Om den här filen

Tack för fortsatt visat intresse för Sonys produkter.

Sony erbjuder en uppgradering av den inbyggda programvaran för den digitala stillbildskameran "Cyber-Shot" DSC-HX20V.

 • Utgivningsdatum: 23/08/2012
 • Namn:Update_DSCHX20VV101.exe
 • Aktuella modeller:DSC-HX20V med följande serienummer:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Obs! Det kan finnas fall då uppdateringen inte ska göras även om serienumret ingår i serien ovan.
 • Fördelar och förbättringar: Den här uppdateringen löser problemet med att riktningsvisningen på skärmen under fotografering och riktningsdata som registreras i bildens data förskjuts med 90 grader i förhållande till rätt riktning.

Systemkrav

 • Datorns maskinvara
  • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
  • RAM: 512 MB eller mer
  Obs!Stäng alla andra program innan den inbyggda programvaran uppdateras.
 • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-BG1 (medföljer)
 • Mikro-USB-kabel (medföljer)

  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Installera


Viktig information!

 • Använd ett fulladdat uppladdningsbart batteri av typen NP-BG1 när uppdateringen av den inbyggda programvaran utförs.
 • Stäng av USB-strömförsörjning genom att välja [MENU] (Meny) --> [Settings] (Inställningar) --> [Main Settings] (Huvudinställningar) --> [USB Power Supply] (USB-strömförsörjning) på kameran och ställa in på [Off] (Av).
 • Avlägsna inte batteriet under uppdateringen, för då kan kameran sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur enheten innan du börjar.
 • När uppdateringen är färdig återgår den till standardinställningarna. (Bilddata i det interna minnet raderas dock inte.)

Steg 1: Ladda ned uppdateringen för inbyggd programvara

 1. Ladda ned uppdateringsfilen med namnet [Update_DSCHX20VV101.exe].
 2. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 2: Öppna uppdateringen för inbyggd programvara

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_DSCHX20VV101.exe] som du laddade ned för att öppna uppdateringen för inbyggd programvara. (Figur 1)

  Figur 1


 3. I enlighet med instruktionerna i fönstret Firmware Updater väljer du [MENU] (Meny) --> [Settings] (Inställningar) --> [Main Settings] (Huvudinställningar) --> [USB Connect Setting] (Inställning för USB-anslutning) på kameran och kontrollerar om [Mass Storage] (Massminne) har valts.
  Om en annan metod än [Mass Storage] (Massminne) är vald väljer du [Mass Storage] (Massminne). (Figur 2)

  Figur 2
 4. Ta bort minneskortet från kameran, om du inte har gjort det än, innan du fortsätter med följande steg.
 5. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-sladden.
  Obs! USB Mode [USB-läge] står på kamerans LCD-skärm.
 6. Kontrollera att ikonen "Säker borttagning av maskinvara" visas i aktivitetsfältet på datorskärmen.
 7. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa i fönstret Firmware Updater. Figur 3 visas i fönstret Firmware Updater och Figur 4 visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.

  Figur 3


  Figur 4


 8. När du har bekräftat att skärmbilderna figur 3 och 4 visas klickar du på Nästa. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster i fönstret. (Figur 5)
 9. När du har bekräftat att [Current Version] (Aktuell version) är [Ver.1.00] klickar du på Nästa.
  Viktigt:Om den aktuella versionen är [Ver.1.01] behöver den inte uppdateras. Enligt instruktionerna kopplar du från USB-anslutningen och klickar på Avsluta. Stäng av kameran, ta bort batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.

  Figur 5


 10. Klicka på ikonen "Säker borttagning av maskinvara" i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen för att koppla från USB-anslutningen, enligt instruktionerna i Figur 6.
  Obs! Dra inte ur USB-sladden ens efter att USB-anslutningen har kopplats från enligt åtgärderna ovan.

  Figur 6


 11. Tryck mitt på [kontrollratten] för att återställa kameran.
  Obs! Skärmen slocknar när mitten av kontrollratten trycks ned. Fortsätt till nästa steg.(Figur 7)

  Figur 7


 12. Klicka på Nästa i fönstret Firmware Updater (Figur 8).

  Figur 8


 13. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i Figur 9 visas. Följ anvisningarna.
 14. Klicka på Kör för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 5 minuter).
  Obs!Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-sladden under uppdateringen.

  Figur 9


 15. När uppdateringen är klar visas skärmbilden i Figur 10. Klicka på Avsluta och dra ur USB-sladden.

  Figur 10


 16. Stäng av kameran, ta bort batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.
 17. Genomför startinställningarna (språk, datum och tid osv.).

Steg 3: Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver.1.04.

 • Välj [MENU] (Meny) --> [Settings] (Inställningar) --> [Main Settings] (Huvudinställningar) --> [Version] på kameran.
 • Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Filinformation

Filnamn

 • Update_DSCHX20VV101.exe

Filstorlek

 • 64.76 Mb