Om den här filen

Tack för att du fortsätter att visa intresse för Sonys produkter.

Vi på Sony är angelägna om bra kvalitet och nöjda kunder, och vi vill därför erbjuda dig en uppdatering av den inbyggda programvaran för DSLR-A380. Se avsnittet "Hämtning och installation" i detta dokument för information om hur du hämtar och installerar uppdateringen av den inbyggda programvaran.

När du har läst informationen klickar du på "Godkänn" för att hämta den inbyggda programvaran till din kameramodell.

Om den här filen

Utgivningsdatum:
 • 05/11/2009
Aktuella modeller
 • DSLR-A380
Gällande versioner av inbyggd programvara
 • Ver. 1.00
Förbättringar från tidigare versioner av den inbyggda programvaran

När [Mätmetod] är inställd på läget [Centrumvägd] eller [Spot] låses exponeringen när skärpan har ställts in. (När kameran är i autofokusläge).

Förberedelser

Kontrollera versionen på den inbyggda programvaran genom att följa anvisningarna nedan:

Om den inbyggda programversionen redan är Ver.1.10 behövs ingen uppdatering göras.

 1. Ställ strömbrytaren på ON för att slå på kameran
 2. Tryck på knappen MENU för att visa menyn
 3. Välj Flik 3 i Inställningsmenyn med hjälp av de vågräta kontrollknapparna
 4. Välj "Version" genom att trycka nedåt på kontrollknappen 5. Tryck mitt på kontrollknappen
 6. Versionen på den inbyggda programvaran visas nu på LCD-skärmen 7. Tryck mitt på kontrollknappen för att avsluta

Systemkrav

 • Windows® 8
  Windows® 7
 • Strömkälla för kameran
  Det uppladdningsbara batteripaketet NP-FH50, som ska vara fulladdat, eller nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat)
  En uppdatering kan endast göras när den återstående batterinivån uppgår till minst tre batteriikoner. Vi rekommenderar att du använder ett uppladdat batteri eller ACPW10AM (säljs separat).
 • USB-kabeln som medföljer kameran
  Kabeln behövs om din dator saknar en kortplats som är anpassad för lagringsmediet.

  Vi garanterar inte att uppdateringen lyckas om du använder en annan USB-kabel.
 • Lagringsmedium
  Ett av följande lagringsmedium: Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD-minneskort eller SDHC-minneskort

  Formatera lagringsmediet i kameran i förväg. Säkerhetskopiera alla data på lagringsmediet innan du formaterar det. 

Installera

 • Steg 1 - Hämta uppdateringen för den inbyggda programvaran till datorn  • Kontrollera att inget annat program utom webbläsaren körs.
  • Du måste godkänna villkoren i licensavtalet längst ner på sidan. När du har läst detta avtal klickar du på "Accept" (Godkänn). Ett fönster visas.
  • Klicka på länken Download it (Hämta) för ditt operativsystem.
  • Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

 • Steg 2 - Extrahera den hämtade filen.  Dubbelklicka på den hämtade filen för att extrahera den. Beroende på vilket operativsystem du använder kan filen packas upp automatiskt när den hämtas.  I figuren visas en hämtning av uppdateringsfilen för DSLR-A380 (för Windows ®). Filnamnet på uppdateringsfilen för DSLR-A230 är DSCA230V110.exe och för DSLR-A380 är det DSCA380V110.exe.

  Följande fil skapas efter dekomprimeringen:
  (*) Beroende på dator kanske inte filtillägget (*.APP) visas.
  (*) Då denna fil innehåller fast programvara för kameran finns det ingen anledning att öppna den.
 • Steg 3 - Kopiera uppdateringsfilen till lagringsmediet (Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG-Duo/SD-kort/SDHC-kort)  • Förbered lagringsmediet (Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG-Duo/SD-kort/SDHC-kort) som ska användas för uppdateringen.
   Formatera lagringsmediet i kameran.

   Obs!

   • Om lagringsmediet inte formateras startar kanske inte uppdateringen.
   • Observera att alla data, även skyddade bilder, kommer att raderas vid formateringen och inte kan återställas.

   Så här formaterar du lagringsmediet:

   1. Stäng av kameran och sätt sedan in det förberedda lagringsmediet i kameran. Kontrollera att minneskortsomkopplaren pekar på rätt lagringsmedium.   2. Ställ knappen POWER på ON.
   3. Tryck på knappen MENU för att visa menyn, välj uppspelningsmeny-1 med kontrollknapparna.
   4. Välj format i uppspelningsmeny-1 med flervalsknappen och tryck sedan mitt på flervalsknappen.
   5. Bekräftelsefönstret visas. Välj [OK] med flervalsknappen och tryck sedan mitt på flervalsknappen.
   6. När formateringen är slutförd trycker du på knappen MENU för att gå ur menyn.

  • Kopiera uppdateringsfilen till lagringsmediet
   Kopiera den uppdaterade filen (DSCAxxx.APP) till det formaterade lagringsmediet (Memory Stick Pro Duo/SD-kort).
  • Om din dator är utrustad med en kortplats som är anpassad för lagringsmediet.

   • Sätt in lagringsmediet som formaterats i kameran i datorns kortplats.
   • Kopiera uppdateringsfilen (DSCAxxx.APP) till rotmappen på lagringsmediet.    Obs! Lagringsmediet måste först formateras i kameran. Säkerhetskopiera dina data innan du gör formateringen eftersom alla data (inklusive skyddade bilder) raderas under formateringen och inte kan återställas.

   • Om datorn inte har en kortplats som är anpassad för Memory Stick Duo:

    Kontrollera USB-anslutningen innan du kopierar filen.
    • Sätt i batteriet i kameran (eller anslut nätadaptern AC-PW10AM)
    • Sätt in ett formaterat lagringsmedium i kameran (se till att lagringsmediet formaterats i kameran och inte i datorn).
    • Ställ knappen POWER på ON.
    • Tryck på MENU-knappen och välj 3 i inställningsmenyn med kontrollknappen.
    • Kontrollera att "USB-anslutning" är inställd på "Massminne".    • Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.    • Välj den dekomprimerade uppdateringsfilen (DSCAxxx.APP) och kopiera filen från datorn till rotmappen på lagringsmediet i kameran.    • När filkopieringen är slutförd raderar du USB-anslutningen.
 • Steg 4 - Uppdatera kamerans inbyggda programvara.  Viktigt: Under uppdateringen av programvaran ska du antingen använda batteripaketet NP-FH50, som ska vara fulladdat, eller nätadaptern/laddaren AC-PW10AM (säljs separat).
  Avlägsna inte batteriet eller laddaren under uppdateringen av programvaran, eftersom kameran kan få permanenta skador.

  1. Stäng av kameran och sätt sedan in det förberedda lagringsmediet i kameran. Kontrollera att minneskortsomkopplaren pekar på rätt lagringsmedium.  2. Tryck på MENU-knappen och slå på kameran med ON-knappen medan MENU-knappen hålls intryckt.

  3. När följande bekräftelsefönster visas väljer du "OK" med kontrollknappen och bekräftar valet genom att trycka mitt på kontrollknappen.   Om bekräftelsefönstret inte visas på LCD-skärmen:

   • Om lagringsmediet inte har formaterats kan det hända att uppdateringen av inbyggd programvara inte startar.
   • Kontrollera att uppdateringsfilen (DSCAxxx.app) finns i rotmappen på lagringsmediet.
  4. Uppdateringen startar och följande skärm visas.  5. Slå inte av kameran förrän uppdateringen är slutförd. (Uppdateringen tar ca 30 sekunder)
  6. När uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd visas följande skärm. Kameran startas automatiskt om efter ca 10 sekunder. Vänta tills kameran har startats om.  7. Stäng av kameran när den har startats om och ta ur lagringsmediet. Kontrollera därefter att kamerans inbyggda programvaruversion har uppdaterats korrekt.
 • Steg 5 - Kontrollera versionen på den inbyggda programvaran.
  1. Ställ strömbrytaren på ON för att slå på kameran
  2. Tryck på knappen MENU för att visa menyn
  3. Välj Flik 3 i Inställningsmenyn med hjälp av de vågräta kontrollknapparna
  4. Välj "Version" genom att trycka nedåt på kontrollknappen  5. Tryck mitt på kontrollknappen
  6. Versionen på den inbyggda programvaran visas nu på LCD-skärmen: Kontrollera att versionen som visas är "Ver.1.10"  7. Tryck mitt på kontrollknappen för att avsluta

Filinformation

Filnamn

 • /DSCA380V110.exe