Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande tv-modeller:
 • DSC-W630
 • DSC-W650

Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av din digitala stillbildskamera "Cybershot" DSC-W630 och DSC-W650. Läs följande anvisningar noggrant.

 • Fördelar och förbättringar:
  • Visa felkorrigering av angiven tid, "0:**", under följande förhållanden.
   • Uppspelningsläge
   • Datum & tidsformat "D-M-Å"
 • Restriktioner: Använd ett fulladdat batteri.
  Kontrollera att uppdateringsfilen är den enda filen som lagras på minneskortet.

Filinformation

Filnamn

 • Namn: DSC-W630 / W650 uppdateringsprogram för inbyggd programvara till den senaste versionen (02).

Filversion

 • 02

Utgivningsdatum

 • 27-04-2017

Förberedelser

Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om den inbyggda programvaran på din Cyber-Shot redan är version 02.
Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Tryck på knappen Zoom [T] och knappen Play Back [Spela upp] key för att sätta igång kameran.
 2. Tryck på knappen MENU [MENY] och öppna PB menu [PB-meny] -> Main Settings [Huvudinställningar].
 3. Kontrollera "Version" på sista sidan i menyn Main Settings [Huvudinställningar].

  Obs: Om du inte hittar menyn Version , försök igen från steg 2.

Systemkrav

Du behöver

Operativsystem

 • Windows® 8
 • Windows® 7
 • Windows Vista SP2 (Starter-versionen stöds inte)
 • Minneskort med uppdateringsfil.
 • Fulladdat batteri.

Hämta och installera uppdateringen

 1. Du startar hämtningen av uppdateringsprogrammet genom att klicka på knappen Download [Hämta] längst ned i det här meddelandet.
  Ladda ned DSCW650630V6_svc02.zip och extrahera den nedladdade filen.
  Kopiera den extraherade filen SONYDSCF_DSCW650630V6_svc02.ASH till rotkatalogen på minneskortet.
 2. Sätt i minneskortet med uppdateringsfilen i kameran.
 3. Tryck på knappen Zoom [T] och knappen Play Back [Spela upp] key för att sätta igång kameran.
  Tryck först på Zoom [T]-knappen och sedan på Play Back (uppspelningsknappen) (med Zoom [T]-knappen nedtryckt. Om Play Back (uppspelningsknappen) trycks ned först försvinner inte versionsvisningen.
 4. Tryck på knappen [MENU] och öppna PB menu [PB-meny] -> menyn Main Settings [Huvudinställningar].
 5. Öppna den sista fliken, Version.
 6. Kontrollera numren för Current version [Aktuell version] och New version [Ny version] och välj OK.
 7. Bekräfta genom att välja OK. Uppdateringen startas.
 8. När uppdateringen är slutförd trycker du på OK. (Kameran startas om och startskärmen visas automatiskt.)

  Uppdaterar. Det tar ca 2 minuter

  Uppdatering slutförd.

Efter uppdateringen

Kontrollera programversionen när uppdateringsprogrammet har installerats enligt följande steg.

 1. Tryck på knappen Zoom [T] och knappen Play Back [Spela upp] key för att sätta igång kameran.
 2. Tryck på knappen MENU [MENU] och öppna PB menu [PB-meny] -> Main Settings [Huvudinställningar].
 3. Kontrollera "Version" på sista sidan i menyn Main Settings [Huvudinställningar].
  Installationen av uppdateringen har lyckats om 02 visas på skärmen.

  Obs:Om du inte hittar menyn Version , försök igen från steg 2.