Tillämpliga modeller

 • DSC-HX5V med inbyggd programvara version 01.

  Om serienumret är inom följande intervall ska den inbyggda programvaran uppdateras:

  1450001~1488430
  7452701~7525448

Om den här filen

Om den här uppgraderingen (27/08/2010):

Tack för fortsatt visat intresse för Sonys produkter.

Vi på Sony är angelägna om bra kvalitet och nöjda kunder och erbjuder dig därför en uppdatering av den inbyggda programvaran i kameran DSC-HX5V. Mer information om hur du laddar ned och installerar uppdateringen finns i avsnittet "Nedladdning och installation" på den här sidan.

Viktigt!

Vänligen kontakta Sony om problem uppstår under uppdateringen av den inbyggda programvaran.Kontrollera kamerans serienummer

Om serienumret är inom följande intervall ska den inbyggda programvaran uppdateras:

 • 1450001~1488430
 • 7452701~7525448


Kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion.
Om den inbyggda programvaruversionen är version 02 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Se till att kameran är avstängd.
 2. Tryck på Play Back-knappen [Uppspelning] på kameran medan du trycker zoomläget till T-sidan.
 3. Tryck på knappen Menu [Meny] på kameran.
 4. Välj Setup [Inställningar] på kameran.
 5. Lista över kamerans huvudinställningar. Den inbyggda programvarans version visas enligt nedan.

Förbättringar

 • Den här programuppdateringen löser problemet med att klockinställningarna i DSC-HX5V under vissa omständigheter kan ställas om när GPS-datuminformation tas emot.

Systemkrav

 • Datorns maskinvara
  • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
  • RAM: 512 MB eller mer
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat laddningsbart batteri NP-BG1 eller NP-FG1
   eller
   Nätadapter AC-LS5A (säljs separatel) och kabel VMC-MD2 (säljs separat)

   Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-LS5A (säljs separat) och kabeln VMC-MD2 (säljs separat).
 • USB-kabeln som medföljer kameran. (när batteri används).

Installera

Viktig information:

 • När du uppdaterar den inbyggda programvaran ska du använda ett fulladdat laddningsbart batteri av typen NP-BG1 eller NP-FG1 eller nätadaptern AC-LS5A (säljs separat).
 • Ta inte bort batteriet eller nätadaptern under uppdateringen. Om du gör det kanske du inte kan använda kameran på grund av att strömmen plötsligt försvinner.

Steg 1: hämta uppgraderingen för den inbyggda programvaran

 1. Kontrollera att du är inloggad som administratör.
 2. När du har läst friskrivningsklausulen klickar du på knappen [Accept] (acceptera) nedan.
 3. Hämtningen av filen [DSCHX5V2.exe] (27,4 MB (28 792 192 byte)) startar.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 2: uppgradera den inbyggda programvaran i din kamera

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [DSCHX5V2.exe] för att starta Firmware Upgrader.


  Fönstret Firmware Upgrader visas.

 3. I enlighet med instruktionerna i fönstret Firmware Upgrader väljer du Meny --> Inställningar --> USB-anslutning på kameran och kontrollerar att anslutningsmetoden är inställd på Massminne.
  Om en annan metod än Massminne är inställd väljer du Massminne. 4. Anslut din kamera till datorn med den medföljande USB-sladden.
  Obs! När kameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på kameran av. Fortsätt till nästa steg.
 5. Kontrollera att ikonen för säker borttagning av maskinvara visas i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen.
 6. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa i fönstret Firmware Upgrader. Figur 1 visas i fönstret Firmware Upgrader och figur 2 visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppgraderingen av den inbyggda programvaran är slutförd.

  Figur 1


  Figur 2


 7. När du har bekräftat att skärmbilderna i figur 1 och 2 visas klickar du på Nästa. Den aktuella versionen och versionen efter uppgraderingen visas längst ner till vänster i fönstret. (Figur 3)
 8. När skärmbilden i figur 3 visas klickar du på Nästa.

  Om skärmbilden i figur 4 visas behövs ingen uppgradering. Enligt instruktionerna kopplar du från USB-anslutningen och klickar på Avsluta. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

  Figur 3


  Figur 4


 9. Klicka på ikonen "Säker borttagning av maskinvara" i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen för att koppla från USB-anslutningen, enligt instruktionerna i figur 5.
  Obs! Dra inte ur USB-sladden ens efter att USB-anslutningen har kopplats från enligt åtgärderna ovan.

  Figur 5


 10. Tryck mitt på kontrollratten för att återställa kameran.


  Obs! Skärmen slocknar när du trycker på knappen. Fortsätt till nästa steg.

 11. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i figur 6 visas.
 12. Klicka på Kör för att starta uppgraderingen. Förloppsindikatorn visas under uppgraderingen (som tar ca 4 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran eller dra ur USB-sladden under uppgraderingen.

  Figur 6


 13. När uppgraderingen är klar visas skärmbilden i figur 7. Klicka på Avsluta och dra ur USB-sladden.

  Figur 7


 14. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

Steg 3: Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver.02.

 1. Se till att kameran är avstängd.
 2. Tryck på Play backmedan du trycker zoomläget till T-sidan.
 3. Tryck på knappen Menu [Meny] på kameran.
 4. Välj Setup [Inställningar] på kameran.
 5. Lista över kamerans huvudinställningar. Den inbyggda programvarans version visas enligt bilden nedan.

Filinformation

Filnamn

 • DSCHX5V2.exe

Filstorlek

 • -