Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • HDR-AS15

Om den här filen

 • Namn:Uppdatering av inbyggd programvara, ver. 3.00 för HDR-AS15 (Macintosh)
 • Utgivningsdatum:24/06/2013
 • Fördelar och förbättringar
  • Under den smarta fjärrkontrollanvändningen kan du byta till kopieringsläge/fjärrkontrollsläge via din smartphone.
  • Följande menyval och standardinställningar har ändrats:
   • [SEND] (skicka) har tagits bort. Du kan endast ansluta kameran via Wi-Fi i fotograferingsläge.
   • Standardinställningen för [A.OFF] (Auto avst. enh.) har ändrats till [60 sek] från [10 sek].
   • Standardinställningen för [RMOTE] (Fjärrstyrning) har ändrats till [ON] (på) från [OFF] (av).

  I användarhandboken kan du se hur du använder de nya funktionerna.

  Obs! Uppdatera "PlayMemories Mobile" till den senaste versionen (ver. 3.00 eller senare) innan du startar den smarta fjärrkontrollfunktionen.

  Följande fördelar och förbättringar från den förra uppgraderingen (ver. 2.00) finns även i version 3.00.

  • Progressive Scan (PS) -inspelningsläge (1 920 x 1 080/60p)
   Få jämna inspelningar av snabba scener med HFR-inspelning
  • Motivvalet WATER (vatten)
   Välj "Water mode" (vattenläget) för att få en lämplig vitbalansinställning under vattnet
  • Inställning för ljud [BEEP] av
   • Både inspelnings- och inställningsljud på.
   • Inspelningsljud på, inställningsljud av.
   • Både inspelnings- och inställningsljud av.

  I användarhandboken kan du se hur du använder de nya funktionerna.

  Se licenslistan.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande Macintosh-versioner:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Processor: Intel-processor*
  *Core Solo- och Core Duo-processorer stöds inte längre
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Anmärkning: Stäng alla andra program innan du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-BX1 eller NP-FG1
   Anmärkning: Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-kabeln som medföljer kameran

  Anmärkning: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktig information!

 • Använd ett fulladdat uppladdningsbart batteri av typen NP-BX1 eller NP-FG1 när du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 • Ta inte ut batteriet under uppdateringen eftersom kameran då kan sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.

Så här hämtar du uppdateringen av den inbyggda programvaran:

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom frigivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka på kryssrutan. Klicka sedan på knappen Ladda ned [Download].
 3. Filen [Update_CAMAS15V300.dmg] laddas ned.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Installera

När filen har laddats ned kan du installera uppdateringen av den inbyggda programvaran ver. 3.00 för HDR-AS15.

Steg 1: Öppna Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_CAMAS15V300.dmg]. Anslut inte kameran i det här läget.
 3. [Update_CAMAS15V300] utökas.
 4. Dubbelklicka på ikonen Uppdatering av inbyggd programvara [FirmwareUpdater].
 5. När du ska starta filen kommer det upp ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot. 6. Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] startar. 7. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  Anmärkning: USB-läge [USB Mode] visas på kamerans LCD-skärm.
 8. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]. Figur 1 visas i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] och Figur 2 visas på kamerans LCD-skärm. Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.
  Figur 1Figur 2

 9. När du har bekräftat att skärmbilderna Figur 1 och 2 visas klickar du på Nästa [Next]. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen. (Figur 3)
 10. Efter bekräftelse att [befintlig version] är [ver. 2.00] eller tidigare klickar du påNästa [Next].

  Om Aktuell version [Current version] är [Ver. 3.00] behöver den inte uppdateras. Koppla från USB-anslutningen enligt meddelandet och klicka på Avsluta [Finish]. Stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.
  Figur 3

 11. Skärmen som visas i Figur 4 kommer upp.

  Figur 4


 12. Tryck på knappen [ENTER] för att genomföra återställningen av kameran.


  Anmärkning: Skärmen slocknar när du trycker på knappen [ENTER]. Fortsätt till nästa steg.

 13. Klicka på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av fast programvara [Firmware Updater] (Figur 4).
 14. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i Figur 5 visas.
 15. Klicka på Kör [Run] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 10 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-kabeln under uppdateringen.

  Figur 5


 16. När uppdateringen är klar visas skärmbilden i Figur 6. Klicka på Avsluta [Finish] och dra ur USB-kabeln.

  Figur 6


 17. Stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.

Steg 2: Kontrollera att kamerans inbyggda programvara är ver. 3.00.

 1. Tryck på knappen NEXT för att visa Inställning [SETUP] och tryck sedan på knappen ENTER.
 2. Tryck på knappen NEXT för att visa [PLAY]. Om [PLAY] visas är den inbyggda programvaran ver. 3.00.