Om den här filen

Tack för fortsatt visat intresse för Sonys produkter.

Sony erbjuder en uppgradering av den inbyggda programvaran för den digitala stillbildskameran "Cyber-Shot" DSC-HX20V.

 • Utgivningsdatum: 23/08/2012
 • Namn:Update_DSCHX20VV101.dmg
 • Aktuella modeller:DSC-HX20V med följande serienummer:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770 
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Obs! Det kan finnas fall då uppdateringen inte ska göras även om serienumret ingår i serien ovan.
 • Fördelar och förbättringar: Den här uppdateringen löser problemet med att riktningsvisningen på skärmen under fotografering och riktningsdata som registreras i bildens data förskjuts med 90 grader i förhållande till rätt riktning.

Systemkrav

 • Datorns maskinvara
  • Intel-processor
  • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
  • RAM: 512 MB eller mer
  Obs!Stäng alla andra program innan den inbyggda programvaran uppdateras.
 • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-BG1 (medföljer)
 • Mikro-USB-kabel (medföljer)

  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Installera


Viktig information!

 • Använd ett fulladdat uppladdningsbart batteri av typen NP-BG1 när uppdateringen av den inbyggda programvaran utförs.
 • Stäng av USB-strömförsörjning genom att välja [MENU] (Meny) --> [Settings] (Inställningar) --> [Main Settings] (Huvudinställningar) --> [USB Power Supply] (USB-strömförsörjning) på kameran och ställa in på [Off] (Av).
 • Avlägsna inte batteriet under uppdateringen, för då kan kameran sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur enheten innan du börjar.
 • När uppdateringen är färdig återgår den till standardinställningarna. (Bilddata i det interna minnet raderas dock inte.)

Steg 1: Ladda ned uppdateringen för inbyggd programvara

 1. Ladda ned uppdateringsfilen med namnet [Update_DSCHX20VV101.dmg].
 2. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 2: Öppna uppdateringen för inbyggd programvara

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_DSCHX20VV101.dmg]. Koppla inte in kameran.
 3. Dubbelklicka på ikonen [Update_DSCHX20VV101] som finns på skrivbordet.
 4. Dubbelklicka på ikonen [Firmware Updater].
 5. När du ska starta filen kommer det upp ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot.
 6. Firmware Updater startar. (Figur 1)

  Figur 1


 7. I enlighet med instruktionerna i fönstret Firmware Updater väljer du [MENU] (Meny) --> [Settings] (Inställningar) -->[Main Settings] (Huvudinställningar) --> [USB Connect Setting] (Inställning för USB-anslutning) på kameran och kontrollerar om [Mass Storage] (Massminne) har valts.
  Om en annan metod än [Mass Storage] (Massminne) är vald väljer du [Mass Storage] (Massminne). (Figur 2)

  Figur 2


 8. Ta bort minneskortet från kameran, om du inte har gjort det än, innan du fortsätter med följande steg.
 9. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-sladden.
  Obs! USB Mode (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
 10. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa i fönstret Firmware Updater. Figur 3 visas i fönstret Firmware Updater och Figur 4 visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.

  Figur 3


  Figur 4

 11. När du har bekräftat att skärmbilderna i figur 3 och 4 visas klickar du på Nästa. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster i fönstret.(Figur 5)
 12. När du har bekräftat att [Current Version] (Aktuell version) är [Ver.1.00] klickar du på Nästa.
  VIKTIGT! Om den aktuella versionen är [Ver.1.01] behöver den inte uppdateras. Enligt instruktionerna kopplar du från USB-anslutningen och klickar på Avsluta. Stäng av kameran, ta bort batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.

  Figur 5


 13. Skärmen som visas i Figur 6 kommer upp.

  Figur 6
 14. Tryck mitt på [kontrollratten] för att återställa kameran.
  Obs! Skärmen slocknar när mitten av kontrollratten trycks ned. Fortsätt till nästa steg. (Figur 7)

  Figur 7


 15. Klicka på Nästa i fönstret Firmware Updater (Figur 8).

  Figur 8


 16. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i Figur 9 visas. Följ anvisningarna.
 17. Klicka på Kör för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 5 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-sladden under uppdateringen.

  Figur 9


 18. När uppdateringen är klar visas skärmbilden i Figur 10. Klicka på Avsluta och dra ur USB-sladden.

  Figur 10


 19. Stäng av kameran, ta bort batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.
 20. Genomför startinställningarna (språk, datum och tid osv.).

Steg 3: Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver.1.04.

 • Välj [MENU] (Meny) --> [Settings] (Inställningar) --> [Main Settings] (Huvudinställningar) --> [Version] på kameran.
 • Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Filinformation

Filnamn

 • Update_DSCHX20VV101.dmg

Filstorlek

 • 80.1 Mb