Om den här filen

På denna sida kan programvaran Memory Stick Voice Editor uppgraderas från version 1.2 till version 2.03.

Läs installationsinstruktionerna nedan noggrant innan du laddar ned denna programvara:*

Aktuella program:

Uppgraderingen till Memory Stick version 2.03 kan användas för följande program:

 • Memory Stick Voice Editor version 1.2 som medföljde Memory Stick IC Recorder ICD-MS1

Funktion som har lagts till

 • Windows® XP Professional och Windows® XP Home Edition stöds i version 2.03.
 • Namn och funktioner i huvudfönstret i Memory Stick Voice Editor version 2.03.
 • Memory Stick message pane [Meddelandefält för Memory Stick]: Här visas Memory Stick-enheten, mappar och meddelanden i Memory Stick.
 • Menu bar [Menyrad]: I menyraden får du tillgång till och kan utföra kommandona som finns i menyn.
 • Toolbar [Verktygsfält]: I verktygsfältet finns knappar för vanliga menykommandon, så att du snabbare kan utföra åtgärderna.
 • PC message pane [Meddelandefält för datorn]: Här visas mappar och meddelanden som finns sparade på datorns hårddisk.
 • Player pane [Spelarfält]: I spelarfältet kan du styra uppspelningarna. Här visas information om meddelandet som spelas upp.
 • Mail and voice recognition buttons [Knappar för e-post och röstigenkänning]: Du kan skicka röstmeddelanden via e-post och använda röstigenkänning. För att skicka röstmeddelanden via e-post kan du använda e-postprogrammet Microsoft Outlook Express 5.0/5.5/6.0

Mer information finns i hjälpfilen online.

Obs!

 • Memory Stick Voice Editor version 2.03 är kompatibelt med Windows® XP Professional och Windows® XP Home Edition.
 • För att uppgradera i Windows® XP Professional eller Windows® XP Home Edition installerar du Memory Stick Voice Editor version 1.2 på datorn från CD-skivan.
 • Memory Stick Voice Editor version 1.0/1.1/1.2 avinstalleras vid uppgraderingen.
 • Kontrollera före installationen att du är inloggad i Windows med ett användarnamn som tillhör ett Administratör-användarkonto. För att se om användarnamnet tillhör ett Administratör-användarkonto öppnar du fönstret [Användarkonton] i [Kontrollpanelen] och tittar under användarnamnet.
 • Du kan inte använda följande funktioner i Memory Stick Voice Editor version 2 för MSV-filer (ADPCM):
 • Ändra användarnamnet
 • Dela eller kombinera
 • Använda ett bokmärke för uppspelning
 • Ändra prioritetsinställningen (Du kan ändra den i Memory Stick.)

Installera

Nedladdning av Memory Stick Voice Editor version 2.03

 1. Skapa en ny mapp på hårddisken där du kan spara den hämtade filen och döp den till MSVE_Up.
 2. Klicka på Ladda ned när du har läst friskrivningsklausulen nedan och ladda ned följande fil i mappen som skapades i steg 1: MSVE_203.exe (5 299 kB)
 3. När nedladdningen är klar kontrollerar du filstorleken i Utforskaren: Högerklicka på Start, klicka på Utforska, klicka på Visa och sedan på Information. Bläddra till filen och kontrollera under Storlek om filstorleken är 5 299 kB. Om den är det har nedladdningen lyckats. Om storleken inte är 5 299 kB tar du bort de hämtade filerna och laddar ned dem igen. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar de nedladdade filerna på en diskett.

Installation av Memory Stick Voice Editor version 2.03

Obs! Om du installerar programvaran i Windows XP måste du vara inloggad i Windows med ett användarnamn som tillhör ett Administratör-användarkonto. För att se om användarnamnet tillhör ett Administratör-användarkonto öppnar du fönstret [Användarkonton] i [Kontrollpanelen] och tittar under användarnamnet.

När nedladdningen är klar uppdaterar du programmet i Windows enligt följande steg:

 1. Före installationen måste du installera Memory Stick Voice Editor version 1.2 på datorn från CD-skivan.
 2. Stäng alla program som är öppna.
 3. Klicka på Start och sedan på Kör.
 4. Ange sökvägen till katalogen där den hämtade uppgraderingen för Memory Stick Voice Editor version 2.03 har sparats, till exempel C:\MSVE_Up\MSVE_203.exe.
 5. Klicka på OK för att starta installationen.
 6. När meddelandet The installation of Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03 Upgrade has been successfully completed [Installationen av uppgraderingen för Memory Stick Voice Editor version 2.03 lyckades] visas klickar du på Slutför.

Obs! Detta program kontrollerar operativsystemet och installerar automatiskt rätt program.

[Användning]

För att spela upp meddelanden på Memory Stick IC Recorder ICD-MS1 med Memory Stick Voice Editor version 2.03 krävs följande inställningar. Efter uppgraderingen ställs användarinställningarna på ICD-MS1 in automatiskt. Om inställningarna inte fungerar som de ska gör du på följande sätt.

Obs! Ställ in filläge för att spara/lägga till >: När ett meddelande läggs till i Memory Stick måste det läggas till som ADPCM-fil. Dessutom måste meddelandet sparas som ADPCM-fil som det sparas på datorn.

 1. I menyn Toolbar [Verktygsfält] klickar du på Option [Alternativ]. Då visas fönstret Option [Alternativ].
 2. Klicka på fliken CODEC. Då visas fönstret Setting [Inställningar] där du kan ställa in filläge för att lägga till/spara.
 3. Under Add to Memory Stick [Lägg till i Memory Stick] markerar du kryssrutan för ADPCM (for ICD-MS1) [ADPCM (för ICD-MS1)].
 4. Under Save on the PC [Spara på datorn] väljer du MSV Files (ADPCM: For ICD-MS1) [MSV-filer (ADPCM: för ICD-MS1].
 5. Klicka på OK.

Filinformation

Filnamn

 • MSVE_203.exe

Filstorlek

 • 5.3 Mb