Om den här filen

Om den här uppdateringen (30/06/2011):

Tack för fortsatt visat intresse för Sonys produkter.

"Vi på Sony är angelägna om bra kvalitet och nöjda kunder och vi vill därför erbjuda en uppdatering av den inbyggda programvaran till version 1.17 för MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K, och version 1.09 för MHS-FS3/FS3K bloggie™ Mobile HD Snap-kameror. Mer information om hur du laddar ned och installerar uppdateringen av den inbyggda programvaran finns i avsnittet ""Nedladdning och installation"" på den här sidan.

Viktigt!

Vänligen kontakta Sony om problem uppstår under uppdateringen av den inbyggda programvaran.Kontrollera versionen av din inbyggda programvara för bloggie™ Mobile HD Snap-kameran

Följ instruktionerna nedan om du vill kontrollera versionen av den inbyggda programvaran för bloggie™ Mobile HD Snap-kameran

 1. Kontrollera att din bloggie™ Mobile HD Snap-kamera är avstängd.
 2. Tryck på knappen "ON/OFF" [PÅ/AV](*1) och när "bloggie"-loggan visas på skärmen trycker du och håller in knappen "Movie" [Film](*2).

 3. Kameran visar den inbyggda programvarans version bredvid "zoomningsfältet" i ca 4 sekunder.
  Var den inbyggda programvarans version visas på skärmen varierar beroende på kameraorienteringen så som visas på bilden nedan.

 • För MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K:
  • Om versionen av den inbyggda programvaran är ver. 1.17 eller senare krävs inte uppdateringen.
  • Om versionen av den inbyggda programvaran är ver. 1.16 eller tidigare bör du uppdatera programvaran.
 • För MHS-FS3/FS3K:
  • Om versionen av den inbyggda programvaran är ver. 1.09 eller senare krävs inte uppdateringen.
  • Om versionen av den inbyggda programvaran är ver. 1.07 eller tidigare bör du uppdatera programvaran.

Tillämpliga modeller

 • MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K med inbyggd programvara av version 1.16 eller tidigare
 • MHS-FS3/FS3K med inbyggd programvara av version 1.07 eller tidigare

Förbättringar

Detta hjälpprogram uppdaterar den inbyggda programvaran för MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K till version 1.17, och den inbyggda programvaran för MHS- FS3/FS3K till version 1.09, och ger följande fördelar:

Vid uppgradering av den inbyggda programvaran för MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K från FW 1.15 till FW 1.16, eller den inbyggda programvaran för MHS- FS3/FS3K från FW 1.06 till FW 1.07:

 • Bättre filkompatibilitet
 • Bättre HDMI-anslutning

Vid uppgradering av den inbyggda programvaran för MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K från FW 1.16 till FW 1.17, eller den inbyggda programvaran för MHS- FS3/FS3K från FW 1.07 till FW 1.09:

 • Bättre användargränssnitt


Installera

Viktig information:

 • Innan du genomför uppdateringen av den inbyggda programvaran ska du kontrollera att bloggie™ Mobile HD Snap-kameran är fulladdad.

Steg 1: hämta uppdatering för inbyggd programvara

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Du måste godkänna villkoren i slutanvändarlicensavtalet längst ned på sidan. Efter att ha läst avtalet markerar du kryssrutan "Jag har läst igenom friskrivningsklausulen och godkänner villkoren." som du hittar på nedladdningsplatsen för din kameramodell.
 3. Klicka på nedladdningspilen.
 4. Hämtningen av filen [MHS-FS1.bin] eller [MHS-FS2.bin] eller [MHS-FS3.bin] (beroende på kamerans modell) startar.
 5. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 2: Anslut bloggie™ Mobile HD Snap-kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln

För Windows:

 1. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  "USB Mode/Mass Storage" [USB-läge/masslagring] visas på LCD-skärmen. 2. Datorn upptäcker två enheter enligt följande:

  Obs! enheternas tecken kan variera beroende på datormiljö.
  • "BLOGGIE(D:)"
  • "Bloggie Software(E:)" eller "BLOGGIE_SW(E:)"

  Obs! om "LUN Settings" [LUN-inställningar] (finns i bloggie™ under (Settings) [Inställningar] --> [LUN Settings] [LUN-inställningar]) är inställt på "Single" [En], identifierar datorn bara en enhet enligt följande:
  • "BLOGGIE(D:)"


För Mac OS:

 1. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  "USB Mode/Mass Storage" [USB-läge/masslagring] visas på LCD-skärmen. 2. Datorn upptäcker två enheter enligt följande:
  • "BLOGGIE"
  • "BLOGGIE_SW"

  Obs! om "LUN Settings" [LUN-inställningar] (finns i bloggie™ under (Settings) [Inställningar] --> [LUN Settings] [LUN-inställningar]) är inställt på "Single" [En], identifierar datorn bara en enhet enligt följande:
  • "BLOGGIE"

Steg 3: Kopiera den inbyggda programvaran till internminnet för bloggie™ Mobile HD Snap-kameran

För Windows:

  • Om datorn identifierade 2 enheter i steg 2:
   1. Dubbelklicka på enheten som har den minsta enhetsbokstaven.
    ("BLOGGIE(D:)" i exemplet som ges i steg 2)
    Obs! Enhetsbokstäverna kan variera beroende på datormiljö.
   2. Kopiera den hämtade filen "MHS-FS1.bin" eller "MHS-FS2.bin" eller "MHS-FS3.bin" (beroende på kamerans modell) från datorns skrivbord till den enheten.
  • Om datorn endast identifierade 1 enhet i steg 2:
   1. Dubbelklicka på enheten som har upptäckts.
    ("Bloggie(D:)" i exemplet som ges i steg 2)
   2. Kopiera den hämtade filen "MHS-FS1.bin" eller "MHS-FS2.bin" eller "MHS-FS3.bin" (beroende på kamerans modell) från datorns skrivbord till den enheten.
 1. Koppla från kameran från datorn på följande sätt:
  1. Dubbelklicka på i aktivitetsfältet.  2. Klicka på (USB-masslagringsenhet) --> [Stop] [Stopp].
  3. Bekräfta enheten i bekräftelsefönstret och klicka sedan på [OK].
  4. Klicka på [OK].
  5. Enheten kopplas från.

   Obs! Steg 4 krävs inte för Windows XP.
 2. Koppla från USB-kabeln från kameran.


För Mac OS:

  • Om datorn identifierade 2 enheter i steg 2:
   1. Dubbelklicka på enheten med namnet "BLOGGIE".
   2. Kopiera den hämtade filen "MHS-FS1.bin" eller "MHS-FS2.bin" eller "MHS-FS3.bin" (beroende på kamerans modell) från datorns skrivbord till den enheten.
  • Om datorn endast identifierade 1 enhet i steg 2:
   1. Dubbelklicka på enheten som har upptäckts.
   2. Kopiera den hämtade filen "MHS-FS1.bin" eller "MHS-FS2.bin" eller "MHS-FS3.bin" (beroende på kamerans modell) från datorns skrivbord till den enheten.
 1. Koppla från kameran från datorn på följande sätt:
  • Dra och släpp enhetsikonen till ikonen för "Trash" [Papperskorgen] innan du kopplar från.
 2. Koppla från USB-kabeln från kameran.


Steg 4: Starta uppdateringen av den inbyggda programvaran

 1. Kontrollera att batterisymbolen i övre högra hörnet på LCD-skärmen är full.
 2. Stäng av kameran genom att trycka på knappen "ON/OFF" [PÅ/AV].
 3. Sätt på kameran genom att trycka på knappen "ON/OFF" [PÅ/AV].
 4. Uppdateringen av inbyggd programvara startar automatiskt.
 5. Ett animerat meddelande visas på LCD-skärmen så som visas på bilden nedan. 6. Kameran stängs automatiskt av efter 30 sekunder.

  Obs! Stäng inte av kameran under uppdateringen av den inbyggda programvaran, eftersom det kan skada kameran.

Steg 5: Kontrollera att bloggie™ Mobile HD Snap-kameran fungerar korrekt och kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

 1. Sätt på kameran och kontrollera att systemet startar på rätt sätt.
 2. Kontrollera att den inbyggda programvaran har version 1.17 (för MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K) eller 1.09 (MHS-FS3/FS3K) genom att följa metoden som anges överst på sidan under avsnittet ""Om den här uppdateringen".


Obs!

Kontakta Sony om kameran inte längre startar efter att du har utfört en uppdatering av den inbyggda programvaran

Filinformation

Filnamn

 • MHS-FS3.bin