Om den här filen

På denna sida kan programvaran Memory Stick Voice Editor uppgraderas från version 1.0.1.0/1.1.0.0 till version 1.2.

Läs installationsinstruktionerna nedan:*

Aktuella program:

Uppgraderingen till Memory Stick Voice Editor version 1.2 kan användas för följande program:

 • Memory Stick Voice Editor version 1.0.1.0 eller 1.1.0.0 som medföljde Memory Stick IC Recorder (ICD-MS1)
 • Memory Stick Voice Editor version 1.1.0.0 som har uppgraderats med ett uppgraderingsprogram

Funktioner som har lagts till:

 • Windows 2000 stöds i version 1.2.1.0.
 • Windows Millennium Edition stöds i version 1.2.0.0.
 • Version 1.2.0.0 är kompatibel med Windows 95 och Windows 98
 • Vid installationen kontrolleras operativsystemet automatiskt och rätt version av programmet installeras.
 • Flera problem med programvaran har åtgärdats.

Installera

 • Stäng alla program.
 • Skapa en ny mapp på hårddisken där du kan spara den hämtade filen och döp den till MSVE.
 • Om du klickar på Ladda ned efter att ha läst friskrivningsklausulen startar nedladdningen automatiskt
 • Spara filen (MSVE_12.exe - 606 kB) i den ovannämnda nya mappen

Installation:

När nedladdningen är klar uppdaterar du programmet i Windows på följande sätt:

 • Stäng alla program som är öppna.
 • Klicka på Start och sedan på Kör.
 • Ange sökvägen till katalogen där den hämtade uppgraderingen för Memory Stick Voice Editor version 1.2 har sparats, till exempel C:\MSVE_Up\MSVE_12.exe.
 • Klicka på OK för att starta installationen.
 • När meddelandet The installation of Memory Stick Voice Editor Ver. 1.2 Update has been successfully completed [Installationen av uppgraderingen för Memory Stick Voice Editor version 1.2 lyckades] visas klickar du på Slutför.

Obs! Detta program kontrollerar operativsystemet och installerar automatiskt rätt program:

 • Version 1.2.0.0 installeras för Windows 95/98 och Windows Millennium Edition.
 • Version 1.2.1.0 installeras för Windows 2000.

*VIKTIGT!

 • Sony Corporation (i fortsättningen kallat SONY) ansvarar inte för eventuella defekter som uppstår till följd av uppgraderingsprocessen.
 • Använd programmet på rätt sätt genom att följa instruktionerna. Programmet är endast avsett för att uppgradera Memory Stick Voice Editor version 1.0.1.0/1.1.0.0.
 • Detta program är upphovsrättsligt skyddat. Det är inte tillåtet att överföra en kopia av programmet eller att använda det för andra ändamål än de som anges i dokumentationen från SONY.

Filinformation

Filnamn

 • MSVE_12.exe

Filstorlek

 • 640 Kb