Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • FDR-AX100E

Om den här filen

 • Namn:Uppdatering av systemprogramvara v.3.10 för FDR-AX100E (Mac)
 • Utgivningsdatum: 26/04/2016
 • Fördelar och förbättringar
  • Kameran kan nu spela in XAVC S-format med kompatibla SDHC- och SDXC-minneskort

   *När du spelar in filmer med XAVC S-format, krävs SD-hastighet klass 10 eller UHS-hastighet klass U1 eller snabbare. (När du spelar in i 100 Mbit/s eller mer, krävs UHS-hastighet klass U.)
   *När ett SDHC-minneskort används för att spela in XAVC S-filmer under längre tid, delas de inspelade filmerna upp i filer på 4 GB. Du kan slå ihop de uppdelade filerna till en enstaka fil med hjälp av PlayMemories Home.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:
 • Mac OS X v.10.9 ~ 10.11

Datorns maskinvara

Den senaste versionen av uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Processor: Intel-processor*
  *Core Solo- och Core Duo-processorer stöds inte längre
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs!Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat laddningsbart batteri NP-FV70 eller nätadaptern AC-L200
   Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-kabeln som medföljer kameran

  Anmärkning: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktig information!

 • Strömsätt kameran via ett fulladdat NP-FV70-batteri eller nätadaptern AC-L200 medan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen. Kameran kan sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 15 minuter. Vi rekommenderar att du förhindrar att datorn sätts i vilo- eller vänteläge under tiden. Om datorn sätts i vilo- eller vänteläge och uppdateringen avbryts, måste du upprepa hela åtgärden från början.

Så här hämtar du uppdateringen av den inbyggda programvaran:

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka i kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Filen [Update_FDRAX100V310.dmg] laddas ned.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Installera

När filen har hämtats, kan du installera uppdateringen av systemprogramvara v.3.10 för FDR-AX100E.

Steg 1: Öppna Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_FDRAX100V310.dmg]. Anslut inte kameran i det här läget.
 3. [Update_FDRAX100V310] utökas.
 4. Dubbelklicka på ikonen Uppdatering av inbyggd programvara [FirmwareUpdater].
 5. När du ska starta filen kommer det upp ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot. 6. Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] startar. 7. Sätt på kameran.

  Enligt instruktionen i fönstret Firmware Updater [Uppdatering av inbyggd programvara] väljer du Menu [Meny] - Setup [Inställningar] - Connection [Anslutning] - USB Connection [USB-anslutning] på kameran och kontrollerar att Mass Storage [Masslagring] är valt.

  Om ett annat läge än Mass Storage [Masslagring] är inställt väljer du Mass Storage [Masslagring].

 8. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  Obs! När kameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på kameran av. Fortsätt till nästa steg.

  Om LCD-skärmen på kameran inte stängs av, kan du försöka med något av följande alternativ:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den sedan igen.
  • Om datorn har flera USB-portar, kan du pröva de andra terminalerna.
 9. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]. Bilden nedan visas i fönstret Firmware Updater och Follow computer instructions (Följ anvisningarna på datorn) visas på kamerans LCD-skärm.Obs! Från och med nu får kameran inte stängas av förrän uppdateringen av systemprogramvaran är klar.
  datorkamera

 10. När du har bekräftat detta, klickar du på Next (Nästa).. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen.
 11. När du har bekräftat att Current Version [Nuvarande version] är Version ≤ 3.00 klickar du på [Nästa].

  Om [Current version] [Nuvarande version] är [Ver. 3.10] behöver den inte uppdateras. Koppla från USB-anslutningen enligt meddelandet och klicka på Avsluta [Finish]. Stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.
 12. Skärmen nedan visas. 13. Tryck på [OK] på LCD-panelen för att återställa kameran.


  Obs! Skärmen slocknar när du trycker på [OK]. Fortsätt till nästa steg.

 14. Klicka på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av fast programvara [Firmware Updater].
 15. När kameran har återställts, kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmen nedan visas.
 16. Klicka på Kör [Run] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 15 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-kabeln under uppdateringen. 17. När uppdateringen är slutförd startar kameran automatiskt om och meddelandet "Recovering data. Please wait ..." [Återställer data. Vänta ...] visas i några minuter medan kameran startar om. Klicka på Finish [Slutför] när bilden nedan visas på LCD-skärmen.

 18. Koppla bort USB-kabeln.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.3.10.

 1. Välj [Menu] - [Setup] - [General Settings] - [Version] (Meny - Inställning - Allmänna inställningar - Version) på kameran. Om ”Ver.3.10” visas, är systemprogramvarans version v.3.10.