Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera, och med den nyaste programvaruversionen kan du få ut ännu mer av din kamera.

 • Utgivningsdatum: 05/02/2013
 • Namn: Update_NEXF3V101.exe
 • Aktuella modeller: NEX-F3
 • Fördelar och förbättringar:
  • Ger automatisk kompensation till "SELP1650".
 • Aktuellt operativsystem (OS)
  • Windows Vista* SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8
   • * Starter-versionen stöds inte.
 • Restriktioner: får endast användas med kameror som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Systemkrav

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny NEX-F3-kameramodell. Om versionsnumret är 1.01 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Om den inbyggda programvaruversionen är 1.01 eller senare behövs ingen uppdatering..

Installera

Du behöver

 • Datorns maskinvara
  • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
  • RAM: 512 MB eller mer
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50 eller nätadapter AC-PW20 (säljs separat)
   Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • USB-kabeln som medföljer kameran
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Så här ser du till att uppdateringen sker smidigt

 • Under uppdateringen av den inbyggda programvaran ska du antingen använda använda batteriet NP-FW50, som ska vara fulladdat, eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen, annars kan kameran sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur enheten innan du börjar.
 • När ett A-monteringsobjektiv används med LA-EA2-adaptern (säljs separat) och ställs in för att använda funktionen [AF Micro Adj. [AF mikrojustering]], återställs det registrerade värdet.

Hämta och installera uppdateringen

Steg 1: Ladda ned uppdateringen för inbyggd programvara

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. När du har läst friskrivningsklausulen klickar du på knappen [Download] [Ladda ned] nedan.
 3. Hämtningen av filen [Update_NEXF3V101.exe] (69.8MB (73 263 136 byte)) startar.
 4. Spara filen på datorn.

 5. Meddelande till Windows 8-användare:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen [Hämtade filer]. Klicka på panelen [Skrivbord] på startskärmen och gå till den nedladdade filen i mappen [Hämtade filer] med Utforskaren.

Steg 2: Uppdatera den inbyggda programvaran i din kamera

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_NEXF3V101.exe] som du laddade ned för att öppna uppdateringen för inbyggd programvara. Fönstret Firmware Updater visas.


  Klicka för att förstora


 3. I enlighet med instruktionerna i fönstret Firmware Updater väljer du Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> USB Connection [USB-anslutning] på kameran och kontrollerar att anslutningsmetoden är inställd på Mass Storage [Massminne].
  Om en annan metod än Mass Storage [Massminne] är inställd väljer du Mass Storage [Massminne]. 4. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. LCD-skärmen på kameran stängs av. Fortsätt till nästa steg.
  Obs! Om LCD-skärmen på kameran inte stängs av, kan du försöka med något av följande alternativ:
  • Koppla från kamerans USB-kabel och sätt sedan tillbaka den igen.
  • Om det finns en annan ledig USB-port på datorn, koppla USB-kabeln till den porten.
 5. Kontrollera att ikonen för säker borttagning av maskinvara visas i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen. - Om den inte visas i aktivitetsfältet fortsätter du till nästa steg.
 6. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater. Följande fönster visas på skärmen:


  Klicka för att förstora


  På samma gång visas meddelandet "Follow computer instructions" [Följ instruktionerna på datorn] på kamerans LCD-skärm. -Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.
 7. Klicka på Nästa. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen.


  Klicka för att förstora


  Om den inbyggda programvaruversionen är 1.01 eller senare behövs ingen uppdatering. I så fall stoppar du USB-anslutningen och klickar på Finish [Avsluta], stänger av kameran, tar bort batteriet och/eller nätadaptern, sätter dit batteriet eller ansluter nätadaptern igen och sätter igång kameran.
 8. Klicka på Next (Nästa)
 9. När följande fönster visas stoppar du USB-anslutningen genom att klicka på ikonen "Säker borttagning av maskinvara"( ) längst ner till höger på datorskärmen. Låt USB-kabeln vara ansluten mellan kameran och datorn.


  Klicka för att förstora


  Obs! Om ikonen "Säker borttagning av maskinvara" inte visas i aktivitetsfältet fortsätter du till nästa steg.
 10. Klicka på Next (Nästa)
 11. När meddelandet Reset camera [Återställ kamera] visas på kamerans LCD-skärm trycker du mitt på kamerans kontrollratt för att återställa den. - LCD-skärmen stängs av. 12. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater.
 13. Efter återställningen kontrolleras att kameran är återansluten och följande fönster visas:


  Klicka för att förstora


 14. Klicka på Run [Kör] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 15 minuter). -Stäng inte av kameran eller dra ur USB-sladden under uppdateringen.
 15. När uppdateringen är slutförd visas följande meddelande. Klicka på Finish [Avsluta] och dra ur USB-sladden.


  Klicka för att förstora


 16. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

Steg 3: Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver 1.01.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.