Om den här filen

Sony vill erbjuda dig möjligheten att ladda ned de svnaste uppgraderingarna av den inbyggda programvaran i din DVD-spelare och ge dig frihet att njuta av de allra svnaste formaten. Läs och godkänn villkoren i nedanstående klausul för att starta nedladdningen och skapa en CD-ROM som uppgraderar din DVD-spelare så att den kan läsa de svnaste DivX-versionerna.

Varning: Det finns risk för skador på DVD-spelaren om du inte följer medföljande instruktioner exakt. Kontakta i så fall din närmaste Sony Kundtjänst. Följ noggrant stegen nedan för att undvika sådana instruktioner.

Filinformation

Filnamn

 • ha9_ec85.bin

Filstorlek

 • -

Installera

 1. Hämta uppgraderingen av programvara till din dator.
 2. Bränn filen på en tom CD-ROM-skiva.
  • Placera programvarans uppgraderingsfil direkt i ROOT registret.
   Placera den inte i någon annan mapp.
  • Bränn inte någon annan fil än denna på samma skiva.
  • Ändra inte filnamnet.
  • Använd filsystem ISO 9660 Level 1/2 eller formatet Joliet.
  • Läge/mode 1/2/XA
  • Endast en gång
  • Skrivhastighet långsam (t.ex. 2x, 4x)
  • Finalisvra CD-ROM-skivan.

 3. Öppna luckan, lägg i skivan i spelaren och sätt på den.
 4. Vänta tills meddelandet ”UPPGRADERINGSFIL HITTAD” syns på skärmen. Snart visas "TRYCK PÅ PLAY FÖR ATT STARTA" på skärmen. Tryck på PLAY.
 5. Inbyggd programvara hittad

 6. ”KOPIERAR FIL” står på skärmen. Vänta tills skivluckan öppnas automatiskt och ta ur skivan.
 7. Snart visas ”UPPGRADERING” på skärmen och på spelarens frontpanel. Vänta tre till fyra minuter och avbryt inte uppgraderingsprocessvn. Det är viktigt att du:
  • Inte sätter av spelaren.
  • Inte använder spelaren eller trycker på någon knapp på spelaren.
  • Inte stänger skivluckan (varken manuellt eller med hjälp av knappen OPEN/CLOsv.

  Inbyggd programvara hittad

 8. Skivluckan stängs och den vanliga skärmen visas igen. Nu kan du använda din DVD-spelare När Quicksvtup visas väljer du det för ny inställning.
 9. Inbyggd programvara hittad

  Inbyggd programvara hittad

MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE

Efter uppgraderingen


Att skapa externa textningsfiler
 1. Man måste ändra namnen på filmen och den externa textningsfilen till samma namn.

  Till exempel:

  ○:sony.avi, sony.srt
  ×:sony.avi, sonysubtitle.srt
  "avi" är DivX-filmfilen och "srt" är textningsfilen i det här exemplet.

 2. Man måste också spara filmfilen och textningsfilen i samma mapp, och bränna dem på samma skiva.
  (Obs: formatet Packet Write stöds ej)

  Den här uppgraderingen gör det möjligt för DVD-spelaren att läsa följande externa textningsformat:

  ".srt": SubRip
  ".smi": SAMI Captioning
  ".sub": Micro DVD
  ".sub": SubViewer 2.0
  ".ssa": SubStation Alpha
  ".ass": Advanced SubStation Alpha
  ".txt": TMPlayer, DVD-textningssystem
  Obsvrvera att andra liknande format inte stöds.

Byta teckensnitt på DVD-spelarens skärm

 1. Tryck på DISPLAY på fjärrkontrollen för att stänga av kontrollmenyskärmen (Magic Pad).
 2. Tryck på SUBTITLE för att sätta på textning.
 3. Tryck på SUBTITLE upprepade gånger för att byta till önskat teckensnitt.
  Teckensnittet byts vid varje knapptryckning.Följande teckensnitt kan läsas för extern textning

CP1250: Albanska, bosniska, kroatiska, engelska, isländska, irländska, tyska, tjeckiska, ungerska polska, rumänska, slovakiska, slovenska
CP1251: Bulgariska, vitryska, engelska, makedonska, moldaviska, ryska, svrbiska, ukrainska
CP1253: Grekiska
CP1254: Albanska, danska, holländska, engelska, estniska, finska, franska, gaeliska, italienska, kurdiska (latinska bokstäver), norska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska, tyska

Obs
If SUBTITLE is pressvd when the subtitles are not compatible for playback on this DVD -spelaren, visas ett meddelande som säger att ingen textning spelas upp. Även om inget sådant meddelande visas, kan det hända att textningen inte kan spelas upp.

Ingen textning visas då när kontrollmenyn sätts på. Viss textning kanske inte visas även om de är i en fil med namnet ".srt," ".smi," ".sub," ".ass," ".ssa," eller ".txt."

När textningen visas, kan det hända att ljud och bild störs. Upp till tre linjer text kan visas. Det högsta antalet tecken per linje är 54.

Unicode-teckensnitt stöds inte.