Om den här filen

När enheten laddas med USB-strömadaptern eller via datorn i standbyläge eller viloläge kan batteriets livstid förkortas.

Efter att NO DATABASE [ingen databas] eller NO DATA [inga data] visas kan det hända att datorn inte känner av enheten trots att den är ansluten.

Ytterligare funktion:

Aktiverar stöd för WMA-format.

Berörda enheter:

Network WALKMAN NW-A608 med programvaruversion 1.0 och 1.1.

Viktigt!

Klicka på +knappen för att läsa om processen för Nedladdning och installation.

Läs friskrivningsklausulen längst ned på sidan och klicka på Ladda ned för att hämta programmet.

Installera

Följ proceduren nedan för att kontrollera vilken programvaruversion som är installerad i NW-A608 WALKMAN:
 1. Tryck och håll in knappen DISP/FUNC [display/funktion] tills menyn Function [funktion] visas.
 2. Vrid Shuttle-reglaget för att välja Music Library (musikarkivet) och tryck sedan på knappen (PLAY/STOP) [spela/stoppa].
 3. Tryck på och håll knappen SEARCH/MENU [sök/meny] i stoppläge tills menyn Setting [inställning] visas.
 4. Vrid Shuttle-reglaget för att välja Advanced Menu (avancerad meny) och tryck sedan på knappen (PLAY/STOP) [spela/stoppa].
 5. Vrid Shuttle-reglaget för att välja information och tryck sedan på knappen (PLAY/STOP) [spela/stoppa].
 6. Bekräfta den inbyggda programvarans version vid alternativ [4:] genom att vrida Shuttle-reglaget.
  • Skapa följande mapp på datorns C-enhet: FWUP
  • Läs friskrivningsklausulen längst ned på sidan och klicka på
   Ladda ned för att hämta programmet:

   NW-A600_V2_0.exe - 6,55 MB.
  • Följ instruktionerna och spara programmet på C:\FWUP
  • Kontrollera att den hämtade filen är 6,55 MB. Om den inte är det raderar du filen och gör om stegen för att hämta filen.
Uppdateringsprocess

När hämtningen har slutförts följer du stegen nedan för att uppdatera programmet.

 1. Kontrollera att det finns minst 3 MB ledigt utrymme kvar i NW-A608 Walkman innan du startar uppdateringen.
 2. Anslut enheten till datorn.
 3. Stäng alla öppna program på datorn.
 4. Klicka på knappen Start i aktivitetsfältet och klicka på Kör. Dialogrutan Kör öppnas.
 5. Bläddra till C:\FWUP\NW-A600_V2_0.exe i textrutan Öppna och klicka på OK. Programmet startas.
 6. Följ följande skärmdumpar

  *Dra inte ur USB-sladden under uppdateringen.

  *Under uppdateringen kontrolleras USB-anslutningen automatiskt och meddelandet "USB Connect" [USB-ansluten] visas eventuellt inte. På en del datorer kan meddelandet "USB disconnect" [koppla bort USB] visas. 7. Godkänn licensavtalet och klicka på Nästa. 8. Anslut NW-A608 till datorn och klicka på OK. 9. Stäng alla program och klicka på OK. 10. Klicka på OK för att starta uppdateringsprocessen. 11. Uppdateringsprocessen pågår. 12. Den inbyggda programvaran har uppdaterats, klicka på Slutför.
Efter uppdateringen

Kontrollera programversionen när uppdateringsprogrammet har installerats enligt ovanstående steg. Installationen av uppdateringen har lyckats om "2.0" visas på skärmen.

Godkänn friskrivningsklausulen nedan för att starta hämtningen

Filinformation

Filnamn

 • NW-A600_V2_0.exe

Filstorlek

 • -