Obs! Läs avsnittet om nödvändiga filer innan du hämtar filen.

Hämtningar som krävs

Om inget annat anges måste filen nedan installeras innan Systemprogramvara v.3.20 för ILCE-7S (Mac) för att programmet ska fungera korrekt. Om det finns mer än en fil i listan installerar du dem i den ordning de presenteras på den här sidan.

Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • ILCE-7S

Om den här filen

 • Namn: Systemprogramvara v.3.20 för ILCE-7S (Mac)
 • Utgivningsdatum: 26/07/2016
 • Fördelar och förbättringar:
  • Optimerar prestandan i objektivet SEL70200GM

Kontrollera kamerasystemprogramvarans versionsnummer

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera versionen av kamerans systemprogramvara.
Om systemprogramvarans version är v.3.20 eller senare behöver den inte uppdateras.

 1. Välj Menu --> Setup subpage 6 --> Version (Meny > Inställning delsida 6 > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:
 • Mac OS X version 10.10–10.11/macOS 10.12-10.13*

  *Viktigt:
  För macOS 10.13, se till att ”DriverLoader_1013” är installerat innan du uppdatera programvaran.

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • CPU: Intel-processor*
  * Core Solo- och Core Duo-processorer stöds inte längre.
 • Hårddiskutrymme: 300 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50 eller nätadapter AC-PW20 (säljs separat)

   Obs! Uppdateringen kan endast ske när batteriindikatorn visar minst (tre staplar). Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • USB-kabel som medföljer kameran

  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

 • Strömsätt kameran via ett fulladdat NP-FW50-batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat) medan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Ta inte ut batteriet och koppla inte från nätadaptern medan uppdateringen pågår. Kameran kan sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Ta ut kortet ur kameran innan du börjar.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge i förväg, eftersom det tar cirka 15 minuter att utföra uppdateringen av systemprogramvaran. För information om hur du gör detta, kontakta tillverkaren.
 • Välj inte About This Firmware Updater på menyn Firmware Updater (Uppdateringsprogram för fast programvara). Det kan medföra att uppdateringsprogrammet kraschar, i synnerhet medan en uppdatering pågår.

Hämta uppdateringsprogrammet för fast programvara

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen och klicka på [Download] (Hämta) nedan.
 3. Filen [Update_ILCE7SV320.dmg] hämtas.
 4. Spara filen på datorn.

Installera

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_ILCE7SV320.dmg] som du hämtade. - Anslut inte kameran.
 3. Dubbelklicka på ikonen [Update_ILCE7V320] på skrivbordet.
 4. Dubbelklicka på ikonen [Firmware Updater].
 5. När du öppnar filen visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot. 6. Uppdateringsprogrammet för fast programvara startar. 7. Sätt på kameran.
 8. Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater och välj Menu --> Setup subpage 4 - USB Connection (Meny - Inställning undersida 4 - USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att Mass Storage (Masslagring) har valts.
  Om ett annat läge än Mass Storage (Masslagring) är valt, ska du välja Mass Storage (Masslagring). 9. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln.
  Obs! När kameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på kameran av. Fortsätt till nästa steg.
  Om LCD-skärmen på kameran inte stängs av, kan du försöka med något av följande alternativ:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den sedan igen.
  • Om datorn har flera USB-portar, kan du pröva de andra terminalerna.
 10. Klicka på [Nästa] i fönstret Firmware Updater (Uppdateringsprogram för fast programvara). Figur 1 visas i Firmware Updater och figur 2 visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! Från och med nu får kameran inte stängas av förrän uppdateringen av systemprogramvaran är klar.
  Figur 1


  Figur 2


 11. När du har bekräftat att skärmbilderna i figur 1 och 2 visas klickar du på Nästa. Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen. Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 3.20 eller senare behövs ingen uppdatering. Avsluta i så fall USB-anslutningen och klicka på Finish (Slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet och/eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern igen och slå på kameran.


 12. Uppdatering krävs


  Uppdatering behövs inte.


 13. Klicka på Next (Nästa). Följande skärm visas:


 14. Tryck mitt på styrhjulet för att bekräfta.
  Obs! Skärmen slocknar när du trycker mitt på styrhjulet. Fortsätt till nästa steg. 15. Klicka på [Nästa] i fönstret Firmware Updater (Uppdateringsprogram för fast programvara). 16. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i figur 3 visas.
 17. Klicka på [Kör] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar cirka 15 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

  Figur 3


 18. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Det kan ta några minuter att starta om. Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt. Klicka på [Slutför] när LCD-skärm visas.


  Obs! När kameran automatiskt startas om, kan det visas ett meddelande om att data återställs. Koppla inte från USB-kabeln medan meddelandet visas. Kameran kan stängas av automatiskt när återställningen är klar. Uppdateringen har slutförts.

 19. Koppla bort USB-kabeln.

Kontrollera att kamerasystemprogramvarans versionsnummer är v.3.20.

 1. Välj Menu > Setup subpage 6 > Version (Meny > Inställning delsida 6 > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.