Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • DSC-RX100

Om den här filen

 • Namn: Uppgradering av inbyggd programvara Ver.1.10 för DSC-RX100 (Mac)
 • Utgivningsdatum:20/01/2015
 • Fördelar och förbättringar
  • Förbättra vibrationen och minska ljudet från objektivet när du använder autofokus

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande Macintosh-versioner:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Processor: Intel-processor*
  *Core Solo- och Core Duo-processorer stöds inte längre
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-BX1
   Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-kabeln som medföljer kameran

  Anmärkning: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktig information!

 • Använd ett fulladdat uppladdningsbart batteri av typen NP-BX1 när du uppdaterar den inbyggda programvaran
 • Ta inte ut batteriet under uppdateringen eftersom kameran då kan sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar
 • Det tar cirka 15 minuter att uppgradera den inbyggda programvaran. Se till att datorn inte hamnar i viloläge. Om datorn hamnar i viloläge och uppdateringen avbryts ska du göra om hela uppdateringsprocessen från början

Så här hämtar du uppdateringen av den inbyggda programvaran:

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka i kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Filen [Update_DSCRX100V110.dmg] laddas ned.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Installera

När filen har laddats ned kan du installera uppdateringen av den inbyggda programvaran ver. 1.10 för DSC-RX100.

Steg 1: Öppna Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_DSCRX100V110.dmg]. Anslut inte kameran i det här läget.
 3. [Update_DSCRX100V1_10] utökas.
 4. Dubbelklicka på ikonen Uppdatering av inbyggd programvara [FirmwareUpdater].
 5. När du startar filen, visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.


  Obs! Det kan visas ett varningsmeddelande om att du måste bekräfta din identitet när du dubbelklickar på [FirmwareUpdater].

  Klicka i så fall på OK för att stänga meddelandet. Håll sedan [Control] intryckt medan du klickar på ikonen [FirmwareUpdater]. Välj [Open] (Öppna) på menyn. Välj [Open] (Öppna) i varningsmeddelandet som visas.
 6. Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] startar. 7. Sätt PÅ kameran och följ anvisningarna för Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] genom att i kameran välja Meny [Menu] -> Inställningar [Setup] undermeny 3 -> USB-anslutning [USB Connection] och kontrollera om Masslagringsenhet [Mass Storage] är markerat. Om ett annat läge än Masslagring [Mass Storage] är markerat, väljer du Masslagring.

 8. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
 9. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]. Figur 1 visas i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] och Figur 2 visas på kamerans LCD-skärm. Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.
  Figur 1Figur 2

 10. När du har bekräftat att skärmbilderna Figur 1 och 2 visas klickar du på Nästa [Next]. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen. (Figur 3)
 11. När du har bekräftat att [Current version] [Nuvarande version] ärlägre än 1.10 klickar du på Nästa.

  Om [Current version] [Nuvarande version] är [Ver. 1.10] behöver den inte uppdateras. Koppla från USB-anslutningen enligt meddelandet och klicka på Avsluta [Finish]. Stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.
  Figur 3

 12. Skärmen som visas i Figur 4 kommer upp.

  Figur 4


 13. Tryck mitt på kontrollratten för att återställa kameran.

  Obs! Skärmen slocknar när du trycker på knappen. Fortsätt till nästa steg.
 14. Klicka på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av fast programvara [Firmware Updater] (Figur 4).
 15. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i Figur 5 visas.
 16. Klicka på Kör [Run] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 10 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-kabeln under uppdateringen.

  Figur 5


 17. När uppdateringen är klar visas skärmen i bild 7. Kameran startar om automatiskt.

  Obs! Meddelandet Återskapar data. Vänta... [Recovering data. Please wait...] visas i några minuter innan den startar om. Kontrollera att kameran förblir PÅ och vänta tills LCD-skärmen visar en bild igen.

  Klicka på Slutför [Finish] när LCD-skärmen visar en bild och koppla sedan från USB-kabeln.
  Figur 7

 18. Stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.

Steg 2: Kontrollera att kamerans inbyggda programvara är ver. 1.10.


I Kamerans väljer du Meny [Menu] -> Inställningar [Setup] undermeny 3 -> Version. Om Ver. 1.10 visas (enligt nedan) är den inbyggda programvarans version Ver.1.10.