Om den här filen

Om den här uppgraderingen (2010-12-02)

Tack för fortsatt visat intresse för Sonys produkter.

Vi på Sony är angelägna om bra kvalitet och nöjda kunder, och vi vill därför erbjuda dig en uppdatering av den inbyggda programvaran för DSLR-A850/DSLR-A900.

Viktigt!

Om uppdateringen av programvaran inte kan genomföras, vänligen kontakta Sony.

När kameran uppdaterats ska du formatera lagringsmediet eller radera den uppdaterade filen DSCA850.app eller DSCA900.app från mediet.

Så här fastställs versionen av den inbyggda programvaran

 1. Ställ knappen POWER på ON.
 2. Tryck på knappen MENU.
 3. Tryck på knappen DISP när menyn visas.
 4. Programvaruversionen visas i ett fönster på LCD-skärmen.
 5. Tryck mitt på flervalsknappen för att avsluta.
Obs! Om den inbyggda programversionen redan är version 2.00 behöver du inte göra någon programuppdatering.

Tillämpliga modeller

 • DSLR-A850/DSLR-A900 med programvara Ver.1.00

Förbättringar

Den här hjälpuppgraderingen uppdaterar den inbyggda programvaran DSLR-A850/DSLR-A900 till version 2.00 och ger följande fördelar:

 • [Release w/o Lens] har lagts till i Anpassad meny 2

  Slutaren kan öppnas även om det inte finns någon lins monterad på kameran (P-/A-/S-/M- och Auto-läge).

 • Omfånget på exponeringskompenseringen har utökats

  Omfånget på exponeringskompenseringen har utökats till ±5 EV (före uppdateringen: ±3 EV).

 • Ytterligare en inställning för seriebildtagning har lagts till

  Följande inställning har lagts till funktionen seriebildtagning (enstaka och sekvens):
  Seriebildtagningen kan ställas in på 3 EV-ökningar och gör att kameran tar tre bilder ([3.0 EV- +3.0 EV]) (före uppdateringen: upp till 2.0 EV).

 • AF-funktionen har förbättrats

  Autofokushastigheten har förbättrats. Förbättringen är tydligast när man använder en telelins men effekten är beroende av bildtagningsförhållandet.

Systemkrav

 • Datorns maskinvara
  • En USB-port eller kortplats kompatibel med det lagringsmedium som används.
  • Minst 5 MB ledigt hårddiskutrymme.
  • Minst 32 MB RAM-minne.

 • Strömkälla för kameran
  • Vid en uppdatering av den inbyggda programvaran, ska du använda ett fulladdat NP-FM500H-batteri eller ansluta nätadaptern/laddaren AC-PW10AM (säljs separat).

 • USB-kabel
  • USB-kabeln som medföljer kameran.
   (Om datorn inte har en kortplats som är kompatibel med lagringsmediet)

   Obs! Funktionen garanteras inte om du använder en annan kabel än den medföljande.

 • Lagringsmedium
  • Du behöver ett av följande lagringsmedier:
   • Ett Memory Stick Duo-/Memory Stick PRO Duo-/Memory Stick PRO-HG Duo-/Memory Stick PRO-HG Duo*-minneskort med en kapacitet på minst 16 MB.
    * "Memory Stick Duo" är den term som används i denna del.
   • Ett CF (CompactFlash)-kort med en kapacitet på minst 16 MB.
   Obs! Lagringsmediet måste först formateras i kameran. Säkerhetskopiera dina data innan du gör formateringen eftersom alla data raderas (inklusive skyddade bilder) under processen och de går inte att återställa.

Installera

 • Steg 1 - Hämta uppdateringen för den inbyggda programvaran till datorn  • Kontrollera att inget annat program utom webbläsaren körs.
  • Du måste godkänna villkoren i licensavtalet för slutanvändare längst ned på sidan. Efter att ha läst avtalet markerar du kryssrutan "Jag har läst igenom friskrivningsklausulen och godkänner villkoren." som du hittar på nedladdningsplatsen som motsvarar din kameramodell och ditt operativsystem.
  • Klicka på pilen på skärmens högra sida.
  • Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

 • Steg 2 - Extrahera den hämtade filen.  Dubbelklicka på den hämtade filen för att extrahera den. Beroende på vilket operativsystem du använder kan filen packas upp automatiskt när den hämtas.

  Följande fil skapas: "DSCA850.app"* [filstorlek: 6,895,968 bytes ] eller "DSCA900.app"* [filstorlek: 6,893,472 bytes] beroende på vilken fil du hämtade.
  (*) Beroende på inställningarna i operativsystemet kanske filtillägget inte visas.


 • Steg 3 - Kopiera uppdateringsfilen till lagringsmediet (Memory Stick Duo/CF-kort).  • Ställ in inspelningsmediet (Memory Stick Duo/CF-kort) som du vill använda för uppdateringen och formatera det i kameran.

   Anmärkningar:
   • Om det inte formateras kan det hända att uppdateringen av inbyggd programvara inte startar.
   • Observera att alla data, även skyddade bilder, kommer att raderas vid formateringen och inte kan återställas.

   Så här formaterar du lagringsmediet:

   1. Ställ knappen POWER på ON.
   2. Tryck på knappen MENU och markera den typ av minneskort du använder för uppdateringen (Memory Stick Duo/CF-kort) i inställningsmeny-2.
   3. Välj format i uppspelningsmeny-1 med flervalsknappen och tryck sedan mitt på flervalsknappen.
   4. Bekräftelsefönstret visas. Välj [OK] med flervalsknappen och tryck sedan mitt på flervalsknappen.
   5. När formateringen är slutförd trycker du på knappen MENU för att gå ur menyn.

  • Om datorn har en kortplats som är kompatibel med Memory Stick Duo eller CF-kort:

   • Sätt in lagringsmediet som formaterats i kameran i datorns kortplats.
   • Kopiera uppdateringsfilen "DSCA850.app" eller "DSCA900.app" (beroende på din kameramodell) till rotkatalogen i lagringsmediet.

    Obs! Lagringsmediet måste först formateras i kameran. Säkerhetskopiera dina data innan du gör formateringen eftersom alla data (inklusive skyddade bilder) raderas under formateringen och inte kan återställas.

  • Om datorn inte har en kortplats som är kompatibel med Memory Stick Duo eller CF-kort:

   • Sätt in ett formaterat lagringsmedium i kameran (se till att lagringsmediet formaterats i kameran och inte i datorn).
   • Sätt in ett fulladdat batteri (NP-FM500H) i kameran eller anslut den till nätadaptern.
   • Ställ knappen POWER på ON.
   • Tryck på knappen MENU för att visa Tagningsmenyn.
   • Välj sidan 2 i inställningsmenyn med hjälp av flervalsknappen och kontrollera att "USB connection" (USB-anslutning) är inställd på "Mass Storage" (masslagring).   • Om inställningen är någon annan, ändrar du till "Mass Storage" (masslagring) på följande sätt:

    • Välj "USB connection" (USB-anslutning) med flervalsknappen.
    • Tryck mitt på flervalsknappen.
    • Välj "Mass Storage" (masslagring) med flervalsknappen. Tryck sedan mitt på flervalsknappen.

   • Tryck på knappen MENU för att stänga menyn.
   • Anslut kameran till datorn med USB-kabeln som levererades med kameran.
   • Kopiera uppdateringsfilen "DSCA850.app" eller "DSCA900.app" (beroende på din kameramodell) till rotkatalogen i lagringsmediet.
   • När filen har kopierats kopplar du från USB-kabeln.

 • Steg 4 - Uppdatera kamerans inbyggda programvara.  Viktigt!
  • Under uppdateringen av programvaran ska du antingen använda batteripaketet NP-FM500H eller nätadaptern/laddaren AC-PW10AM (säljs separat).
  • Avlägsna inte batteriet eller laddaren under uppdateringen av programvaran, eftersom kameran då kan få permanenta skador.


  1. Ställ knappen POWER på läge ON och välj vilket minneskort som ska användas för uppdateringen (Memory Stick Duo/CF-kort). Ställ sedan knappen POWER på läge OFF.
  2. Sätt nu in lagringsmediet med den uppdaterade filen i kameran. Tryck och håll ner knappen MENU medan du för knappen POWER till läge ON.  3. Bekräftelsefönstret visas.   Om bekräftelsefönstret inte visas på LCD-skärmen:

   1. Om lagringsmediet inte har formaterats kan det hända att uppdateringen av inbyggd programvara inte startar.
   2. Kontrollera att uppdateringsfilen DSCA850.app eller DSCA900.app finns i rotmappen på inspelningsmediet.

  4. Använd flervalsknappen för att markera "OK". Tryck sedan mitt på flervalsknappen för att bekräfta. Om du väljer "Cancel" (avbryt) avbryts processen.


  5. Uppdateringen startar.  6. När uppdateringen är klar visas ett meddelande och kameran startas om efter ca. 10 sekunder.

   Vänta medan kameran startar om.  7. För knappen POWER till läge OFF när kameran startat om. Ta bort lagringsmediet.


 • Steg 5 - Kontrollera versionen på den inbyggda programvaran.  1. Ställ knappen POWER på ON.
  2. Tryck på knappen MENU.
  3. Tryck på knappen DISP när menyn visas.
  4. Programvaruversionen visas i ett fönster på LCD-skärmen.
  5. Tryck mitt på flervalsknappen för att avsluta.
  Viktigt!
  • Om uppdateringen av programvaran inte kan genomföras, vänligen kontakta Sony.
  • När kameran uppdaterats ska du formatera lagringsmediet eller radera den uppdaterade filen DSCA850.app eller DSCA900.app från mediet.
 • Steg 6 - Ladda ned bruksanvisningen som beskriver de nya funktionerna och hur de används.

Filinformation

Filnamn

 • DSLRA900v20.exe