Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • NW-E393 / NW-E394 / NW-E395

Om den här filen

 • Namn: Uppdatering av fast programvara 1.01 för NW-E393 / NW-E394 / NW-E395
 • Utgivningsdatum: 21-10-2016
 • Filstorlek: 7.71 MB(8 089 285 byte)
 • Behöver jag hämta uppdateringen? Uppdateringen är inte nödvändig om den fasta programvaran i din Walkman-enhet redan har uppdaterats till version 1.01 via den automatiska uppdateringsfunktionen.
  Du kan enkelt kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har:
  1. Håll knappen BACK/HOME intryckt tills menyn Home (Hem) visas.
  2. Välj [Settings] (Inställningar), [Common Settings] (Vanliga inställningar) och [Unit Information] (Enhetsinformation).
  3. Kontrollera modellen och programvaruversionen.
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättring av funktionen för slumpmässig uppspelning
  • Förbättringar av övriga funktioner

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med de vanligaste Macintosh-versionerna:

 • macOS 10.13 - 10.15
Datormaskinvara

Den senaste uppdateringen av den fasta programvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Processor:
  • 1 GHz eller mer
 • Minne:
  • 1 GB eller mer (32-bitarsversionen)/2 GB eller mer (64-bitarsversionen)

Hämta

Innan du uppgraderar

Efter uppdateringen kan den fasta programvaran inte återställas till en tidigare version.

Överför alla data från enheten till datorn i förväg, eftersom det finns risk att data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten.
Vi kan inte garantera att data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen.

Enheten behöver cirka 30 MB ledigt utrymme under uppdateringen. Kontrollera att mängden ledigt utrymme är tillräckligt.

Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda flash-minnet, ska du överföra eventuella onödigadata tillbaka till datorn för att frigöra mer utrymme.

Installera

Logga in som administratör på datorn.

 1. Starta hämtningen av uppdateringsprogrammet genom att klicka på knappen ”Hämta” längst ned i det här meddelandet.
 2. När hämtningen är klar ansluter du din Walkman till datorn via den medföljande USB-kabeln.
 3. Stäng alla program som körs på datorn
 4. Dubbelklicka på den sparade filen och följ anvisningarna på skärmen.
  Koppla inte bort enheten från datorn medan uppgraderingen pågår.
  Kommentar för MacOS 10.15-användare: När du startar uppdateringsverktyget för första gången på macOS 10.15 visas meddelandet ["Software Update Tool" would like to access files on a removable volume]. Om du klickar på [OK] startas uppdateringen. Om du klickar på [Don't Allow/Tillåt inte] visas ett felmeddelande och uppdateringen misslyckas.
 5. Klicka på [Finish] (Slutför) när det visas ett meddelande om att uppgraderingen är klar.

Kontrollera att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Behöver jag hämta uppdateringen?] högst upp på sidan.

Om versionsnumret är 1.01 har uppgraderingen lyckats.