Om den här filen

Ägare av NW-E99 erbjuds installationsprogrammet för MP3 File Manager version 1.2 och Network Walkman-drivrutinen.

MP3FileManager.exe, som är en körbar fil för att starta programvaran MP3 File Manager, och relaterade filer har förinstallerats på enheten på fabriken.

Om programvaran och de relaterade filerna av misstag har raderats, t.ex. vid formatering, kan du återställa dem med hjälp av detta installationsprogram för MP3 File Manager.

Läs instruktionerna nedan noggrant så att programmet körs på rätt sätt.

Dessa drivrutiner stöder följande produkt:

 • Network Walkman NW-E99

De har följande systemkrav:

 • Operativsystem: Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
 • Processor: Pentium II 400 MHz eller högre
 • RAM: 64 MB eller mer
 • Hårddisk: 5 MB eller mer
 • Skärm: 800 x 600 16-bitars eller mer
 • USB-port som stöder USB (kallades tidigare USB 1.1)

Installera

Följ stegen nedan för att ladda ned installationsprogrammet för MP3 File Manager och/eller PA_Driver.exe:

 1. Skapa en mapp för att spara de hämtade filerna på hårddisken. Här antas att denna mapp skapas som C:\mp3_Inst.
 2. Klicka på "Ladda ned" för att godkänna friskrivningsklausulen och ladda ned följande filer:
  • Drivrutin: PA_driver.exe (vid behov)

   Om SonicStage har installerats på datorn (från den medföljande CD-skivan) behöver du inte ladda ned PA_Driver.exe

  • MP3 File Manager:
   • MP3FileManager_1.2_Update_ENU.exe (engelska) eller
   • När nedladdningen är klar väljer du [Visa]-[Information] i Utforskaren för att kontrollera filstorleken. Om filstorleken inte är densamma som den som anges ovan provar du att ladda ned filen igen.
 3. Installera drivrutinen (vid behov):

  Om SonicStage inte har installerats på datorn från den medföljande CD-skivan installerar du PA_driver.exe innan du installerar installationsprogrammet för MP3 File Manager. Följ stegen nedan.

  1. Stäng alla program.
  2. Klicka på Start och sedan på Kör.
  3. Bläddra till C:\mp3_Inst\PA_Driver.exe och klicka på OK. Då visas fönstret "InstallShield Wizard" [Guiden InstallShield].
  4. Följ instruktionerna på skärmen.
  5. Meddelandet Setup has finished installing Personal Audio Driver on your computer [Installationen av Personal Audio Driver på datorn har slutförts] visas när uppdateringen är klar. Klicka då på [Slutför]. När du har installerat PA_Driver.exe kan enheten anslutas till datorn.
 4. Installationsprogram för MP3 File Manager:
  1. . Stäng alla program.
  2. Anslut enheten till datorn med den medföljande USB-sladden.
  3. Klicka på Start och sedan på Kör.
  4. Bläddra till
   • C:\mp3_Inst\MP3FileManager_1.2 _Update_ENU.exe"
  5. . Följ dialogrutan och gå till nästa skärm.
  6. Välj rätt enhet ("Flyttbar disk (E:)") i listrutan och gå till nästa skärm.
  7. Enhetsbokstaven "(E:)" varierar beroende på datormiljön.
  8. Om "Flyttbar disk (E:)" inte visas i listrutan kopplar du bort enheten från datorn och ansluter den igen.
  9. Följ instruktionerna på skärmen.
  10. Då visas "MP3 File Manager installation complete" [Installationen av MP3 File Manager har slutförts] på skärmen.
 5. Sedan kontrollerar du om installationen av programvaran "MP3FileManager.exe" och relaterade filer i mappen "ESYS" har lyckats på Network Walkman, genom att följa stegen nedan:
  1. Öppna "Den här datorn" och dubbelklicka på "Flyttbar disk (E:)" för att se vad som finns på enhetens inbyggda flashminne.
  2. Dubbelklicka på mappen "ESYS" för att öppna den. Om alla filer nedan är sparade i mappen "ESYS" har installationen av programvaran MP3 File Manager lyckats:
   • CHNDLL.dll (48 kB)
   • help.htm (5,66 kB)
   • MP3FileManager.exe (1,72 MB)

Filinformation

Filnamn

 • MP3FileManager_1.2_Update_ENU.exe

Filstorlek

 • -