Om den här filen

Om den här uppdateringen (17/12/2010):

Tack för fortsatt visat intresse för Sonys produkter.

Vi på Sony strävar alltid efter att uppnå hög kvalitet och kundtillfredsställelse och därför erbjuder vi en uppdatering av den inbyggda programvaran till version 1.05 för MHS-TS10/MHS-TS20/MHS-TS20K bloggie™ touch Mobile HD Snap-kameror. Mer information om hur du laddar ned och installerar uppdateringen finns i avsnittet "Nedladdning och installation" på den här sidan.

Viktigt!

Vänligen kontakta Sony om problem uppstår under uppdateringen av den inbyggda programvaran.Kontrollera versionen av din inbyggda programvara för bloggie™ touch Mobile HD Snap-kameran

Följ instruktionerna nedan om du vill kontrollera versionen av den inbyggda programvaran för bloggie™ touch Mobile HD Snap-kameran

 1. Kontrollera att bloggie™ touch Mobile HD Snap-kameran är avstängd.
 2. Tryck på knappen "Movie" [Film] (*1) och sedan på "ON/OFF" [PÅ/AV] (*2) samtidigt i omkring 3 sekunder.

 3. Kameran visar versionen av den inbyggda programvaran mellan ikonerna för "Self-Timer" [Självutlösare] och "Playback" [Uppspelning] i omkring 4 sekunder.
  Var på skärmen du ser versionen av inbyggd programvara varierar beroende på kameraorientering så som visas på bilden nedan.

 • Om den inbyggda programvaruversionen är version 1.05 eller senare behövs ingen uppdatering.
 • Om versionen av inbyggd programvara är version 1.04 eller tidigare, ska du utföra uppdateringen.

Tillämpliga modeller

 • MHS-TS10/MHS-TS20/MHS-TS20K med version 1.04 eller tidigare av inbyggd programvara

Förbättringar

Den här hjälpuppgraderingen uppdaterar den inbyggda programvaran MHS-TS10/TS20/TS20K till version 1.05 och ger följande fördelar:

 • Förbättringar av användargränssnittet för "Format"-funktionen;
 • Förbättringar av användargränssnittet för pekskärmspanelen;
 • Förbättringar av användargränssnittet för fokusfunktionen.


Installera

Viktig information:

 • Innan du genomför uppdateringen av den inbyggda programvaran ska du kontrollera att bloggie™ touch Mobile HD Snap-kameran är fulladdad.

Steg 1: hämta uppdatering för inbyggd programvara

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Klicka på knappen [Accept] [Jag accepterar] längst ned på sidan när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Hämtningen av filen [FIRMWARE.BIN] (9,89 MB (10 375 168 byte)) startar.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 2: Anslut bloggie™ touch Mobile HD Snap-kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln

För Windows:

 1. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  "USB Mode/Mass Storage" [USB-läge/masslagring] visas på LCD-skärmen. 2. Datorn upptäcker två enheter enligt följande:

  Obs! enheternas tecken kan variera beroende på datormiljö.
  • "BLOGGIE(D:)"
  • "Bloggie Software(E:)" eller "BLOGGIE_SW(E:)"

  Obs! om "LUN Settings" [LUN-inställningar] (finns i bloggie™ touch under (Settings) [Inställningar] --> [LUN Settings] [LUN-inställningar]) är inställt på "Single" [En], identifierar datorn bara en enhet enligt följande:
  • "BLOGGIE(D:)"


För Mac OS:

 1. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  "USB Mode/Mass Storage" [USB-läge/masslagring] visas på LCD-skärmen. 2. Datorn upptäcker två enheter enligt följande:
  • "BLOGGIE"
  • "BLOGGIE_SW"

  Obs! om "LUN Settings" [LUN-inställningar] (finns i bloggie™ touch under (Settings) [Inställningar] --> [LUN Settings] [LUN-inställningar]) är inställt på "Single" [En], identifierar datorn bara en enhet enligt följande:
  • "BLOGGIE"

Steg 3: Kopiera den inbyggda programvaran till internminnet för bloggie™ touch Mobile HD Snap-kameran

För Windows:

  • Om datorn identifierade 2 enheter i steg 2:
   1. Dubbelklicka på enheten som har den minsta enhetsbokstaven.
    ("BLOGGIE(D:)" i exemplet som ges i steg 2)
    Obs! enheternas tecken kan variera beroende på datormiljö.
   2. Kopiera den hämtade filen "FIRMWARE.BIN" från datorns skrivbord till enheten.
  • Om datorn bara identifierade 1 enhet i steg 2:
   1. Dubbelklicka på enheten som har upptäckts.
    ("Bloggie(D:)" i exemplet som ges i steg 2)
   2. Kopiera den hämtade filen "FIRMWARE.BIN" från datorns skrivbord till enheten.
 1. Koppla från kameran från datorn på följande sätt:
  1. Dubbelklicka på i aktivitetsfältet.  2. Klicka på (USB-masslagringsenhet) --> [Stop] [Stopp].
  3. Bekräfta enheten i bekräftelsefönstret och klicka sedan på [OK].
  4. Klicka på [OK].
  5. Enheten kopplas från.

   Obs! Steg 4 krävs inte för Windows XP.
 2. Koppla från USB-kabeln från kameran.


För Mac OS:

  • Om datorn identifierade 2 enheter i steg 2:
   1. Dubbelklicka på enheten med namnet "BLOGGIE".
   2. Kopiera den hämtade filen "FIRMWARE.BIN" från datorns skrivbord till enheten.
  • Om datorn bara identifierade 1 enhet i steg 2:
   1. Dubbelklicka på enheten som har upptäckts.
   2. Kopiera den hämtade filen "FIRMWARE.BIN" från datorns skrivbord till enheten.
 1. Koppla från kameran från datorn på följande sätt:
  • Dra och släpp enhetsikonen till ikonen för "Trash" [Papperskorgen] innan du kopplar från.
 2. Koppla från USB-kabeln från kameran.


Steg 4: Starta uppdateringen av den inbyggda programvaran

 1. Kontrollera att batterisymbolen i övre högra hörnet på LCD-skärmen är full.
 2. Stäng av kameran genom att trycka på knappen "ON/OFF" [PÅ/AV].
 3. Sätt på kameran genom att trycka på knappen "ON/OFF" [PÅ/AV].
 4. Uppdateringen av inbyggd programvara startar automatiskt.
 5. Ett animerat meddelande visas på LCD-skärmen så som visas på bilden nedan. 6. Efter 10 sekunder startar kameran om automatiskt.

  Obs! Stäng inte av kameran under uppdateringen av den inbyggda programvaran, eftersom det kan skada kameran.

Steg 5: Kontrollera att din bloggie™ touch Mobile HD Snap-kamera fungerar som den ska och bekräfta att den inbyggda programvaran har version 1.05

 1. Sätt på kameran och kontrollera att systemet startar som det ska.
 2. Kontrollera att den inbyggda programvaran är version 1.05 genom att följa instruktionerna som ges längst upp på sidan under avsnittet "Om den här uppdateringen".


Obs!

Kontakta Sony om kameran inte längre startar efter att du har utfört en uppdatering av den inbyggda programvaran

Filinformation

Filnamn

 • FIRMWARE.BIN

Filstorlek

 • -