Om den här filen

Om den här uppgraderingen (15/12/2011)

Tack för att du fortsätter att visa intresse för Sonys produkter.

Vi på Sony är angelägna om bra kvalitet och nöjda kunder och vi vill därför erbjuda dig en uppdatering av den inbyggda programvaran för digitalvideokameror NEX-VG10E med utbytbart objektiv. Mer information om hur du hämtar och installerar uppdateringen finns i avsnittet "Hämtning och installation".

Viktigt:

Vänligen kontakta Sony om problem uppstår under uppgraderingen av den inbyggda programvaran.Kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion.
Om den inbyggda programvaruversionen är Ver.03 eller senare behövs ingen uppgradering.

 1. Välj Meny --> Inställningar --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Tillämpliga modeller

 • NEX-VG10E med inbyggd programvara Ver.02 eller tidigare

Förbättringar

Det här hjälpprogrammet uppgraderar den inbyggda programvaran i NEX-VG10E till version 03 och ger följande fördelar:

 • Kompatibilitet med monteringsadapter "LA-EA2".
 • Funktionen "Peaking" har lagts till i manuellt fokusläge.

Fördelar i tidigare uppgraderingsprogram (version 02) som ingår i version 03.


Systemkrav

 • Maskinvara
  • CPU: Intel processor
  • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
  • RAM: 256 MB eller mer
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FV70 / NP-FV100 (säljs separat)
   eller
   nätadaptern AC-PW10AM

   Obs! Uppgraderingen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar). Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW10AM.
 • USB-kabeln som medföljer kameran

Installera

Viktig information:

 • Under uppgraderingen ska du antingen använda batteriet NP-FV70 / NP-FV100 (säljs separat), som ska vara fulladdat, eller nätadaptern AC-PW20.
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppgraderingen, för då kan videokameran sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur videokameran innan du börjar.

Steg 1: hämta uppgraderingen för den inbyggda programvaran

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. När du har läst friskrivningsklausulen klickar du på knappen [Accept] (acceptera) nedan.
 3. Hämtningen av filen [NEX-VG10V3_Update1112a.dmg] (57,2 MB (57 196 000 byte)) startar.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 2: uppgradera den inbyggda programvaran i din videokamera

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [NEX-VG10V3_Update1112a.dmg]. Koppla inte in videokameran.
 3. Dubbelklicka på ikonen [NEX-VG10V3_Update1112a] som visas på skrivbordet.
 4. Dubbelklicka på ikonen [FirmwareUpdater].
 5. När du ska starta filen kommer det upp ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot. 6. Firmware Updater startar. 7. Anslut videokameran till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
  Obs: När videokameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på videokameran av. Fortsätt till nästa steg.
  Om LCD-skärmen på kameran inte stängs av, kan du försöka med något av följande alternativ:
  • Koppla från kamerans USB-kabel och sätt sedan tillbaka den igen.
  • Om det finns en annan ledig USB-port på datorn, koppla USB-kabeln till den porten.
 8. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa i fönstret Firmware Updater. Figur 1 visas i fönstret Firmware Updater och figur 2 visas på videokamerans LCD-skärm.
  Obs: Från och med nu får inte videokameran stängas av förrän uppgraderingen av den inbyggda programvaran är slutförd.

  Figur 1


  Figur 2


 9. När du har bekräftat att skärmbilderna i figur 1 och 2 visas klickar du på Nästa. Den aktuella versionen och versionen efter uppgraderingen visas längst ner till vänster i fönstret. (Figur 3)
 10. Efter du har bekräftat att Current version [aktuell version] är Ver.1 eller Ver.2 klickar du på Nästa.

  Om Current version är Ver.4 behövs ingen uppgradering. Enligt instruktionerna kopplar du från USB-anslutningen och klickar på Avsluta. Stäng av videokameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på videokameran.

  Figur 3


 11. Skärmen som visas i figur 4 kommer upp.

  Figur 4


 12. Tryck mitt på kontrollratten för att återställa videokameran.


  Obs: Skärmen slocknar när mitten av kontrollratten trycks ned. Fortsätt till nästa steg.

 13. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater.
 14. När kameran har återställts kontrollerar programmet att videokameran är återansluten och skärmbilden i figur 5 visas.
 15. Klicka på Kör för att starta uppgraderingen. Förloppsindikatorn visas under uppgraderingen (som tar ca 5 minuter).
  Obs: Obs! Stäng inte av videokameran eller dra ur USB-sladden under uppgraderingen.

  Figur 5


 16. När uppgraderingen är klar visas skärmbilden i figur 6. Klicka på Finish [Avsluta] och dra ur USB-sladden.

  Figur 6


 17. Stäng av videokameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på videokameran.

Steg 3: Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver.03.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på videokameran.
 2. Den inbyggda programvarans version visas enligt nedan.

Steg 4: Ladda ned bruksanvisningarna som beskriver de nya funktionerna och hur de används.

Alla nya funktioner som finns beskrivna i följande manualer ingår i denna uppgradering av den inbyggda programvaran (Ver.03).

Filinformation

Filnamn

 • NEX-VG10V3_Update1112a.dmg

Filstorlek

 • -