Om den här filen

Sony tillhandahåller programvaran Digital Voice Editor Version 2.27 Upgrade för Memory Stick Voice Editor version 2.0 som kan uppgradera från Memory Stick Voice Editor version 2.0 (denna tjänst är gratis).

Obs!

 • Om du installerar detta program kan du använda den senaste versionen av Digital Voice Editor (verison 2.27). Du kan använda Digital Voice Editor 2.27 för att redigera meddelanden som har spelats in med en IC Recorder i ICD-MS-serien.
 • Funktionen AutoSave [Spara automatiskt] för Memory Stick stöds.
 • Funktionen V-Up har lagts till. Den justerar uppspelningen automatiskt så att den blir med lätthörd genom att förstärka de delar av det inspelade meddelandet där ljudnivån är låg.
 • Före uppgraderingen till Digital Voice Editor version 2.27 avinstalleras Memory Stick Voice Editor version 2.x automatiskt. Om Memory Stick Voice Editor version 2.x inte har installerats stängs detta uppgraderingsprogram.

Läs instruktionerna nedan innan du laddar ned programvaran, för att vara säker på hur det går till.

Aktuell produkt

Detta program kan endast användas med Memory Stick Voice Editor version 2.x.

Minimikrav

Datorn och systemprogramvaran måste uppfylla följande minimikrav:

 • IBM PC/AT eller kompatibel (Programvaran kan inte användas på Macintosh.)
 • Processor: 266 MHz Pentium® II-processor eller högre
 • RAM: 64 MB eller mer
 • Hårddiskutrymme: 70 MB eller mer beroende på storlek och antal ljudfiler du sparar.
 • CD-ROM-enhet
 • Port: USB-port (stöder USB (kallas ofta USB 1.1))
 • Ljudkort: kompatibelt med Sound Blaster 16
 • Skärm: High Color (16-bitars) eller mer och 800 x 480 pixlar eller mer
 • Operativsystem: Windows 98 Second Edition/98 standardinstallation, Windows Millennium Edition, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional/Home Edition.

Installera

Nedladdning av Digital Voice Editor version 2.27

Följ stegen nedan för att ladda ned filen:

 1. Skapa en mapp med namnet DVE_UpC-enheten.
 2. Ladda ned filen DVE2.27eUpgrade.EXE (11 916 kB) i mappen som skapades i steg 1.
 3. När nedladdningen är klar kontrollerar du filstorleken på följande sätt: i menyn Visa i Utforskaren klickar du på Information.
 4. Om filstorleken stämmer har nedladdningen lyckats. Ta annars bort de hämtade filerna och ladda ned dem igen.
 5. Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar de nedladdade filerna.
Installation av Digital Voice Editor version 2.27

När nedladdningen är klar uppgraderar du programmet enligt följande steg:

 1. Stäng alla program som är öppna.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Ange C:\DVE_Up\DVE2.27eUpgrade.exe och klicka på OK för att starta installationen. (I detta fall laddades programfilen DVE2.27eUpgrade.exe ned till mappen C:\DVE_Up)
 4. Under installationen visas fönstret nedan där du anger valfritt namn med mindre än 20 tecken.
 5. När följande meddelande visas klickar du på Slutför.
 6. Sony Digital Voice Editor 2 has been successfully installed [Sony Digital Voice Editor 2 har installerats].
 7. Nu är uppgraderingen slutförd och du kan starta om datorn.

För att kontrollera att uppgraderingen lyckades följer du stegen nedan:

 1. Öppna filen \Program Files\Sony\Digital Voice Editor 2\Readme.txt.
 2. Om Improvements (Ver. 2.27) [Förbättringar (version 2.27)] nämns i texten har uppgraderingen lyckats.

Eller

 1. Öppna Digital Voice Editor och välj Om Digital Voice Editor i menyn Hjälp.
 2. Om Digital Voice Editor version 2.27 visas i dialogrutan Om Digital Voice Editor har uppgraderingen lyckats.

Obs!

 • Detta program är endast avsett för uppgradering av Digital Voice Editor version 2.27
 • Detta program är endast avsett för kunder som använder Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition eller Windows 98.
 • Information om hur du använder programvaran Digital Voice Editor finns i hjälpfilerna online.

Viktig information: Före nedladdningen måste du godkänna villkoren i licensavtalet för slutanvändare nedan. När du har läst avtalet klickar du på "Ladda ned" för att starta hämtningen.

Filinformation

Filnamn

 • DVE2.27eUpgrade.exe

Filstorlek

 • 11.6 Mb