Obs! Läs avsnittet om nödvändiga filer innan du hämtar filen.

Hämtningar som krävs

Om inget annat anges måste filen nedan installeras innan Systemprogramvara v.1.02 för FDR-AX53 (Mac) för att programmet ska fungera korrekt. Om det finns mer än en fil i listan installerar du dem i den ordning de presenteras på den här sidan.

Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
  for FDR-AX53

Om den här filen

 • Namn: Uppdatering av systemprogramvara v.1.02 för FDR-AX53 (Mac)
 • Utgivningsdatum: 06/09/2016
 • Fördelar och förbättringar
  • Förbättrar stabiliteten på panorering/lutning när du använder stativ

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:
 • Mac OS X version 10.10–10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Viktigt:
  För macOS 10.13 - 10.15, se till att ”DriverLoader_1015” är installerat innan du uppdatera programvaran.

  Viktigt:
  För macOS 11 – 12, se till att "System Software Update Helper" är installerat innan du uppdatera programvaran.


Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 300 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Note:Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FV70 eller nätadapter
 • USB-kabeln som medföljer kameran

  Anmärkning: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktig information!

 • Strömsätt kameran via ett fulladdat NP-FV70-batteri eller nätadaptern medan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Ta inte ut batteriet under uppdateringen eftersom kameran då kan sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 20 minuter, så se till att datorn inte går in i viloläge. Om datorn sätts i viloläge och uppdateringen avbryts, måste du göra om hela uppdateringsprocessen från början.

Hämta System Software Updater:

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka i kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Filen [Update_FDR-AX53V102.dmg] laddas ned.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Installera

När filen har hämtats kan du installera uppdateringen av systemprogramvara v.1.02 för FDR-AX53.

Steg 1: Starta System Software Updater

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_FDR-AX53V102.dmg]. Anslut inte kameran i det här läget.
 3. [Update_FDR-AX53V102] utökas.
 4. Dubbelklicka på ikonen Uppdatering av inbyggd programvara [SystemSoftwareUpdater].
 5. När du ska starta filen kommer det upp ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot. 6. System Software Updater startar. 7. Sätt på kameran.

  Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater. Välj [Menu] (Meny) – [Setup] (Konfiguration) – [Connection] (Anslutning) – [USB Connection Setting] (Inställning för USB-anslutning) på kameran, och kontrollera omMass Storage (Masslagring) har valts.

  Om ett annat läge än Mass Storage [Masslagring] är inställt väljer du Mass Storage [Masslagring].

 8. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
 9. Kontrollera kamerans LCD-skärm och klicka på [Next] (Nästa). Den nuvarande versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen.

 10. När du har bekräftat att [Current version] (Nuvarande version) är Ver.1.01 eller tidigare klickar du på [Next] (Nästa).
  Om [Current version] (Nuvarande version) är [Ver.1.02] behöver du inte utföra uppgraderingen. Koppla från USB-anslutningenoch klicka på [Finish] (Slutför) enligt anvisningarna på skärmen. Stäng av kameran, avlägsna batteriet eller nätadaptern och starta kameran igen.

 11. Skärmen nedan visas.


 12. Efter den automatiska återställningen visas skärmen nedan och uppdateringen startar. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (cirka 20 minuter).
  Obs! Stäng inte avkameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 13. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt. Klicka på [Finish] (Slutför) när LCD-skärmen visas och koppla från USB-kabeln.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.1.02.

 1. Välj [Menu] - [Setup] - [General Settings] - [Version] (Meny - Inställning - Allmänna inställningar - Version) på kameran. Om Ver.1.02 visas är systemprogramvarans versionsnummer v.1.02.