Om den här filen

Om den här uppgraderingen (26/07/2011):

Tack för fortsatt visat intresse för Sonys produkter.

Vi på Sony är angelägna om bra kvalitet och nöjda kunder och erbjuder dig därför en uppdatering av den inbyggda programvaran i kameran DSC-HX5V. Mer information om hur du laddar ned och installerar uppdateringen finns i avsnittet "Nedladdning och installation" på den här sidan.

Viktigt!

Vänligen kontakta Sony om problem uppstår under uppdateringen av den inbyggda programvaran.Kontrollera kamerans serienummer

Om serienumret är inom följande intervall ska den inbyggda programvaran uppdateras:

 • 1450001~1488430
 • 7452701~7525448


Kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion.
Om den inbyggda programvaruversionen är version 02 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Se till att kameran är avstängd.
 2. Tryck på Play Back-knappen [Uppspelning] på kameran medan du trycker zoomläget till T-sidan.
 3. Tryck på knappen Menu [Meny] på kameran.
 4. Välj Setup [Inställningar] på kameran.
 5. Lista över kamerans huvudinställningar. Den inbyggda programvarans version visas enligt nedan.

Tillämpliga modeller

 • DSC-HX5V med inbyggd programvara version 01.

  Om serienumret är inom följande intervall ska den inbyggda programvaran uppdateras:

  1450001~1488430
  7452701~7525448

Förbättringar

 • Den här programuppdateringen löser problemet med att klockinställningarna i DSC-HX5V under vissa omständigheter kan ställas om när GPS-datuminformation tas emot.

Systemkrav

 • Datorns maskinvara
  • Processor: Intel®-processor
  • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
  • RAM: 256 MB eller mer
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat laddningsbart batteri NP-BG1 eller NP-FG1
   eller
   Nätadapter AC-LS5A (säljs separatel) och kabel VMC-MD2 (säljs separat)

   Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-LS5A (säljs separat) och kabeln VMC-MD2 (säljs separat).
 • USB-kabeln som medföljer kameran. (när batteri används).

Installera

Viktig information:

 • När du uppdaterar den inbyggda programvaran ska du använda ett fulladdat laddningsbart batteri av typen NP-BG1 eller NP-FG1 eller nätadaptern AC-LS5A (säljs separat).
 • Ta inte bort batteriet eller nätadaptern under uppdateringen. Om du gör det kanske du inte kan använda kameran på grund av att strömmen plötsligt försvinner.

Steg 1: hämta uppgraderingen för den inbyggda programvaran

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Klicka på knappen Download [Hämta] längst ned på sidan när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Hämtningen av filen [Update_DSCHX5V2.dmg] (27 MB (28 341 940 byte) börjar.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 2: uppgradera den inbyggda programvaran i din kamera

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_DSCHX5V2.dmg] som du hämtade. Koppla inte in kameran.
 3. Dubbelklicka på ikonen [Update_DSCHX5V2] som visas på skrivbordet.
 4. Dubbelklicka på ikonen [FirmwareUpdater].
 5. När du ska starta filen kommer det upp ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot. 6. Firmware Updater startar. 7. Följ anvisningarna i fönstret Firmware Updater och tryck på knappen Menu [Meny], välj Settings [Inställningar] --> Main Settings [Huvudinställningar] --> USB Connect [USB-anslutning] på kameran och kontrollera om Mass Storage [Massminne] har valts.
  Om en annan metod än Mass Storage [Massminne] är inställd väljer du Mass Storage [Massminne]. 8. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-sladden.
  Obs! När kameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på kameran av. Fortsätt till nästa steg.
 9. När du har bekräftat detta klickar du på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater. Figur 1 visas i fönstret Firmware Upgrader och figur 2 visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppgraderingen av den inbyggda programvaran är slutförd.

  Figur 1


  Figur 2


 10. När du har bekräftat att skärmbilderna i figur 1 och 2 visas klickar du på Next [Nästa]. Den aktuella versionen och versionen efter uppgraderingen visas längst ner till vänster i fönstret. (Figur 3)
 11. När du har bekräftat att [Current version] är [Ver.1] klickar du på Next [Nästa].

  Om [Current version] är [Ver.2] behöver den inte uppdateras. Klicka på Finish [Slutför]. Dra och släpp ikonen för minneskortet eller enheten till ikonen för papperskorgen och avsluta USB-anslutningen på ett säkert sätt. Koppla sedan ifrån USB-kabeln.

  Figur 3


 12. Skärmen som visas i bild 4 kommer upp.

  Följ anvisningarna och koppla ifrån USB-anslutningen genom att dra och släppa ikonen för minneskortet eller enheten till ikonen för papperskorgen. Se till att USB-kabeln är ansluten när du gör detta.

  Figur 4


 13. Tryck mitt på kontrollknappen för att återställa kameran.


  Obs! Skärmen slocknar när du trycker på knappen. Fortsätt till nästa steg.

 14. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i figur 5 visas.
 15. Klicka på Run [Kör] för att starta uppgraderingen. Förloppsindikatorn visas under uppgraderingen.
  Obs! Stäng inte av kameran eller dra ur USB-sladden under uppgraderingen.

  Figur 5


 16. När uppgraderingen är klar visas skärmen i bild 6. Klicka på Finish [Avsluta] och dra ur USB-sladden.

  Figur 6


 17. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

Steg 3: Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver.02.

 1. Se till att kameran är avstängd.
 2. Tryck på Play backmedan du trycker zoomläget till T-sidan.
 3. Tryck på knappen Menu [Meny] på kameran.
 4. Välj Setup [Inställningar] på kameran.
 5. Lista över kamerans huvudinställningar. Den inbyggda programvarans version visas enligt bilden nedan.

Filinformation

Filnamn

 • Update_DSCHX5V2.dmg

Filstorlek

 • -