Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • HDR-AZ1

Om den här filen

 • Namn: Uppgradering av inbyggd programvara Ver.1.01 för HDR-AZ1 (Windows)
 • Utgivningsdatum: 18/12/2014
 • Fördelar och förbättringar
  • Förbättrar GPS-loggen vid filminspelning och platsinformationen vid stillbildsfotografering
  • Korrigerar bilddistributionsstorleken i livestreamingfunktionen när videostorleken är inställd på 1 280 × 720

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows(r) Vista* SP2
 • Windows(r) 7 SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1

  Obs!
  * Starter-versionen stöds inte.

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-BY1
   Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-kabeln som medföljer kameran

  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktig information!

 • Använd ett fulladdat uppladdningsbart batteri av typen NP-BY1 när du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 • Ta inte ut batteriet under uppdateringen eftersom kameran då kan sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.

Så här hämtar du uppdateringen av den inbyggda programvaran:

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka i kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Filen [Update_HDRAZ1V101.exe] laddas ned.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

  För dig som använder Windows 8:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på Desktop [Skrivbord] på startskärmen och leta upp den hämtade filen i mappen Downloads [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Installera

När filen har laddats ned kan du installera uppdateringen av den inbyggda programvaran ver. 1.01 för HDR-AZ1.

Steg 1: Öppna Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_HDRAZ1V101.exe] som du laddade ned för att starta uppdateringen av den inbyggda programvaran.


  Fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] visas.

 3. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  Obs! USB-läge [USB Mode] visas på kamerans LCD-skärm.

  Om datorn inte hittar kameran visas meddelandet "Kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen." [Could not find the camera for this update] på datorskärmen. Om det händer kan du försöka med följande:
  - Koppla från USB-kabeln och anslut den sedan igen.
  - Om datorn har flera USB-portar kan du prova med de andra terminalerna. Det kan hända att datorn även har USB-portar på baksidan.


  Ibland när kameran ansluts till datorn med USB-kabeln kan det hända att ett meddelande om att starta om datorn visas på datorskärmen. Om ett sådant meddelande visas tar du ut batteriet från kameran, startar om datorn och följer anvisningarna från "2. Öppna uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]".
 4. Kontrollera att ikonen för säker borttagning av maskinvara visas i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen.
 5. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater].
  Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.


 6. När du har bekräftat att skärmbilderna i Figur 1 och 2 visas klickar du på Nästa [Next]. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen. (Figur 3)
 7. När du har bekräftat att Current Version [Nuvarande version] är Ver.1.00 klickar du på [Nästa].
  Om skärmbilden i Figur 4 visas behövs ingen uppdatering. Koppla från USB-anslutningen enligt meddelandet och klicka på Avsluta [Finish]. Stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.

  Figur 3: Uppdatering behövs.

  Figur 4: Uppdatering behövs inte.

 8. Klicka på ikonen för säker borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen för att koppla från USB-anslutningen enligt anvisningarna i Figur 5.
  Anmärkning: Låt USB-sladden sitta kvar även efter att USB-anslutningen har kopplats från enligt anvisningarna ovan.
  Figur 5

 9. Tryck på [REC] (Film/foto) för att aktivera

  Obs! Skärmen slocknar när du trycker på [REC]. Fortsätt till nästa steg.
 10. Klicka på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] (Figur 5).
 11. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i Figur 6 visas.
 12. Klicka på Kör [Run] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 12 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-sladden under uppdateringen.
  Figur 6

 13. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt. Klicka på [Finish] (Avsluta) när LCD-skärmen visas, och koppla från USB-kabeln
  Figur 7

Steg 2: Kontrollera att kamerans inbyggda programvara är ver. 1.01.

 1. Starta PlayMemories Mobile på din smartphone eller surfplatta och anslut den till kameran.
  Information om hur du installerar PlayMemories Mobile och ansluter till kameran finns i bruksanvisningen som medföljde kameran och i ”Ansluta kameran till din smartphone” (Android /iPhone) i hjälpguiden till HDR-AZ1
 2. Du hittar versionsnumret genom att välja [Settings] -> [Camera information] (Inställningar > Kamerainformation) i PlayMemories Mobile