre rekommenderas)
Skärmfärg: High Color (16 bitar) eller högre

Före nedladdning

Logga in på datorn som administratör.
Om du använder Windows Vista som operativsystem kan följande meddelande visas: "Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta". Om detta sker klickar du på Fortsätt för att gå vidare. Följ instruktionerna på skärmen.

Installera

Följ stegen nedan för att hämta programmet.

 1. Skapa en mapp med namnet "FWUP" på datorns C-enhet där du ska spara filen som laddas ned.
 2. Innan du laddar ned filen måste du godkänna villkoren längst ned på denna sida.
 3. Ladda ned följande fil till mappen som skapades i steg 1:
  NWZ-A720series_V1_03.exe (16 829 kB)
 4. När nedladdningen har slutförts kontrollerar du att filen är korrekt. Öppna Utforskaren och kontrollera att filstorleken är 16 829 kB. Ladda ned filen på nytt om filstorleken inte stämmer.

Uppdateringsprocedur

När nedladdningen har slutförts följer du stegen nedan för att uppdatera programmet.

Obs!

Det behöver finnas minst 25 MB ledigt utrymme i WALKMAN-enheten för att uppdateringen ska kunna genomföras
Vi rekommenderar att du först säkerhetskopierar alla data (musik och andra filer) som finns på WALKMAN-enheten så att de finns sparade på datorn innan du fortsätter med uppdateringen.

 1. Anslut WALKMAN-enheten till datorn.
 2. Stäng alla program som körs i Windows.
  Om Content Transfer startar automatiskt ska du avsluta programmet och stänga alla andra program som körs i Windows.
 3. Bläddra till uppdateringsfilen i mappen FWUP på datorns C-enhet. Dubbelklicka på filen NWZ-A720series_V1_V02.exe. Uppdateringsprogrammet startas.
 4. Följ instruktionerna på skärmen och se till att WALKMAN-enheten inte kopplas bort från datorn innan uppdateringen är klar även om meddelanden om att koppla bort den USB-anslutna enheten visas på datorns skärm.
 5. I slutet av uppdateringsprocessen visas ett meddelande om att uppdateringen är klar. Klicka på Slutför. WALKMAN-enheten har nu uppdaterats.

Fel som kan uppstå under uppdateringsprocessen

 • Det kan hända att datorn visar följande meddelande: "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device." (Uppdateringens datafil kan inte överföras eftersom det inte finns tillräckligt med diskutrymme på enheten.)

  I detta fall raderar du ett par låtar eller filer på WALKMAN-enheten eller överför dem till datorn så att det finns minst 25 MB ledigt utrymme på WALKMAN-enheten.
 • Det kan hända att datorn visar följande meddelande: "The software update of the NWZ-A726 (or NWZ-A728, NWZ-A729) device to version 1.03 timed out." [Programvaruuppdateringen av NWZ-A726 (eller NWZ-A728 eller NWZ-A729) till version 1.03 tog för lång tid].

  Detta kan innebära att nedladdningen kan ha misslyckats. Klicka på Slutför. Följ uppdateringsproceduren och försök att uppdatera igen.

När uppdateringen har slutförtsKontrollera att WALKMAN-enheten har uppdaterats korrekt genom att kontrollera den inbyggda programvarans version:

 1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [tillbaka/hem] tills menyn Home [hem] visas.
 2. Tryck på knappen för att välja (inställningar) och tryck sedan på .
 3. Tryck på knappen för att välja Common Settings [vanliga inställningar] och tryck sedan på .
 4. Tryck på knappen för att välja Unit Information [enhetsinformation] och tryck sedan på .
  Bekräfta modellen och programvaruversionen.

Filinformation

Filnamn

 • NWZ-A720series_V1_03.exe

Filstorlek

 • 16.43 Mb