Om den här filen

Användare av Memory Stick Voice Editor version 2.03 erbjuds ett program som uppgraderar Memory Stick Voice Editor till version 2.04.

Funktioner

 • Problemet att uppspelningen av 44,1 kHz MP3-filer avbryts vid manuell DPC-justering har åtgärdats.
 • Inmatning/utmatning av Memory Stick upptäcks. Memory Stick Voice Editor version 2.04 upptäcker om ett Memory Stick matas in i eller ut ur Memory Stick-adaptern.

Målprodukter

 • Memory Stick Voice Editor version 2.03, medföljer Memory Stick IC Recorder ICD-MS515.
 • Memory Stick Voice Editor version 2.03 som kan laddas ned från denna webbplats för att uppgradera Memory Stick Voice Editor version 1.x (medföljer Memory Stick IC Recorder ICD-MS1).

Före nedladdning

Detta patchprogram är endast avsett för Memory Stick Voice Editor version 2.03. Kontrollera vilken version av Memory Stick Voice Editor som finns installerad på datorn innan du laddar ned uppgraderingsfilen (versionsnumret hittar du under menyn Hjälp -> Om Memory Stick Voice Editor version 2.03)

 • Om du har Memory Stick Voice Editor version 2.03 uppgraderar du till Memory Stick Voice Editor version 2.04.
 • Om du har en tidigare version av Memory Stick Voice Editor än 2.03 laddar du ned och installerar Memory Stick Voice Editor version 2.03 från denna webbplats. Uppgradera till Memory Stick Voice Editor version 2.04.

Installera

Följ stegen nedan för att ladda ned uppgraderingen för Memory Stick Voice Editor version 2.04.

 1. Skapa en mapp så att du kan spara filen som laddas ned på hårddisken. I detta exempel antas att mappen heter MSVE_Up och att den skapas på C-enheten.
 2. Ladda ned följande fil i mappen MSVE_Up: MSVE204.zip
 3. Extrahera Update_OMG2210.zip i C:\MSVE_UP och läs installationsanvisningarna i det medföljande Word-dokumentet noggrant.

Viktig information:

Före nedladdningen måste du godkänna villkoren i licensavtalet för slutanvändare nedan. När du har läst avtalet klickar du på "Ladda ned" för att starta hämtningen.

Filinformation

Filnamn

 • MSVE_204.exe

Filstorlek

 • 540 Kb