Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • NEX-7

Om den här filen

 • Namn:Uppdatering av inbyggd programvara, ver. 1.03 för NEX-7 (Macintosh)
 • Utgivningsdatum: 27/08/2013
 • Fördelar och förbättringar:
  • AF-drivsystem för film har lagts till: AF-drivsystem för film har lagts till för att förbättra skalbarheten för det kommande E-fattningssystemet. Den här funktionen säkerställer en högre grad av flexibilitet i designen för kommande E-fattningsobjektiv.

Följande fördelar och förbättringar från den förra uppgraderingen finns även i version 1.03:

 • Ger automatisk kompensation till "SELP1650"
 • Gör att "SELP1650" dras in direkt när kameran stängs av.
 • En funktion för att aktivera eller inaktivera knappen MOVIE har lagts till
 • En funktion för exponeringsinställningar för seriebildtagning (tre rutor /1.0EV,2.0EV, 3.0EV) har lagts till
 • Förbättrad svarshastighet för visning av Auto review-bild.
 • Förbättrad bildkvalitet vid användning av vidvinkelobjektiv
 • Förbättrad indikering när du ställer in "Flexible Spot".

Kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion.
Om den inbyggda programvaruversionen är Ver.1.03 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande Macintosh-versioner:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • CPU: Intel-processor*
  * Core Solo- och Core Duo-processorer stödjs inte längre.
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs: Stäng alla andra program innan den inbyggda programvaran uppdateras.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50
   eller
   nätadaptern AC-PW20 (säljs separat)
   Obs: Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • USB-kabeln som medföljer kameran
  Obs: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktig information!

 • Under uppdateringen ska du antingen använda batteriet NP-FW50, som ska vara fulladdat, eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen, för då kan kameran sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur enheten innan du börjar.
 • När ett A-monteringsobjektiv används med LA-EA2-adaptern (säljs separat) och ställs in för att använda funktionen [AF Micro Adj. [AF mikrojustering]], återställs det registrerade värdet.
 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. När du har läst friskrivningsklausulen klickar du på knappen [Download] nedan.
 3. Nedladdningen av filen [Update_NEX7NV103.dmg] 60.0 MB (63.000.269 bytes) börjar.
 4. Spara filen på datorn.

Installera

Uppdatera den inbyggda programvaran i din kamera

 1. Double-click the downloaded file [Update_NEX7V103.dmg]. Do not connect the camera yet at this point.
 2. Double-click the [Update_NEX7V103] icon which appears on the Desktop.
 3. Double-click the [Firmware Updater] icon.
 4. To load a kernel extension, the message prompts you to allow the application to make changes. Type the password for the administrative account (Figure 2-1)
 5. The Firmware Updater window appears.
 6. I enlighet med instruktionerna i fönstret Firmware Updater väljer du Menu [Meny] --> Setup --> USB Connection [USB-anslutning] på kameran, och kontrollerar att anslutningsmetoden är inställd på Mass Storage [Massminne]. (Figur 3)
  Om en annan metod än Mass Storage [Massminne] är inställd väljer du Mass Storage [Massminne]. 7. Anslut din kamera till datorn med den medföljande USB-sladden.
  Obs! När kameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på kameran av. Fortsätt till nästa steg.
 8. Kontrollera att ikonen för säker borttagning av maskinvara visas i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen.
  Obs! Om inte visas i aktivitetsfältet fortsätter du till nästa steg.
 9. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa i fönstret Firmware Updater. Figur 4 visas i fönstret Firmware Updater och figur 5 visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.

  Figur: 4


  Figur: 5


 10. När du har bekräftat att skärmbilderna i figur 4 och 5 visas klickar du på Next [Nästa]
  Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster i fönstret. (Figur 6)
  När skärmbilden i figur 6 visas klickar du påNästa [Current version] (Aktuell version) är [Ver.1.xx].
  Obs! Om skärmbilden i figur 7 visas behövs ingen uppgradering. Stoppa USB-anslutningen i enlighet med meddelandet och klicka på Finish [Avsluta], stäng av kameran, ta bort batteriet och/eller nätadaptern, sätt dit batteriet eller anslut nätadaptern igen och sätt igång kameran.

  Figur 6: Uppgradering behövs


  Figur 7: Uppgradering behövs inte


 11. Klicka på ikonen för säker borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen för att stoppa USB-anslutningen.
  Obs! Dra inte ur USB-sladden ens efter att USB-anslutningen har kopplats från enligt åtgärderna ovan.
  Obs! Om inte visas i aktivitetsfältet fortsätter du till nästa steg.
  Figur: 8


 12. Tryck mitt på kontrollratten för att återställa kameran.
  Obs! Skärmen slocknar när mitten av kontrollratten trycks ned. Fortsätt till nästa steg.

  Figur: 9


  Figur: 10A


 13. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater.
 14. Figur: 8
 15. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i figur 11 visas.
 16. Klicka på Run [Kör] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppgraderingen (som tar ca 5 minuter).
  Figur: 11

  Obs! Obs! Stäng inte av kameran eller dra ur USB-sladden under uppdateringen.

 17. När uppdateringen är klar visas skärmbilden i figur 12. Klicka på Avsluta och dra ur USB-sladden.

  Figur: 12

  Klicka på ikonen för säker borttagning av maskinvara
  i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen för att stoppa USB-anslutningen.

  Obs! Om inte visas i aktivitetsfältet fortsätter du till nästa steg.

 18. Koppla bort USB-kabeln.
 19. Obs! Efter att uppdateringen slutförts stänger du av kameran, tar bort batteriet och/eller nätadaptern, sätter dit batteriet eller ansluter nätadaptern igen och sätter igång kameran.

Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver.1.03

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Den inbyggda programvarans version visas enligt nedan.