Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • DSC-RX10M2

Om den här filen

 • Namn:Uppdatering av systemprogramvara v.1.30 för DSC-RX10M2 (Mac)
 • Utgivningsdatum: 26/04/2016
 • Fördelar och förbättringar
  • Kameran kan nu spela in XAVC S-format med kompatibla SDHC- och SDXC-minneskort

   *När du spelar in filmer med XAVC S-format, krävs SD-hastighet klass 10 eller UHS-hastighet klass U1 eller snabbare. (När du spelar in i 100 Mbit/s eller mer, krävs UHS-hastighet klass U.)
   *När ett SDHC-minneskort används för att spela in XAVC S-filmer under längre tid, delas de inspelade filmerna upp i filer på 4 GB. Du kan slå ihop de uppdelade filerna till en enstaka fil med hjälp av PlayMemories Home.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:
 • Mac OS X v.10.9 ~ 10.11

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • CPU: Intel-processor*
  * Core Solo- och Core Duo-processorer stödjs inte längre.
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs: Stäng alla andra program innan den inbyggda programvaran uppdateras.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50
   eller
   nätadaptern AC-PW20 (säljs separat)
   Obs: Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • USB-kabeln som medföljer kameran
  Obs: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

 • Under uppdateringen av den inbyggda programvaran ska du antingen använda använda batteriet NP-FW50, som ska vara fulladdat, eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen, annars kan kameran sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur enheten innan du börjar.
 • Det tar ungefär 15 minuter att uppdatera den inbyggda programvaran och därför bör du förhindra att datorn går in i viloläge. Om datorn går in i viloläge och uppdateringen avbryts gör du om hela processen från början.
 • Välj inte About This System Software Updater (Om denna systemprogramuppdatering) på menyn SystemSoftwareUpdater. Det kan medföra att uppdateringsprogrammet kraschar, i synnerhet medan en uppdatering pågår.

Ladda ned uppdateringen för inbyggd programvara

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. När du har läst friskrivningsklausulen klickar du på knappen [Download] [Ladda ned] nedan.
 3. Hämtningen av filen [Update_DSCRX10M2V130.dmg] startar.
 4. Spara filen på datorn.

Installera

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_DSCRX10M2V130.dmg]. - Koppla inte in kameran.
 3. Dubbelklicka på ikonen [Update_DSCRX10M2V130] som finns på skrivbordet.
 4. Dubbelklicka på ikonen [FirmwareUpdater].
 5. När du ska starta filen kommer det upp ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot. 6. Firmware Updater startar.


  Klicka för att förstora


 7. Sätt på kameran.
 8. I enlighet med instruktionerna i fönstret Firmware Updater väljer du Menu [Meny] --> Setup subpage 4 [Inställningar] --> USB Connection [USB-anslutning] på kameran och kontrollerar att anslutningsmetoden är inställd på Mass Storage [Massminne].
  Om en annan metod än Mass Storage [Massminne] är inställd väljer du Mass Storage [Massminne]. 9. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. LCD-skärmen på kameran stängs av. Fortsätt till nästa steg.
  Obs! Om LCD-skärmen på kameran inte stängs av, kan du försöka med något av följande alternativ:
  • Koppla från kamerans USB-kabel och sätt sedan tillbaka den igen.
  • Om det finns en annan ledig USB-port på datorn, koppla USB-kabeln till den porten.
 10. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater. Följande fönster visas på skärmen:


  Klicka för att förstora


  På samma gång visas meddelandet "Follow computer instructions" [Följ instruktionerna på datorn] på kamerans LCD-skärm. -Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.
 11. Klicka på Next (Nästa). Följande skärm visas:


  Klicka för att förstora
 12. Uppdateringen startar efter att programmet har återställts automatiskt. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar cirka 15 minuter).

  Klicka för att förstora
 13. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt. Klicka på Finish (Slutför) när LCD-skärmen visas, och koppla från USB-kabeln.

  Klicka för att förstora

 14. Obs! Efter omstart kan det i sällsynta fall hända att meddelandet Recovering data Please wait... (Återställer data, vänta ...) visas. Detta är helt normalt. Vänta en stund tills meddelandet försvinner.

Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver 1.30.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup subpage 6 [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.