Om den här filen

För dig som äger en Walkman erbjuder vi en nedladdningstjänst för uppdatering av den inbyggda programvaran i NWD-B103/NWD-B105.
Vi tillhandahåller en uppdatering till den senaste versionen 1.3 för den inbyggda programvaran i NWD-B103/NWD-B105. Läs följande instruktioner noggrant.

Förbättringar

Denna programvaruuppdatering åtgärdar följande problem:

 • Datumet 31 december visas inte korrekt vid skottår eller kan inte ställas in korrekt.

Berörda produkter

Följande enheter är målprodukter för denna tjänst, om programvaruversionen är 1.2 eller tidigare.

Så här kontrollerar du modellen och programvaruversionen

Följ nedanstående steg för att kontrollera modellen och programvaruversionen.

 1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [tillbaka/hem] tills menyn Home [hem] visas.
 2. Tryck på knappen / för att välja (Inställningar) och tryck sedan på knappen .
 3. Tryck på knappen / för att välja Information, och tryck sedan på knappen för att bekräfta.
  Bekräfta modellen och programvaruversionen.

Avsedda datormiljöer

Operativsystem

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows® XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows® XP Media Center Edition (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows® 2000 Professional (Service Pack 4 eller senare)
  (64-bitarsversionen av operativsystemet stöds inte.)

MaskinvarukravProcessor: Pentium lll 450 MHz eller mer (Pentium lll 800 MHz eller mer för Windows Vista-användare)
Minne: 128 MB eller mer (512 MB rekommenderas för Windows Vista-användare)
Skärm: 800 x 600 punkter eller bättre (1024 x 768 punkter eller bättre rekommenderas)
Skärmfärg: High Color (16 bitar) eller högre

Före nedladdning

 • För dig som använder Windows Vista/Windows XP:  När du hämtar uppdateringen och uppdaterar programvaran ska du vara inloggad som administratör på datorn eller som en användare med administratörsbehörighet.
  Om du använder Windows Vista visas meddelandet "Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta" i dialogrutan Kontroll av användarkonto. Klicka på Fortsätt för att gå vidare och följ instruktionerna.
 • För dig som använder Windows 2000:  Logga in som administratör eller med något av användarnamnen i administratörsgruppen när du ska hämta programmet och uppdatera programvaran.
  Obs! Service Pack 4 eller senare stöds i Windows® 2000 Professional.

Installera

Följ stegen nedan för att hämta programmet.

 1. Skapa en mapp med namnet "FWUP" på datorns C-enhet där du sparar den hämtade filen.
 2. Ladda ned följande fil som passar din modell till den mapp som valdes i steg 1.

  Modellnamn:NWD-B103/NWD-B105
  Filnamn:NWD-B100_V1_3.exe
  Filstorlek: 3 426 kB

 3. När nedladdningen är klar väljer du Visa-Information i Utforskaren för att kontrollera filstorleken. Om filstorleken inte är densamma som den filstorlek som anges ovan provar du att ladda ned filen igen.

Klicka på Ladda ned nedan för att hämta uppdateringsprogrammet efter att du har läst instruktionerna. En dialogruta visas och hämtningen startar. Följ instruktionerna i dialogrutan som visas på skärmen.

Uppdateringsprocedur

När hämtningen har slutförts följer du stegen nedan för att uppdatera programmet.

Obs!

Överför alla låtar och data från enheten till datorn i förväg eftersom det finns risk för att låtar och data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten. Vi kan inte garantera att låtar eller data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen.

Före uppdateringen

 1. Anslut enheten till datorn.
 2. Skapa en mapp på hårddisken där du sparar alla låtar och data från musikspelaren.

Starta uppdateringen

 1. Stäng alla program som körs i Windows och koppla bort musikspelaren från datorn.
  Obs! Om andra digitala musikspelare är anslutna till datorn ska dessa också kopplas bort från datorn.
 2. För Windows Vista-användare: Klicka på knappen Start i datorns aktivitetsfält och klicka på Kör... och sedan Alla program-Tillbehör.
  För Windows XP/Windows 2000-användare: Klicka på knappen Start i datorns aktivitetsfält och klicka på Kör...
  Dialogrutan Kör... öppnas.
 3. Bläddra till "C:\FWUP\NWD-B100_V1_3.exe" i textrutan "Öppna" och klicka på OK.
  Programmet startas.
 4. Anslut musikspelaren till datorn.
 5. Bekräfta aktuell programvaruversion/Uppdatera programvaruversionen.
  Obs! Om du kryssar för "Format Data Area" [formatera dataområde] under Download options [nedladdningsalternativ] formateras musikspelaren och alla låtar och data raderas under uppdateringen. Se till att du har sparat viktiga filer på datorn.
 6. Klicka på Start.
  Obs! Ta inte bort enheten från datorn under uppdateringen.
 7. När meddelandet om att uppdateringen har slutförts visas klickar du på knappen Stäng.
 8. Överför sedan alla låtar och data som du sparade på hårddisken till musikspelaren igen.

Efter uppdateringen

Kontrollera programvaruversionen när uppdateringsprogrammet har installerats i enlighet med stegen under "Så här kontrollerar du modellen och programvaruversionen" längre upp på sidan.
Installationen av uppdateringen har lyckats om "1.3" visas på skärmen.

Om det är fel version, eller om uppdateringen misslyckas, kryssar du för Format Data Area [formatera dataområde] under "Download options" [nedladdningsalternativ] i enlighet med beskrivningen i steg 5 under Starta uppdateringen och provar att göra om uppdateringen.
Obs! Om du kryssar för Format Data Area [formatera dataområde] under "Download options" [nedladdningsalternativ] formateras musikspelaren och alla låtar och data raderas under uppdateringen. Se till att du har sparat viktiga filer på datorn innan du uppdaterar.

Filinformation

Filnamn

 • NWD-B100_V1_3.exe

Filstorlek

 • -