Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • DSC-RX10M2

Om den här filen

 • Namn:Uppdatering av systemprogramvara v.1.30 för DSC-RX10M2 (Windows)
 • Utgivningsdatum: 26/04/2016
 • Fördelar och förbättringar
  • Kameran kan nu spela in XAVC S-format med kompatibla SDHC- och SDXC-minneskort

   *När du spelar in filmer med XAVC S-format, krävs SD-hastighet klass 10 eller UHS-hastighet klass U1 eller snabbare. (När du spelar in i 100 Mbit/s eller mer, krävs UHS-hastighet klass U.)
   *När ett SDHC-minneskort används för att spela in XAVC S-filmer under längre tid, delas de inspelade filmerna upp i filer på 4 GB. Du kan slå ihop de uppdelade filerna till en enstaka fil med hjälp av PlayMemories Home.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
  Anmärkningar:
  * Starter-versionen stöds inte.

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs: Stäng alla andra program innan den inbyggda programvaran uppdateras.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50
   eller
   nätadapter AC-PW20 (säljs separat)
   Obs: Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • USB-kabeln som medföljer kameran
  Obs: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktig information!

 • Använd ett fulladdat uppladdningsbart batteri av typen NP-FW50 när du uppdaterar den inbyggda programvaran
 • Ta inte ut batteriet under uppdateringen eftersom kameran då kan sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar
 • Det tar cirka 15 minuter att uppgradera den inbyggda programvaran. Se till att datorn inte hamnar i viloläge. Om datorn hamnar i viloläge och uppdateringen avbryts ska du göra om hela uppdateringsprocessen från början

Så här hämtar du uppdateringen av den inbyggda programvaran:

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka i kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Filen [Update_DSCRX10M2V130.exe] laddas ned.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

  För dig som använder Windows 8:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på Desktop [Skrivbord] på startskärmen och leta upp den hämtade filen i mappen Downloads [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Installera

När filen har laddats ned kan du installera uppdateringen av den inbyggda programvaran ver. 1.30 för DSC-RX10M2.

Steg 1: Öppna Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_DSCRX10M2V130.exe] som du laddade ned för att starta uppdateringen av den inbyggda programvaran.


  Fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] visas.

 3. Sätt PÅ kameran och följ anvisningarna för Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] genom att i kameran välja Meny [Menu] -> Inställningar [Setup] undermeny 3 -> USB-anslutning [USB Connection] och kontrollera om Masslagringsenhet [Mass Storage] är markerat. Om ett annat läge än Masslagring [Mass Storage] är markerat, väljer du Masslagring.

 4. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.

  Om datorn inte hittar kameran visas meddelandet "Kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen." [Could not find the camera for this update] på datorskärmen. Om det händer kan du försöka med följande:
  - Koppla från USB-kabeln och anslut den sedan igen.
  - Om datorn har flera USB-portar kan du prova med de andra terminalerna. Det kan hända att datorn även har USB-portar på baksidan.


  Ibland när kameran ansluts till datorn med USB-kabeln kan det hända att ett meddelande om att starta om datorn visas på datorskärmen. Om ett sådant meddelande visas tar du ut batteriet från kameran, startar om datorn och följer anvisningarna från "2. Öppna uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]".
 5. Klicka på Next (Nästa) i fönstret Firmware Updater (Uppdatering av fast programvara). Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen. Om versionsnumret är 1.30 eller senare, behövs ingen uppdatering. Stoppa i så fall USB-anslutningen och klicka på Finish (Slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet och/eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern igen och slå på kameran.
 6. Klicka på Next (Nästa). Följande skärm visas:
 7. Uppdateringen startar efter att programmet har återställts automatiskt. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar cirka 15 minuter).
 8. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt. Klicka på Finish (Slutför) när LCD-skärmen visas, och koppla från USB-kabeln.

  Obs! Efter omstart kan det i sällsynta fall hända att meddelandet Recovering data Please wait... (Återställer data, vänta ...) visas. Detta är helt normalt. Vänta en stund tills meddelandet försvinner.

Steg 2: Kontrollera att kamerans inbyggda programvara är ver. 1.30.

 1. Välj Menu > Setup subpage 6 > Version (Meny > Inställning delsida 6 > Version) på kameran.
 2. Versionsnumret för den fasta programvaran visas enligt nedan.