Om den här filen

Viktigt! Vissa NW-HD5 Network WALKMAN-enheter kan i sällsynta fall upphöra att svara vid starten under vissa förhållanden. För att åtgärda problemet tillhandahåller vi en uppdatering till version 1.2 av den inbyggda programvaran för Network WALKMAN NW-HD5 med hårddisk.

Berörd produkt

 • Endast Network WALKMAN NW-HD5 med hårddisk och programvaruversion 1.1 eller tidigare.

Installera

Läs nedanstående instruktioner noggrant för att kontrollera och uppdatera den inbyggda programvaran på rätt sätt.

Kontrollera vilken programvaruversion som är installerad i NW-HD5 genom att följa proceduren nedan:
 1. Anslut NW-HD5 till en strömkälla.
 2. Tryck och håll in menyknappen SEARCH [sök] tills menyn visas.
 3. Bläddra till Options [alternativ] och tryck på
 4. Bläddra till Initialize System [grundinställ systemet] och tryck på
 5. Bläddra till Update Firmware [uppdatera inbyggd programvara] och tryck på
 6. Om programvaruversionen är 1.2:
  BEHÖVER DU INTE UPPDATERA DEN INBYGGDA PROGRAMVARAN I NW-HD5.
 7. Om programvaruversionen är 1.1 eller tidigare:

  • Skapa följande mapp på datorns C-enhet: HDFWUPG
  • Läs friskrivningsklausulen längst ned på sidan och klicka på Ladda ned för att hämta programmet NW_HD5.BIN - 1584Kb.
  • Följ instruktionerna och spara programmet på C:\HDFWUPG
  • Kontrollera att den hämtade filen är 1584 kB. Om den inte är det raderar du filen och gör om steg b.

  Innan du går vidare måste du säkerhetskopiera all information som finns i NW-HD5 till datorn.

  Läs instruktionerna nedan för hur du säkerhetskopierar informationen. 8. Stäng alla öppna program på datorn.
 9. Anslut NW-HD5 till datorn med den medföljande USB-sladden.
 10. Kopiera filen NW_HD5.BIN i mappen C:\HDFWUPG till NWHD5 i Utforskaren.
 11. Stäng Utforskaren och dra ur USB-sladden från NW-HD5.
 12. Tryck och håll in knappen SEARCH MENU [sökmeny] tills menyn visas.
 13. Bläddra till Options [alternativ] och tryck på
 14. Bläddra till Initialize System [grundinställ systemet] och tryck på
 15. Bläddra till Update Firmware [uppdatera inbyggd programvara] och tryck på
 16. När frågan Are you sure you want to update firmware? [Är du säker på att du vill uppdatera den inbyggda programvaran?] visas väljer du YES [JA].
 17. Följande meddelande visas: Updating firmware. Do not perform any operations during the update [Uppdaterar den inbyggda programvaran. Använd inte enheten under uppdateringen]. Enheten startas om automatiskt när uppdateringen är klar (ca 30 sek.).
 18. Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar. Kontrollera att programvaruversionen nu är 1.2 i enlighet med beskrivningen i steg 1.
 19. Anslut NW-HD5 till datorn igen med den medföljande USB-sladden. Radera mappen C:\HDFWUPG från datorn och radera filen NW_HD5.BIN från NW-HD5.
 20. Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar.

Godkänn friskrivningsklausulen nedan för att starta hämtningen (1584 kB)

Filinformation

Filnamn

 • NW_HD5.BIN

Filstorlek

 • 1.55 Mb