Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • FDR-X1000V

Om den här filen

 • Namn:Uppdatering av systemprogramvara v.1.10 för FDR-X1000V (Windows)
 • Utgivningsdatum: 26/04/2016
 • Fördelar och förbättringar
  • Kameran kan nu spela in XAVC S-format med kompatibla SDHC- och SDXC-minneskort

   *När du spelar in filmer med XAVC S-format, krävs SD-hastighet klass 10 eller UHS-hastighet klass U1 eller snabbare. (När du spelar in i 100 Mbit/s eller mer, krävs UHS-hastighet klass U.)
   *När ett SDHC-minneskort används för att spela in XAVC S-filmer under längre tid, delas de inspelade filmerna upp i filer på 4 GB. Du kan slå ihop de uppdelade filerna till en enstaka fil med hjälp av PlayMemories Home.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med de flesta vanligt förekommande versioner av Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Obs!
  * Starter-versionen stöds inte.

Datorns maskinvara

Den senaste versionen av uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-BX1 eller nätadapter
 • USB-kabeln som medföljer kameran

  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktig information!

 • Strömsätt kameran via ett fulladdat NP-BX1-batteri eller nätadaptern medan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Ta inte ut batteriet under uppdateringen eftersom kameran då kan sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 15 minuter. Vi rekommenderar att du förhindrar att datorn sätts i vilo- eller vänteläge under tiden. Om datorn sätts i vilo- eller vänteläge och uppdateringen avbryts, måste du upprepa hela åtgärden från början.

Hämta uppdateringsprogrammet för systemprogramvara:

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka i kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Filen [Update_FDRX1000VV110.exe] laddas ned.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

  Windows 8.1- och Windows 10-användare:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på Desktop [Skrivbord] på startskärmen och leta upp den hämtade filen i mappen Downloads [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Installera

När filen har hämtats, kan du installera uppdateringen av systemprogramvara v.1.10 för FDR-X1000V.

Steg 1: Starta System Software Updater

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_FDRX1000VV110.exe] som du hämtade för att starta System Software Updater.


  Fönstret System Software Updater visas.

 3. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln. ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! Om datorn inte hittar kameran, visas meddelandet ”Could not find the camera for this update” (Kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från kamerans USB-kabel och sätt tillbaka den igen.
  • Om det finns en annan ledig USB-port på datorn, ska du koppla USB-kabeln till den porten.
 4. Kontrollera att visas i aktivitetsfältet längst ned till höger på datorskärmen.
 5. När du har bekräftat detta, klickar du på Next (Nästa) i Firmware Updater.
  Skärmen nedan visas i Firmware Updater.

  Klicka för att förstora


  Samtidigt visas meddelandet ”Follow computer instructions" (Följ anvisningarna på datorn) på kamerans LCD-skärm. Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av systemprogramvaran är klar.
 6. Kontrollera att [Current version] [Nuvarande version] är [Ver.1.00] och klicka på [Next] (Nästa).
  Om [Current version] (Nuvarande version) är [Ver. 1.10], behöver du inte utföra uppdateringen. Koppla från USB-anslutningen enligt anvisningen och klicka på Finish. Stäng av kameran, ta ut och sätt tillbaka batteriet och starta kameran.

 7. Skärmen nedan visas.


 8. Efter den automatiska återställningen visas skärmen nedan och uppdateringen startar. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (cirka 15 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 9. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt. Klicka på [Finish] (Slutför) när LCD-skärmen visas och koppla från USB-kabeln.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.1.10.

 1. Tryck på NEXT eller PREV för att välja [SETUP] - [CONFG] - [VER.], och tryck sedan på ENTER. Om ”Ver.1.10” visas, är systemprogramvarans version v.1.10.